Den bornholmske linie - mors aner


 

BORNHOLMERSLÆGTEN

(2. reviderede udgave)

 

 

1                    Steen Westergaard, gift med Mette Klausen

 

3 (1)  Britte Esther Pedersen

                      Britte er født 19.9.1929 i Rønne på Bornholm.

          Rønne kirkebog 1923-1934, opslag 313:

             Født: 1929, 19. September. Fødested: Rønne, Langelinie 34. Barnets Navn: Britte Esther Pedersen. Forældre:                         Arbejder Leo Villiam Pedersen – f. 3.6.1904 – og Hustru Gudrun Margrethe f. Jensen – f. 6.9.1903. Att. Borgl. Ægtes. i Rønne 18.12.1924. Daabsdagen: 1929, 27 Oktober ved Sognepræst V.M. Nielsen i Rønne Kirke. Faddere: 1) Arbejdsmand Hans Vilhelm Pedersen, 2) og Hustru Oliva Marthea f. Andersen, Langelinie 8. 3) Ekspeditrice, Frk. Charla Bodil Pedersen, Langelinie 8. 4) Chauffør Christian Dreyer, Svaneke Landevej. Anmærkninger: I Henhold til Amtets Resolution af 28.12.1929 ikke Fødehjemsbosat(?) i Rønne.

 

BEDSTEFORÆLDRE:

 

6 (3)  Leo Villiam Pedersen

          Leo er født 3.6.1904i Rønne. Ved FT-1921 er Leo Pedersen tjenestekarl hos forvalter Thomas Frigaard i Nyker. Borgerligt gift 18.12.1924 i Rønne med Gudrun Margrethe Jensen. Skilt.

          Leo Villiam Pedersens dåb (Rønne kirkebog 1902-1912, opslag 49):

             Født: 1904, 3. Juni. Fødested: Rønne, Storegade 99. Barnets Navn: Leo Villiam Pedersen. Forældre: Arbejdsmd. Hans Vilhelm Persson og H: Oliva Marthea Andersen. Viede i Klemmens 16/12 1899. 27 Aar. Daabsdagen: 1904. 10. Juli ved Kap. Juel i Kirken. Faderne: Pige Marie Andersen, Klemensker, Fisker Thorv. Andersen og H: Laura Rømer, Pige Anna Jensen, Klemensker.

7 (3)  Gudrun Margrethe Jensen

                      Gudrun er født 6.9.1903 i Sandvig som datter af arbejdsmand Niels Jørgen Jensen og hustru Laura Vilhelmine Karoline Nielsen. Ved FT-1921 er hun tjenestepige hos gårdejer Hans Peter Jensen og Manna Jensen på Klippegaard i Knudsker; Gudrun døde 1969.

             Gudrun Margrethe Jensens fødsel og dåb (Allinge-Sandvig kirkebog 1902-1911, opslag 65):

             Født: 1903, 6 September. Hvor født: Sandvig, Arbejderboligerne Nr. 52. Barnets Navn: Gudrun Margrethe Jensen. Forældre: Niels Jørgen Jensen, Arbejdsmand, og Hustru Laura Vilhelmine Karoline Nielsen, 26 Aar, Sandvig. Døbt: 1903, 18. Oktober i Kirken, af Sognepræsten. Faddere: Petra Jensen Kofoed, Arbejdsmand Jens Kofoeds Hustru, Gudhjem, Pige Kirstine Marie Nielsen fra Rønne, Birgitte Nielsen og Tjenestekarl Ole Nielsen, begge fra Østerlars, samt Barnets Fader. Anmærkninger: Viede i Gudhjem 24/7 95.

 

OLDEFORÆLDRE:

 

12 (6)     Hans Vilhelm Persson

              Hans Vilhelm Persson er født 31.3.1876 i Øster Hoby sogn, Kristianstad län, Skåne. Ved FT-1921 angives fødestedet som Østra Halg, Sverige. Det må være en fejl. Ved FT-1890 er en Vilhelm Person, 15 år, født i Sverige, tjenestedreng på Lille Grammegård i Aaker. Det er højst sandsynligt ham. Gift 16.12.1899 i Klemensker med Oliva Mathæa Andersen. De er faddere, da Britte bliver døbt, og bor Langelinie 8 i Rønne. Der bor de også ved FT-1921, hvor Oliva fejlagtigt kaldes Mathilda:

              Bornholm, Vester Herred, Rønne Købstad, Langelinie nr. 8, Nr. 1344, Forhus 1, FT-1921.

                   Hans Vilh. Pedersen                                                             31/3 1876                                       Gift                      Arbejdsmand, tilfældigt                                       Fødested: Østra Halg, Sverige

                   Oliva Mathilda Pedersen                                                     9/8 1876                                          Gift                      Husmoder                                                                                                                                                                                                                               Allinge

                   Elof An. Pedersen                                                                 1/2 1900                                          Ugift                    Arbejdsmand i Pakhus                                                                                                                              Klemensker

                   Edvig E. Pedersen                                                                 8/4 1908                                                                                                    Barn                                                                                                                                                                                                                                                            Rønne

                   Elfred P. Pedersen                                                                 22/8 1910                                                                                                 Barn                                                                                                                                                                                                                                                            Rønne

                   Charla B. Pedersen                                                               18/8 1913                                                                                                 Barn                                                                                                                                                                                                                                                            Rønne

                   Arne Willy Pedersen                                                             10/5 1917                                                                                                 Barn                                                                                                                                                                                                                                                            Rønne

 

              Hans Vilhelm Persson og Oliva Mattea Andersens vielse (Klemensker kirkebog 1892-1900, opslag 136):

                   Ungkarl Hans Vilhem Persson, tjenende paa 50 S., født i Ø. Hoby 31 Marts 1876. Pige Oliva Mattea Andersen, hjemme, 12 V.G., født i Allinge 9 Aug. 1876, Datter af Husmand Hans Janus Peter Andersen og Hustru Oline Juliane Rømer, 12 V.G. 23 [Aar]. Forlovere: J.A. Petersen, 63 S.G. og H.J.P. Andersen, 12 V.G. Vielsesdagen: 1899, 16 Decbr. ved Sognepræsten i Kirken.

13 (6)     Oliva Mathæa Andersen

              Oliva Mathæa Andersen er født 9.8.1876 i Allinge.

                   Olivas Mathæas fødsel og dåb (Allinge-Sandvig kirkebog 1867-1879, opslag 54):

                   Født: 1876, 9 August. Oliva Mathæa Andersen. Hjemmedøbt 18 September og i Kirke 15 October 1876. Forældre: Fisker Hans Janus Peter Andersen og Hustru Oline Juliane f. Rømer, 30 Aar gl:, i Allinge. Faddere: Murer Bengtsens Hustru Margrethe Christine bar Barnet. De øvrige Faddere vare Juliane Lund og Anine Mortensen begge af Olsker, Fisker Anders Hansen og Bengt Andersen(?) af Allinge.

 

14 (7)     Niels Jørgen Jensen

              Niels Jørgen Jensen er født 18.11.1868 i Østerlarsker som søn af Jens Peter Rabech og Margrethe Christine Hansen. Ved FT-1890 er han 21 år og skomagersvend hos den ligeledes 21-årige skomagermester Kristian Marius Dahl i Østerlarsker. Gift 24.7.1895 i Gudhjem med Laura Vilhelmine Karoline Nielsen. På det tidspunkt er han skomager i Rø. Ved FT-1921 bor de i Allinge og har tre hjemmeboende børn; Gudrun er flyttet hjemmefra og er tjenestepige (husgerning) på Klippegaard i Knudsker. Niels Jørgen er nu snedkersvend, hvis ikke det er en fejl. NB! Niels Jørgens og Lauras fødselsår er forkerte, men datoerne er rigtige:

 

              Bornholm, Nørre herred, Allinge Købstad, Kommunens Plads, 14, Forhus, st., 1. FT-1921.

                   Niels Jørgen Jensen                                                                                            18/11 1867 [fejl]                                                                                               Gift                                                                                                             Husfader, Snedkersvend

                   Laura Jensen                                                                                                                                                                2/5 1867 [fejl]                                                                       Gift                                                                                                             Husmoder

                   Agda Jensen                                                                                                                                                                 9/11 1908                                                                                                                                                                                                                                                                      Børn

                   Mary Jensen                                                                                                                                                                 17/5 1910

                   Knud Jensen                                                                                                                                                                 1/6 1911

                  

                   Niels Jørgen Jensens fødsel og dåb (Øster Larsker kirkebog 1856-1868, opslag 28):

                   1868. Født: 18 Novbr. Niels Jørgen Jensen. Hjdb.[hjemmedøbt] d. 22 Novbr., frembaaren i Kirken d. 27 Decbr. Forældre: Hmd. [Husmand] Jens Peter Rabech i 5 Gr nord for Solbakken, Hst [Hustru] Margrethe Kirstine Hansen, 32 Aar. B. B. [Barnet båret af] Barnets Moder. Fd. [Faddere]: Karoline M. Pedersen tj. [tjenende] 3 Sted(?), Hmd. Fredrik Hansen i 48 Sl. Gr. [selvejergård], Ungkarl Jens P. Svendsen tj. 3 Sted(?).

                  

                   Niels Jørgens og Lauras vielse (Gudhjem kirkebog 1892-1924, opslag 199):

                   1895. Niels Jørgen Jensen, født i Østerlars den 18 November 1868, hjdøbt den 22 November, fremstillet den 27 December samme Aar, konfirmeret den 1 April 1883. Skomager i Rø. Forældre: Husmand Jens Peter Rahbek og Hustru Margrete Kristine Hansen i Østerlars, nu Østermarie. Ungkarl. – Pige Laura Vilhelmine Karoline Nielsen, hos Forældrene i Melsted, født i Melsted den 2 Maj 1875, hjemmedøbt den 6 Maj, fremstillet i Gudhjem Kirke den 20 Juni samme Aar, konfirmeret i Østerlars Kirke [fejl: Gudhjem Kirke] den 14 April 1889. Forældre: Arbejdsmand Lorents Vilhelm Peter Nielsen og Hustru Oliva Kristine Svendsen i Melsted. Forlovere: Lorents Vilhelm Peter Nielsen, Arbejdsmand i Melsted. Mathias Johannes Larsen, Silderøger i Melsted. Vielsesdagen: 1895. 24 Juli i Gudhjem Kirke.

15 (7)     Laura Vilhelmine Karoline Nielsen

              Laura er født 2.5.1875 i Melsted, Gudhjem sogn, som datter af Lorentz Vilhelm Peter Nielsen og Oliva Christiane Svendsen. 1890 er Laura tjenestepige hos Thorn på Nørregaard i Østerlarsker.

                   Lauras fødsel og dåb (Gudhjem kirkebog 1863-1891, opslag 53):

                   1875. Født: 2 Mai. Laura Vilhelmine Karoline Nielsen. Hjdb d 6 Mai, frembaaren d. 20 Juni i Kirken. Forældre: Ugifte Oliva Kristine Svendsen i Melsted, Barnef. ej...(?) Lorentz Vilhelm Peter Nielsen i Østerlars. [Moderen] 25 Aar. B. B. Hans J. Kristensens H. [hustru] Oliva Kirstine Nielsen i 4 Sl Gr. Faddere: Ane Margr. Svendsen i Melsted, Ungk. Anders Svendsen tj. i 17 Sl, samt Ole Peter Svendsen  i Bodilsker(?), Otto Peter Nielsen i 5 ...(?) Gr. Anmærkninger: Uægte. Forældrene ægteviede d. 7de Juni 1875.

 

TIPOLDEFORÆLDRE:

 

26 (13)   Hans Janus Peter Andersen

              Hans Janus er født 9.2.1844 i Rutsker som søn af Mads Andersen (Bendtsen) og Ane Kirstine Munk.

                   Hans Janus Peter Andersens fødsel og dåb (Rutsker kirkebog 1840-1858, opslag 16):

                   Født: 9 Februar 1844. Hans Janus Peter Andersen. Hjemmedøbt d: 23 Febr: i Kirken d: 5te April. Forældre: Mads Andersen Indsidder og Hustru Ane Kirstine Munk paa 14de S: Slg [selvejergård]. Faddere: Niels Michelsens Hustru Ane Marie, Margrethe Kirstine Dam, Ungkarlene Poul Hansen, Ole Jensen og Janus Peter Holm, alle af Ruthsker Sogn.

 

              Ved FT-1870 bor han i huset i Rutsker hos sin mor, der er enke og spindekone, selv er han fisker (se under 52). Omkring 1875 bliver han gift med Oline Juliane Rømer, der bringer et uægte barn, Nilius Andreas Rømer, med sig ind i ægteskabet. 9.8.1876 får de datteren Oliva Mathæa. På det tidspunkt bor de i Allinge, og Hans Janus er fisker. 1878 er han husmand. Familien bor nu i Olsker, hvor de får en søn døbt.

              Olsker kirkebog 1867-1879, opslag 31:

                   Født: 1878 12te December. Barnets Navn: Minius Laurentius Peter Andersen. Døbt: 1879 d. 9de Februar. Forældre: Husmand Hans Andersen og H. Oline Juliane Andersen, 32 Aar, i Olsker. Faddere: Peder Pedersens Hustru Anne Pedersen bar Barnet. De øvrige Faddere vare Mathea Andrea Andersen, Husmand Peter Petersen, Ungkarl Peter Absalon, den sidste af Rutsker, de øvrige her af Menigheden.

             

              Ved FT-1880 synes Hans Janus forsvundet fra Bornholm – jeg har søgt ham under alle tænkelige navnevarianter – og kone og børn befinder sig i fattighuset i Rutsker. Bortset fra opsynsmandens familie betegnes de alle som ”Lemmer af Fattighuset, forsørges af Fattigvæsenet”. Husstanden er:

 

                   Bornholm, Nørre Herred, Rutsker Sogn, Fattighuset, 219, FT-1880.

                           Hans Jensen Pihl                                                                                                                                                60                                                                                            Gift                                                                                Opsynsmand

                   Andrea Kjerstine Pihl                                                           36                                                                                                               Gift                                                                    Hans Kone

                   Christine Hansine Pihl                                                                                        4                                                                                                                                                                                                                 Deres Datter

                   Hans Christian Jensen Pihl                                                   1                                                                                                                                                                                                                 Deres Søn

                   Engeline Dam                                                                                                                                  16                                                                                            Ugift                                                                              Lemmer af Fattighuset,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    forsørges af Fattigvæsenet

                   Oline Juliane Andersen                                                                                     34                                                                                            Gift                                                                                Fødested: Rønne

                   Nilinius Andersen                                                                                                 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Knudsker

                   Oliva Matia Andersen                                                                                         3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Allinge

                   Marinius Andersen                                                                                              1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Olsker

                   Jens Holm Gad                                                                                                                               77                                                                                            Enkemand

                   Hans Jakob Lund                                                                                                                           75                                                                                            Enkemand

 

              1881 er familien genforenet. De bor i Sorthat ved Nyker, hvor de får en søn døbt. Hans Janus er nu træskomager. Barnet får navnet Hans Christian Andersen, sikkert opkaldt dels efter digteren, dels efter Oline Julianes bror, der her er fadder? Det synes at være en familie, der gør sig tanker om børnenes navne.

              Nyker kirkebog 1872-1891, opslag 27:

              Født: 15 October 1881. Barnets Navn: Hans Christian Andersen. Døbt: I Kirken 6 Novbr 1881. Forældre: Træskomager Hans Janus Peter Andersen og Hustru 35 Aar Oline Juliane f. Rømer i Sorthat. Faddere: Steffen Andersens Enke af Sorthat b. B. [bar Barnet], Pigen Christine Petersen af Rønne, Ungkarl Hans Christian Rømer af Rønne, Arbejdsmand Carl Sandstrøm af Sorthat.

 

              Tre år senere er familien flyttet til Knudsker, hvor de får en datter døbt. Hans Janus er nu arbejdsmand.

                   Knudsker kirkebog 1873-1891, opslag 42:

                   1884. Født: 5 December. Barnets Navn: Marie Christine Andersen. Forældre: Arbejdsmand Hans Janus Peter Andersen og H: Oline Juliane Rømer, 39 Aar. Faddere: ....(?) Carl Sandstrøms H: Andrea Marie Jensen, Hilda Rihs fra Nyker, Tjenestekarl Morten Mogensen fra Nyker, Tjenestekarl Lars Kofod fra Nyker.

 

              Ved FT-1890 er familien tilbage i Rutsker. Hans Janus Peter Andersen står opført som 46 år, gift og ”Tjenestetyende” i husstanden hos gårdejer Anders Klausen Westh, mens kone og børn igen befinder sig i fattighuset, alle under fattigforsørgelse. Det er en familie, der har haft megen modgang.

 

                   Bornholm, Nørre Herred, Rutsker, Fattighuset, 239, FT-1890.

                   Hans Thorsen Lind                                                                                                                                                     34                                                               Gift                                                                                Husfader                                                                      Under Fattigforsørgelse

                   Johanna Lind                                                                                                                                                                                                      37                                                                                  Gift                                                                                Husmoder

                   Laure Ceselie Lind                                                                                                                                                        5                                                                                                                                                                                    Barn

                   Anne Karoline Lind                                                                                                                                                       2                                                                                                                                                                                    Barn

                   Jens Peter Jensen                                                                                                                                                                                      71                                                                    Enkemand         Fattiglem

                   Oline Juliana Andersen                                                                                                                                               45                                                               Gift                                                                                Fattiglem                                                                     

                   Oliva Mathea Andersen                                                                                                                                              13                                                                                                                                                                                   Barn

                   Minius Laurensius Peter Andersen                                    11                                                                                                                                                                                   Barn

                   Hans Christian Andersen                                                                                                                8                                                                                                                                                                                    Barn

                   Maria Kristina Andersen                                                                                                                                              4                                                                                                                                                                                    Barn

                   Karoline Magrethe Kristine Kjøller                                    44                                                                                  Logerende          Arbejderske      

 

              Ni år senere synes familien igen at være kommet på fode, for ved Oliva Mathæas bryllup 1899 med Hans Vilhelm Persson betegnes hun som datter af husmand Hans Janus Peter Andersen og hustru Oline Juliane Rømer i Klemensker.

27 (13)   Oline Juliane Rømer

              Oline Juliane er født 10.1.1846 i Klemensker som datter af Mads Rømer og Elsebeth Jespersdatter Munch.

                   Oline Julianes fødsel og dåb (Klemensker kirkebog 1836-1853, opslag 121):

                   Født: 1846, d. 10de Januar. Oline Juliane Rømer. Døbt i Kirken d. 11te Marts. Forældre: 40 Sl: Udbygger Mads Rømer og Hustru Elsebeth Munk. Baaren af Anders Madsens H: 39 Sl. G. G. [selvejergårds grund]. Faddere: Corporal Kofoed tj. i 20 Sl. G. G. for Kofod(?) s. 39 ...(?), Peder Mogensen Hjorth i Rønne, Karen Kirstine Munk i Rønne(?), Dorthe Kirstine Kurre(?) i Rønne.

 

              Ved FT-1870 er hun 24 år og tjenestepige hos gårdmand Hans Jensen og hustru Petrea Kirstine Krak i Knudsker. 1872 bringer hun et uægte barn til verden:

                   Knudsker kirkebog 1848-1873, opslag 25:

                   1872. Født: 27 Novbr. Barnets Navn: Nelius Andreas Rømer. Døbt: I Kirken 26 Decbr. Forældre: Husmand Mads Rømer og H: Elsebeth Muncks Datter Oline Juliane Rømer, 26 Aar, udlagt Barnefader: Tjenestekarl Niels Andreas Jespersen. Faddere: Gaardmand Ole Hansens H: Jørgine Andrea Christine Kofod, Tjenestekarl Hans Christian Rømer, Faderen. Anmærkninger: Uægte. Meldt til Sognepræsten i St. Clemens i Henh. til Frdn: [forordning] 24 Jan. 1844 § 5.

                  

                   Omkring 1875 bliver Oline Juliane gift med fisker Hans Janus Peter Andersen. Om hendes videre skæbne, se ovenfor.

 

28 (14)   Jens Peter Rabech

              Jens Peter Rabech er født 29.11.1842 i Rø som søn af Hans Jensen Rabech og Inger Kirstine Hansdatter. Ved FT-1860 er Jens Peter Rehbek, som det her skrives, 18 år og tjenestekarl hos gårdmand Kristian Monsen Munk og hustru Elisabeth Kirstine Dich i Østerlarsker. På gården er der også en tjenestepige, Margrethe Kirstine Hansen, 24 år. Hende gifter Jens Peter sig med. Her er de ved FT-1870.

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, Statens Udmark No. 89, 1, FT-1870.

                   Jens Peter Rabech                                                                                                                                                       27                                                                                            Gift                                                                                                             Husfader, Arbejdsmand

                   Magrethe Christine Hansen                                                                                                          33                                                                                            Gift                                                                                                             Husmoder

                   Hans Peter Jensen                                                                                                                                                         4                                                                                                                                                                                                                                              Barn

                   Niels Jørgen Jensen                                                                                                                                                       1                                                                                                                                                                                                                                              Barn

                   Kristine Margrethe Kjøller                                                                                                             70                                                                                            Ugift                                                                                                           Slægtning

 

              Ved FT-1880 er Margrethe Christine Hansen død, og Jens Peter er gift med Ellen Olsson fra Sverige.

 

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, et Hus, 228, FT-1880.

                   Jens Peter Rabech                                                                                                                                                       37                                                                                                                         Husfader, Arbejdsmand

                   Ellen Rabech, f. Olsson                                                                                                                                              24                                                                                                                         Husmoder                                                                                                                                        Fødested: Sverrig

                   Niels Jørgen Jensen                                                                                                                                                     11                                                                                                                         Mandens Søn, Hustruens Stedbarn

                   Julius Peter Jensen                                                                                                                                                         8                                                                                                                          Mandens Søn, Hustruens Stedbarn

                   Anine Christine Jensen                                                                                                                                                 6                                                                                                                          Mandens Datter, Hustruens Stedbarn

                   Peter Frederik Jensen                                                                                                                       3                                                                                                                          Mandens Søn, Hustruens Stedbarn

 

              Jens Peter Rabechs fødsel og dåb (Rø kirkebog 1822-1863, opslag 38):

                   Født: 1842, d. 29 Novbr. Jens Peter Rabech. Døbt: d. 26 Decbr. i Kirken. Forældre: Indsidder Hans Rabech og Hustrue Inger Hansdatter paa 13 SE Gaards Grund. Faddere: Udb. Hans Jørgen Møllers Hust. Cecilie Jensd. i 20 SE Grund, Pigen Marg. Kirst. Jensd. tj. i 12 SE, Ungkarl Jens Peter Birch, Ungkarl Hans Peter Birch.

29 (14)   Margrethe Christine Hansen (Frederichsdatter)

              Margrethe Christine Hansen er ifølge FT-1860 og 1870 født ca. 1836 i Østerlarsker sogn. Men der er ingen af det navn indskrevet i kirkebogen, derimod er der i 1836 en Margrethe Kristine Frederichsdatter, datter af Frederich Hansen og Kirstine Margrethe Jørgensdatter. Jeg er ret sikker på, at det er den rette. Det er på det tidspunkt, at bestemmelsen om fast efternavn efter faderen slår igennem – bønderne stred længe imod. Man kunne da ikke kalde en datter Hansen, søn af Hans. Og det havde de jo ret i. Margrethe Kristine er født Frederichdatter, men har så senere taget eller fået påtvunget faderens efternavn Hansen.

 

                   Margrethe Kristine Frederichsdatters fødsel og dåb (Øster Larsker kirkebog 1831-1839, opslag 89):

                   Født: d. 23 Septbr. 1836. Margrethe Kirstine Frederichsdatter. Døbt i Kirken d. 13 Novbr. Forældre: Udbygger Frederich Hansen og Hustru Kirstine Margrethe Jørgensdatter paa Nygaardsgrund. Bærekone(?): Udbyg. Ped. Hansen Luster...(?)  1ste Sl Grund, Mandefaddere: Ungkarl Hans Jespers(?) 37 SEgaard, Jens Andersen paa 1ste Slgaard, Pigefaddere: Bendette(?) Kirstine Davidsdr. paa 37 SEggrund, og Anne Marie ....(?) i Svaneke.

 

              Jeg havde ret i det med hendes efternavn. Nu fandt jeg hendes og Jens Peter Rabechs vielse. Hun hedder nu Hansen, men fødselsdagen er den samme som Frederichsdatters.

 

                   Øster Larsker kirkebog 1856-1868, opslag 127):

                   1864. Ungkarl Jens Peter Rabech, log.(?) 48 SE Gr. Født Rø 29/11 42, vacc. 6/8 45 af Grove, ......(?) samtykker. 22 Aar. Pige Margrethe Kirstine Hansen, hos Forældre i 48 SE Gr. Samtykke givet. Født d. 23/9 36, vacc. 18/7 46 af Heiberg, 28 Aar. Forlovere: Brudens Fader Hmd. Frederich Hansen, Grmd. A.J. Kofod, 48 SE ....(?). Vielsesdagen: 24 Novbr. i Kirken efter Tillysning.

 

                   Margrethe Kristine Frederiksdatters død (Øster Larsker kirkebog 1869-1890, opslag 160):

                   1878. Dødsdagen: 21 Septbr. Begravelsesdagen: 23 Septbr. Margrethe Kristine Frederiksdr. Hmd. Jens Peter Rabeks Hst. i Stadens Gr.(?). Gift. Alder: 42.

                  

30 (15)   Lorentz Wilhelm Peter Nielsen

              Lorentz er født 28.8.1849 i Klemensker som søn af Lars Peter Nielsen og Kirstine Margrethe Petersen. Gift 7.6.1875 i Østerlars kirke med Oliva Christine Svendsen (indført i Gudhjem kirkebog). Ved FT-1880 har de allerede tre børn, og hr. Svan bor til leje hos dem:

             

                   Bornholm, Øster herred, Gudhjem, Melsted, et Hus, FT-1880.

                   Lorentz Wilhelm Peter Nielsen                                                                                                     30                                                                                            Gift                                                                                                             Arbejdsmand i Agerbruget

                   Oliva Christine Svendsen                                                                                                                                           29                                                                                            Gift                                                                                                             Hans Kone

                   Laura Wilhelmine Karoline Nielsen                                   4                                                                                                                                                                                                                                              Deres Datter

                   Petra Annine Kathrine Nielsen                                                                                                       2                                                                                                                                                                                                                                              Deres Datter

                   Bergithe Kristine Nielsen                                                                                                                                              1                                                                                                                                                                                                                                              Deres Datter

                   Hans Peter Jensen Svan                                                                                                                                                                          29                                                                                                 Ugift                                                                                        Logerende

                  

              Ved FT-1890 er der seks hjemmeboende børn. Laura er ude at tjene.

 

                   Bornholm, Øster herred, Gudhjem, Melsted, et Hus, FT-1890.

                   Lorents Vilhelm Peter Nielsen                                                                                                      40                                                                                            Gift                                                                                                             Daglejer i Agerbruget

                   Olive Kristiane Nielsen f. Svendsen                                   39                                                                                                               Gift                                                                                                 Hans Kone

                             Petra Anine Katrine Nielsen                                                                                                                             12                                                                                                                                                                                                                                             Barn

                   Bergitte Kristine Nielsen                                                                                                                                            11                                                                                                                                                                                                                                             Barn

                   Kristine Margrethe Nielsen                                                                                                                                           9                                                                                                                                                                                                                                              Barn

                   Lavrits Andreas Nielsen                                                                                                                                                                            6                                                                                                                                                                                                                               Barn

                   Ole Kristian Nielsen                                                                                                                                                                                    4                                                                                                                                                                                                                               Barn

                   Olive Margrethe Nielsen                                                                                                                                                                            1                                                                                                                                                                                                                               Barn

 

              Lorentz Wilhelm Peter Nielsens fødsel og dåb (Klemensker kirkebog 1836-1853, opslag 58):

                   Født: 1849 d. 28de August. Lorentz Wilhelm Peter Nielsen. Hjemmed. d. 29de August af Skolelæreren, i Kirken d. 27de Octobr. Forældre: 8 SE P [gårdens nr.] Lars Peter Nielsen og Hustru Kirstine Margrethe Pedersen. Baaren af Anders Raschs H. Faddere: Hans Wideman Sonne, Hans Munch, Peter Rasmussen, Ane Sonne, Ellen Kirstine Munk.

                   Lorentz og Olivas vielse (Gudhjem kirkebog 1863-1891, opslag 108):

                   1875. Ungkarl Lorentz Vilhelm Peter Nielsen, Arbejdsmd. .....(?), født 28/8 49, vac. 4/9 50, 25 ¾ Aar. Pige Oliva Kristiane Svendsen hos Forældrene i Melsted, født i Østerl. 13/5 50, vac. 28/8 51 af Heiberg(?), 25 Aar. Forlovere: Brudg. Fader Hmd. Lars Peter Nielsen, Brud. Broder Fisker Jens Peter Svendsen i Melsted. Vielsesdagen: 7 Juni i Østerlars Kirke.

31 (15)   Oliva Christiane Svendsen

              Oliva Christiane er født 13.5.1850 i Østerlarsker som datter af Ole Svendsen og Ane Cathrine Jacobsdatter.

                   Oliva Christianes fødsel og dåb (Øster Larsker kirkebog 1839-1855, opslag 44):

                   1850. Født: d. 13 Mai. Oliva Christiane Svendsen. Døbt i Kirken d. 30 Juni. Forældre: Udb. Ole Svendsen og Hst. Ane Cathrine Jacobs D. paa 18 Slg. Gr. Bar B. Mads Peters Hustru på 18 S. G. Gr. Fadd. Jørgen Peter Lund, Anders Birch, Christian Birch, Cæcilie Svends Datter.

 

2-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

52 (26)   Mads Andersen Bendtsen

              Mads Andersen Bendtsen er født 1799 i Rutsker, døbt 15.12.1799. Andersen-navnet stammer fra hans morfar Hans Andersen Risen, der har været en anset mand. Mads, der aldrig kalder sig Bendtsen, og hvis børn med en undtagelse også hedder Andersen, blev gift 1841 med Ane Kirstine Munk, der ved senere folketællinger ligeledes bærer navnet Andersen.

                   Mads Andersen og Ane Kirstine Munks vielse (Rutsker kirkebog 1840-1858, opslag 180):

                   1841. Mads Andersen 41½ Aar, Daglønner paa 14 SEg. Grund. Ungkarl. Ane Kirstine Munk 26 Aar, /opholder sig hos sin Forlovede/ - Pige. Forlovere: Jens Nielsen Munk Indsidder(?), Jens Olsen Holm Husmand fra Rutsker. Vielsesdagen: d. 15 maj i Kirken.

                  

              Her er de ved FT-1845:

 

                   Bornholm, Nørre herred, Rutsker, et Huus, FT-1845

                   Mads Andersen                                                                                                                                                            46                                                               Gift                                                                                Husmand og Daglejer

                   Ane Kirstine Munch                                                                                                                       29                                                               Gift                                                                                hans Kone

                   Peder Bendtsen Andersen                                                                                  4                                                                                                                                                                                    deres Barn

                   Hans Janus Peter Andersen                                                                               1                                                                                                                                                                                    deres Barn

                   Valborg Margrethe Hansen                                                                             72                                                                                  Enke                                                                    Husfaderens Moder

 

              Ved FT-1860 deler familien hus med en 63-årig enkemand og digter, Anders Hansen, og hans fire børn. Selv har de fem børn:

 

                   Bornholm, Nørre herred, Rutsker, Wange Skoledistrikt, et Hus, FT-1860

                   Mads Andersen                                                                                                                                                            62                                                               Gift                                                                                Daglønner, Husfader

                   Ane Kirstine Andersen                                                                                                                   45                                                               Gift                                                                                Hans Kone

                   Peder Bendtzen Andersen                                                                                19                                                                                  Ugift                                                                    Deres Søn

                   Hans Janus Peter Andersen                                                                             16                                                                                                                                                                                   Deres Søn

                   Ane Kirstine Caroline Andersen            13                                                                                                                                                                                   Deres Datter

                   Marie Margrethe Andersen                                                                              10                                                                                                                                                                                   Deres Datter

                   Mathie Andrea Andersen                                                                                   6                                                                                                                                                                                    Deres Datter

 

              Mads Andersen dør 13.1.1870 og Ane Kirstine Munk 18.3.1870, så hun når lige at komme med i FT-1870, der blev foretaget 1. februar:

 

                   Bornholm, Nørre herred, Rutsker, Rutsker 1. Distrikt, et Huus, FT-1870

                   Ane Kirstine Andersen                                                                                                                   55                                                               Enke                                                                              Husmoder, Spindekone

                   Hans Janus Peter Andersen                                                                             25                                                                                  Ugift                                                                    Fisker

                   Ane Kirstine Caroline Andersen            22                                                                                  Ugift                                                           Datter

                   Mathia Andria Andersen                                                                                                              15                                                               Ugift                                                                              Datter

 

                   Mads Andersen Bendtsens dåb (Rutsker kirkebog 1762-1814, opslag 67):

                   1799, d. 15 Dec. døbt: Udbyg. Bendt Keisens Søn, Mads Andersen. Fadderne: Ane Lars Madsens H., Karen Jørgensd., Kej Ipsen, Jens Jørgensen, Hans Keisen.

                   Mads Andersen Bendtsens død (Rutsker kirkebog 1859-1871, opslag 161):

                   Dødsdagen: 1870. 13 Januar. Begravelsesdagen: 1870. 18 Januar. Mads Andersen. Fattiglem, boende p. 14 SEggr. gift. Alder: 70 Aar.

53 (26)   Ane Kirstine Munk

              Ane Kirstine Munk blev født 31.7.1815 som uægte datter af Mauritz Munk og Ane Nielsdatter, begge fraskilt.

                   Ane Kirstine Munks fødsel og dåb (Hasle-Rutsker kirkebog 1812-1825, opslag 50):

                   Født 1815 d. 31 Julii. Ane Kirstine. Døbt 1815 d. 6 August i Kirken. Forældre: Udb. Mauritz Munk, fraskildt Ægtemand og Ane Nielsdatter, Udb. Jørgen Hansens fraskildte Hustrue, p. 11 Sor Gds Gr. Faddere: Udb. Hans Hellitsen Munk, Wibeke, Dorthe Arristsdtr., Hans Hellitsen, Hellit Hansen, Hans Arristsen, alle af Rutsker. Anmærkninger: Uægte, døbt i Hasle Kirke.

                   Ane Kirstine Munks konfirmation (Rutsker kirkebog 1825-1839, opslag 154):

                   I Ruths Kirke 1833 den 18de Søndag efter Trinit: No. 8. Ane Kirstine Mauritzdatter Munk. Forældre: Ane Nielsdatter, ved afdøde Udb: Mauritz Munk. F. 31 Juli 1815 i Ruthsker. Ret god Kundskab, meget god Opførsel.

                   Ane Kirstine Munks død (Rutsker kirkebog 1859-1871, opslag 176):

                   Dødsdagen: 1870. 18 Marts. Begravelsesdagen: 1870. 24 Marts. Ane Kirstine Andersen født Munch. Enke efter Fattiglem Mads Andersen p. 14 SEggr. i Rutsker. Alder: 55 Aar.

 

54 (27)   Mads Rømer

              Mads Rømer er født 7.7.1820 i Vester Marie som søn af enken Christine Madsdatter Rømer og gift mand Jens Henrichsen fra Østerlarsker.

              Mads Rømers dåb (Vester Marie kirkebog 1817-1822, opslag 16):

                   Født: 1820, d. 7 Julii. Mads Rømer. Døbt: 1820, 23 Julii i Kirken. Forældre: Ugivt Qvinde, Christine Madsdatter Rømer, Enke efter afg. Hans Aredsen Kuhre i p. 52 Sgds Gr. i V., udlagde til BarneFader givt Mand Udb. Jens Henrichsen p. 2 Vgds Gr i Østerl. S. Faddere: Christine Mads Pedersens, p. 11 Sgds. Gr. i Clemensker S., Christine Larsdatter p. 47 Sgd. i V., Bodil Christine Rømer i Clemens Pgd. [præstegård], Peder Vevstsen, p. 47 Sgd. i V., Hans Thomassen, p. 53 Sgd Gr. i V., Ole Thomassen, p. 39 Sgds. Gr. i Clemensker S. Anmærkninger: Uægte Dreng. Anmeldt i Amtstuen 24 Julii 1820.

 

              Ved FT-1834 finder vi Mads Rømer i pleje hos et ældre ugift par i Klemensker:

 

                   Bornholm, Nørre herred, Klemensker, et Huus, FT-1834.

                   Ole Thomasen                                                                                                                                 60                                                                                                                         Ugift                                                                                                                     Huusmand, lever af sin Jordlod

                   Kirstine Hansdatter                                                                                           70                                                                                                                         Enke                                                                                                                                        Logerer, Spinder, har fattighjælp

                   Mads Rømer                                                                                                                                                                13                                                                                                                         Ugift                                                                                                                     Pleiebarn i Moders Sted

 

              Ole Thomasen er fadder ved dåben og er sandsynligvis en slægtning. Mads bliver konfirmeret 1837 i Vester Marie:

              Vester Marie kirkebog 1830-1840, opslag 104:

                   Mads Rømer, g: 65 SEegg.(?). Forældre: Jens Henrich død, Stine Kure ibid. Døbt i Vst. d. 23 Juli 1820. Dom angående Kundskab og Opførsel: Antagelig Kundskab, god Opførsel.

             

              Ved FT-1840 står Mads som 21 år og tjenestekarl hos gårdmand Nicolai Didlev Amon Kofoed i Vester Marie. 1845 er Mads 25 år og tjenestekarl hos gårdmand Christian Kofoed i Knudsker. På gården er også en tjenestepige på 26 år, Elsebeth Munck. De bliver gift (i afskriften på DDD står han som Mads Rønne, men det er en fejllæsning; original på AO, opslag 10). Ved FT-1850 er de flyttet ind hos Ole Thomasen i huset i Klemensker og har allerede to børn, Oline og Christine. Vi får desuden den vigtige oplysning, at Elsebeth hedder Jespersdatter og er født i Østermarie. Ved FT-1855 har de fire børn. Ole Thomasen er gået på aftægt. Nu er det ham, der er i pleje hos Mads Rømer:

 

                   Bornholm, Nørre herred, Klemensker, Nordre Skoledistrikt, et Huus, FT-1855.

                   Mads Rømer                                                                                                                                                                35                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Huusmand, Daglejer, F: Vestermarie

                   Elsebeth, f. Munch                                                                                            36                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          Hans Kone, F: Østermarie

                   Oline Juliane Rømer                                                                                          10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Deres Datter

                   Christine Rømer                                                                                                                                6                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deres Datter

                   Cecilie Rømer                                                                                                                                    3                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deres Datter

                   Marie Rømer                                                                                                                                                                  1                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deres Datter

                   Ole Thomasen                                                                                                                                 80                                                                                                                         Ugift                                                                                                                     Aftægtsmand

 

                   Ved FT-1860 finder vi dem i Østerlarsker. Yngste datter Marie Mathea er død 3.9.1857, 3¼ år gammel (Klemensker kirkebog, opslag 215). Christine mangler også, men ses ikke at være død, hverken i Klemensker eller Østerlarsker. Oline Juliane er ude at tjene.

 

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, Vestre Skoledistrikt, et Hus, FT-1860.

                   Mads Rømer                                                                                                                                                                40                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Arbejdsmand, Husfader

                   Elsebeth, f. Munch                                                                                            40                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          Hans Kone

                   Cecilie Rømer                                                                                                                                    9                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deres Datter

                   Hans Kristian Rømer                                                                                          3                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Deres Søn

 

              Det er en familie, der flytter meget omkring. Ved FT-1870 bor de i Knudsker og har fået endnu en datter, opkaldt efter den Marie Mathea, der døde. Cecilie er er ude at tjene:

 

                   Bornholm, Vester herred, Knudsker, 1. Distrikt Knudsker, et Hus, FT-1870.

                   Mads Rømer                                                                                                                                                                49                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Husfader, Husmand

                   Elsebeth Munch                                                                                                                              49                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Husmoder

                   Hans Christian Rømer                                                                                      12                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Deres Søn

                   Marie Marthie Rømer                                                                                         8                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Deres Datter

 

                   Mads Rømer dør 26.12.1877.

                   Knudsker kirkebog 1873-1891, opslag 53:

                   1877. Dødsdagen: 26 December. Begravelsesdagen: 31 Decbr. Mads Rømer, gift. Under Fattigforsørgelse. 29de Slegårds Fortoug(?) i Knudsker. Alder: 57 Aar.

 

              Ved FT-1880 finder vi Elsebeth i fattighuset i Knudsker sammen med en ugift Karen Marie Jensen, født ca. 1834 i Knudsker, der angives at være hendes datter. Det kan imidlertid ikke passe. Elsebeth er kun 14 år i 1834, og den Karen Marie Jensen, der døbes i Knudsker 1834, er ikke datter af Elsebeth, men af en Jens Christian og hustru Ane Margrethe Nielsdater. Alle i fattighuset ”nyder Almissestøtelse af Sognet”:

                   Bornholm, Vester herred, Knudsker, Fattighuser, 60, FT-1880.

                   Karne Kirstine Lodaigan, f. Hansen                                 67                                                                                  Enke                                                           Nyder Almissestøtelse af Sognet

                   Elsebet Rømmer, f. Munk                                                                                                                                           62                                                               Enke                                                                                                                                                                                                            Fødested: Østermarie

                   Karen Marie Jensen                                                                                                                                                                                 45                                                                    Ugift                                                                              hendes Datter                                                                                                     Knudsker

                   Thore Vilhelmine Jensen                                                                                                                                              9                                                                                                                                                                                    hendes Datter                                                                                                     Knudsker

                   Hane Andrea Jensen                                                                                                                                                                                49                                                                    Ugift                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Knudsker

 

              Ved FT-1890 bor hun under navnet Elsebet Rømer, 70 år, stadig i fattighuset i Knudsker. Hun dør 16.10.1893 hos sønnen Hans Christian Rømer i Stubbegaardshuset i Knudsker.

55 (27)   Elsebeth Jespersdatter Munch

              Elsebeth Munch er født 29.2.1820 i Øster Marie som datter af Jesper Peter Munk og Kirstine Margrethe Jacobsdatter. Ved FT-1834 er hun 14 år og tjenestepige i Rutsker hos husmand Mogens Munch, 33 år og ugift. I huset bor også hans gamle far, Hans Hansen (Munch) på 72. De må være slægtninge til Elsebeth.

              Elsebeth Munchs fødsel og dåb (Øster Marie kirkebog 1819-1830, opslag 71):

                   1820. Født 29 Febr: Elsebeth. Døbt 26 Martiis. Forældre: Udb. paa 72 SE. Gd. Grund Jesper Munk og Kirstine Margrethe Andersdt: [Andersdatter understreget, ovenover skrevet det rigtige navn, Jacobsd.]: Baaren af Udb: paa 15 SE. Gds. Grund Jens Munkes Hustrue Margrethe Hansd:, Faddere: Hans Møller, Peter Munk, Johan Hermansen, Malene Hermansdt:, Ane Marie Andersdt.

                   Elsebeth Jespersdatter Munchs død og begravelse (Knudsker kirkebog 1892-1900, opslag 72):

                   Død: 1893 16. Oktober Stubbegaardshuset 4. og 5. Vg.Gr. i Knudsker. Begravet: Knuds Kirkegaard 1893 22. Oktober. Elsebeth Rømer, f. Munch. Enke efter Arbejdsmand Mads Rømer, boende hos sin Søn Hans Rømer i Stubbegaardshuset 4. og 5. Vg.Gr. – sidste fælles Bopæl 29. Sg.Gr. i et senere nedbrudt Hus. Datter af Udbygger Jesper Munk og Hustru Margrethe Kirstine Jacobsdatter, Olsker. Alder: 73 Aar. Begravet af: Kapellan Hasle.

 

56 (28)   Hans Peter Jensen Rabech

              Hans Peter Jensen Rabech er født 24.12.1817 i Klemensker som søn af Jens Jensen Rabech og Bodil Kirstine Henrichsdatter. Ved FT-1834 er han tjenestekarl hos gårdmand Ole Andersen i Rø. Her har han sikkert mødt sin kommende kone Inger Kirstine Hansdatter, som er født i Rø. Ved FT-1855 bor de i Rø og har fire børn. Hans Adolphsen er Inger Kirstines far:

             

                   Bornholm, Nørre Herred, Rø, Rø Skoledistrikt, et Huus, 72, FT-1855

                   Hans Adolphsen                                                                                                                             79                                                                                                                         Enkemand                                                                                                          Huusmand

                   Hans Rahbech                                                                                                                                38                                                                                                                         Gift                                                                                                                                                                                 Daglønner

                   Inger Kirstine Hansdatter                                                    42                                                                                                                         Gift                                                                                                                                                                                                    Hans Kone

                   Jens Peter Rahbech                                                                                           12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              Deres Sønner

                   Hans Peter Rahbech                                                                                         10

                   Niels Peter Rahbech                                                                                            6

                   Johan Peter Rahbech                                                                                          2

                  

              Hans Peter Jensen Rabechs fødsel og dåb (Klemensker kirkebog 1813-1819, opslag 23):

                   Født: 1817, d. 24 Decbr. Hans Peter. Døbt: d. 1 febr. i Kirken. Forældre: Udb. Jens Jensen Rabek og H: Bodil Kirstine Henrichsdatter p. 4 SE Forlag(?). Baaren af: Grmd: Morten Schougaards H: i 1 SE Gaard. Faddere: Peter Henrichsen af Allinge, Jeppe Madsen af Tejn, Anders Anders. af Olsker S., Ellen Margrethe Jensdatter t. i .....(?), Else Kirstine t. i .....(?).

                   Hans Peter Jensen Rabechs død (Rø kirkebog 1822-1863, opslag 438):

                   Dødsdagen: d. 16 Febr. 1858. Begravelsesdagen: d. 22 Febr. Hans Peter Rabech. Huusmand paa SEgaards Grund. Alder: 40. Anmærkninger: Typhus.

57 (28)   Inger Kirstine Hansdatter

              Inger Kirstine er født 6.5.1814 i Rø som datter af Hans Adolphsen og Kirstine Madsdatter.

              Ved FT-1834 er hun 20 år og bor hos sin far i Rø. Han er 58 år, enkemand og jordbruger, tidligere skomager.

              Inger Kirstine Hansdatters fødsel og dåb (Rø kirkebog 1801-1815, opslag 26):

                   Født d. 6te Maj 1814. Inger Kirstine. Døbt d. 1 Juni 1814. Forældre: Faderen: Hans Adolphsen Skomager i Udbyggd. paa 16 SE Grund. Moderen: Kirstine Madsdatter. Fadderne: Ole Hansen(?) Udbygger paa 7de SEs Grund, Rasmus Bachman, Inderste hos Barnets Fader, Jens Hansen tjenende paa Røe Præstegaard, Magrete Nielsdatter paa 16 Ses Grund.

 

              Efter Hans Peter Jensen Rabechs død 1858 gifter hun sig med den 21 år yngre Lars Christian Marcher. Vi har dem i FT-1860. Børnene kaldes deres, men er kun hendes:

              Bornholm, Nørre Herred, Rø, Rø Skoledistrikt, et Hus, 40, FT-1860

                   Lars Christian Marcher                                                                                    25                                                                                                                         Gift                                                                                                                                                    Husmand

                   Inger Kirstine Hansdatter                                                    46                                                                                                                         Gift                                                                                                                                                                       Hans Kone

                   Hans Peter Rahbech                                                                                         15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Deres Søn

                   Niels Peter Rahbech                                                                                          12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Deres Søn

                   Johan Peter Rahbech                                                                                          8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Deres Søn

 

              Ved FT-1870 bor de i Østerlarsker. Børnene er fløjet fra reden.

              Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, 13. Selv. Gr. 9. F.1, FT-1870

                   Lars Kristian Marker                                                                                         34                                                                                                                         Gift                                                                                                                                                    Snedkersvend, Arbejdskarl

                   Inger Kirstine Marker                                                           56                                                                                                                         Gift                                                                                                                                                                       Husmoder

 

              1880 deler de hus med nr. 60 og 61 Lars Peter Nielsen og Stine Margrethe Pedersdatter (se FT-1880 under 60). Deres barnebarn Niels Jørgen Jensen bliver 1895 gift med Inger Kirstines barnebarn Laura Vilhelmine Kirstine Nielsen (nr. 14 og 15).

 

              Ved FT-1890 er Inger Kirstine kommet på fattiggården, mens Lars Kristian Marker bor alene i et hus. Han er også under fattigforsørgelse. Inger Kirstine, der angives at være 78, betegnes som ugift. Det passer ikke.

              Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, 14 Vdg. 209, FT-1890

                   Hans Nilsen                                                                                                                                                                  74                                                                                                                         Ugift                                                                                                                                                  Fattiglem

                   Signe Hartvig                                                                                                                                                                48                                                                                                                         Ugift                                                                                                                                                  Fattiglem

                   Karen Larsen                                                                                                                                                                84                                                                                                                         Ugift                                                                                                                                                  Fattiglem

                   Inger Marker                                                                                                                                                                 78                                                                                                                         Ugift                                                                                                                                                  Fattiglem, Fødested Rø

                   Karoline Marker                                                                                                                             48                                                                                                                         Ugift                                                                                                                                                  Fattiglem

 

                   Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, Hus, 48 Sg Grund, 147, FT-1890

                   Lars Kristian Marken                                                           53                                                                                                                         Gift                                                                                                                                                                       Fattigforsørgelse

 

                   Inger Kirstine Hansdatters død og begravelse (Øster Larsker kirkebog 1892-1918, opslag 455):

                   Dødsdagen og Dødsstedet: 1894 den 6 Januar. Sognets Fattiggaard. Begravelsesstedet og Begravelsesdagen: 1894 den 10 Januar paa Østerlars Kirkegaard. Inger Marker. Fattiglem paa Sognets Fattiggaard; gift med Arbejdsmand Lars Marker paa 26 Sg. født i Rø 1812 [1814]. Gift. Alder: 81 [79].

             

58 (29)   Frederich Hansen

              Frederich Hansen er født 1802 i Klemensker som uægte søn af Christiana Andersdatter og Frederich Hansen. Dåben er interessant.

              Frederich Hansens dåb (Klemensker kirkebog 1800-1814, opslag 11):

                   1802. Den 4de Søndag efter Trin: [11.7.] lod Christiana Andersdatter døbe sit uægte Drengebarn, som blef kaldet Frederich Hansen, baaren af Frederich Hansens Hustru. Faddere Jens Clemd(?) Lyster, Jens Larsen, Pige Birgitta Andersd., og Hans Jørgensens Hustru, til Barnefader udlagt Frederich Hansen.

 

              Ved FT-1801 er Christiana Andersdatter 31 år og tjenestepige i Klemensker hos ”Leutnant ved dragonerne” Hans Rach og hustru Birgitte Kirstine Hansdatter. Der er også en tjenestedreng, Friederich Hansen, 23 år, ”ved Herreds Compagniet”. Det må være ham, der er far til Frederich Hansen. I Klemensker er der 1801 to andre, der hedder Frederich Hansen. Den ene er 9 år, den anden er 64 og krøbling. Det er næppe nogen af dem, der er far til lille Frederich. Men Frederich Hansen må jo så være blevet gift i mellemtiden (ikke i Klemensker, sandsynligvis i brudens sogn), og hans hustru har været storsindet nok til at bære hans uægte barn til dåben. – At Frederich Hansen er ved Herreds Compagniet er en vigtig oplysning, for ved FT-1787 finder vi i Klemensker en Frederich Hansen med ret alder, 9 år, søn af Hans Hansen, ”Bonde og ved Herreds Compagniet”.

 

              Frederich Hansen blev konfirmeret 1817 i Klemensker.

                   Klemensker kirkebog 1813-1819, opslag 102:

                             1817. nr. 11. Frederich Hansen t. p. 28 SE Gaard uægte. Forældre: Christiane Andersdatter Øster Mariæ Sogn. Født 4 S efter Trinit 1820 Klemensker. Dom angaaende Kunskab og Opførsel: God i alt.

 

                      Frederich Hansen blev gift 8.2.1823 i Klemensker med Kirstine Margrethe Jørgensdatter Kjøller.

                   Klemensker kirkebog 1819-1835, opslag 209:

                   1823. nr. 5. Ungkarl Frederich Hansen, 20½ Aar, Tjenestekarl p. 20 SE Gaard. Pigen Kirstine Margrethe Jørgensdatter, 23 Aar gl. tjenende p. 20 SE Gaard. Forlovere: 20 SE Hans Rasmussen Kofoed. 10 SE Hans Jacob Pedersen. Vielsesdag: d 8 Febr. i Kirken. Anmærkninger: begge vaccineret.

                  

              1.8.1823 fødes deres første barn, Ane Kirstine, i Klemensker (opslag 110), og 18.8.1825 fødes deres søn Jørgen Friderich (opslag 37). Senere flytter de til Østerlarsker. Vi har familien med tre børn og Kirstine Margrethes gamle forældre i FT-1834. Jørgen Friderich er ikke nævnt og må være død som lille:

 

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, et Huus paa 1. Vornedegaards Grund, 169, FT-1834.

                   Frederich Hansen                                                                                                                                                                                                                            32                                                                                                               Gift                                                                                          Daglønner

                   Kirstine Margrethe Jørgensdatter                                                                                                 35                                                                                            Gift                                                                                                             Hans Kone

                   Ane Kirstine Frederichsdatter                                                                                                                                    11                                                                                                                                                                                                                                             Deres Børn

                   Karen Margrethe Frederichsdatter                                                                                                6

                   Lovise Kirstine Frederikka Frederichsdatter                      1

                   Jørgen Hansen Kjøller                                                                                                                                                                                       70                                                                                                               Gift                                                                                          Inderste og Konens Forældre

                   Barbra Hansdatter                                                                                                                                                                                             69                                                                                                               Gift                                                                                          Inderste og Konens Forældre

 

              Ved FT-1840 er Jørgen Hansen Kjøller og Barbra Hansdatter borte, og to døtre mere er født:

 

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsk sogn, et Huus, 127, FT-1840.

                   Frederik Hansen                                                                                                                                                                                                                              38                                                                                                               Gift                                                                                          Daglønner

                   Kirstine Margrethe Jørgensdatter                                                                                                 41                                                                                            Gift                                                                                                             Hans Kone

                   Karen Margrethe Frederiksdatter                                                                                                12                                                                                                                                                                                                                                             Deres Datter

                   Lovise Kirstine Frederiksdatter                                                                                                                                   7                                                                                                                                                                                                                                              Deres Datter

                   Margrethe Frederiksdatter                                                                                                                                                                       4                                                                                                                                                                                                                               Deres Datter

                   Barbruk Hariet Frederiksdatter                                                                                                                                   1                                                                                                                                                                                                                                              Deres Datter

 

              Ved FT-1845 er Frederich Hansens gamle mor flyttet ind. Frederich har her tilnavnet Piil. Hvor det kommer fra, ved jeg ikke. Umiddelbart kan jeg ikke se nogen forbindelse til slægten Piil eller de to Pilegårde i Klemensker.

 

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, et Hus, 55, FT-1845                                                                                                                                                                                                                                                                  Fødested:

                   Frederich Hansen Piil                                                                                                                                                                               43                                                                                                 Gift                                                                                          Daglønner                                                                    Klemensker

                   Kirstine Margrethe Jørgensdatter                                                                                                 46                                                                                            Gift                                                                                                             Hans Kone                   Klemensker

                   Margrethe Kirstine Frederichsdatter                                                              9                                                                                                                                                                                                                                              Deres Barn                                      Østerlars

                   Barbra Margrethe Frederichsdatter                                                                                               6                                                                                                                                                                                                                                              Deres barn                    Østerlars

                   Christiane Andersdatter                                                                                                                                                                                    76                                                                                                               Enke                                                                                        Mandens Moder                            Klemensker

 

                   Fem år senere er Christiane Andersdatter død. Familien deler hus med et andet par.

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, et Huus, 116, FT-1850                                                                                                                                                                                                                                Fødested:

                   Ole Edvartsen                                                                                                                                                                                                                                   49                                                                                                               Gift                                                                                          Daglønner

                   Karen Margrethe Frederichsdatter                                                                                              22                                                                                            Gift                                                                                                             Hans Kone

                   Jørgen Nielsen Sonne                                                                                                                                                                                 2                                                                                                                                                                                                                               Deres Søn

                   Frederich Hansen                                                                                                                                                                                                                            48                                                                                                               Gift                                                                                          Indsidder og

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Daglønner                                                 Clemensker

                   Kirstine Margrethe Jørgensdatter                                                                                                 51                                                                                            Gift                                                                                                             Hans Kone                   Clemensker

                   Lovise Kirstine Frederichsdatter                                                                                                  16                                                                                                                                                                                                                                             Deres Datter                 Østerlarsker

                   Margrethe K. Frederichsdatter                                                                                                                                 14                                                                                                                                                                                                                                             Deres Datter                                                         Østerlarsker

                   Barbra Maria Frederichsdatter                                                                                                                                 11                                                                                                                                                                                                                                             Deres Datter                                                         Østerlarsker

 

              Ved FT-1855 bor de igen i eget hus. Margrethe Kirstine er flyttet hjemmefra, i stedet har de fået en plejesøn.

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, et Huus, 66, FT-1855                                                                                                                                                                                                                                   Fødested:          

                   Frederik Hansen                                                                                                                                                                                                                              53                                                                                                               Gift                                                                                          Daglejer                                                                        Klemensker

                   Kirstine Margrethe                                                                                                                                                                                              56                                                                                                               Gift                                                                                          Hans Kone                                      Klemensker

                   Lovise Kirstine                                                                                                                                                                                                                                 22                                                                                                                                                                                                                                             Deres Datter                                    Østerlarsker

                   Barbara Marie                                                                                                                                                                                                                                 16                                                                                                                                                                                                                                             Deres Datter                                    Østerlarsker

                   Jørgen P. Ludvig                                                                                                                                                                                                                                3                                                                                                                                                                                                                                              Plejesøn                                                                        Østerlarsker

 

              1860 er Frederik Hansen tærskemand. Kirstine Margrethe kaldes nu Jørgensen.

              Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, Østre Skoledistrikt, et Hus, 100, FT-1860                                            Fødested:

                   Frederik Hansen                                                                                                                                                                                                                              58                                                                                                               Gift                                                                                          Tærskemand                                  Klemensker

                   Kirstine Margrethe Jørgensen                                                                                                                                    61                                                                                            Gift                                                                                                             Hans Kone                   Klemensker

                   Barbara Marie Hansen                                                                                                                                                                                     21                                                                                                                                                                                                                                             Deres Datter                                    Østerlarsker

                   Jørgen Peter Ludvig                                                                                                                                                                                              8                                                                                                                                                                                                                                              Plejesøn                                                                        Østerlarsker

 

              Ved FT-1870 indtræder den helt store forvirring. Det krævede lidt hovedbrud at rede trådene ud. Som allerede sagt et par gange sjuskes der undertiden gevaldigt med folketællingerne. Det her er dog det værste, jeg har været ude for. Her i afskrift fra DDD:

                   Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, 48. Selvejer Grund, 7, FT-1870                                                                                                                                                      Fødested:

                   Frederik Hansen                                                                                                                                                                                                                              67                                                                                                               Gift                                                                                          Husfader, Arbejdsmand                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Klemensker

                   Barbro Marie f. Hansen                                                                                                                                                                                    61                                                                                                               Gift                                                                                          Husmoder                                                                    Østerlarsker

                   Jens Peter Mortensen                                                                                                                                                                               30                                                                                                 Gift                                                                                          Svigersøn, Daglejer                        Østerlars.

                   Magrte [sic] Kristine f. Hansen                                                                                                                                 31                                                                                            Gift                                                                                                             Datter                                                                                      Østerlarsker

                   Anine Magrete Mortensen                                                                                                                                                                        7                                                                                                                                                                                                                               Plejedatter                                       Østerlarsker

                   Hansine Kristine Mortensen                                                                                                                                                                     2                                                                                                                                                                                                                               Plejedatter                                       Østerlarsker

                   Oline Magrete Mortensen                                                                                                                                                                         1                                                                                                                                                                                                                               Plejedatter                                       Østerlarsker

 

                   Ved første blik tror man, at det drejer sig om en helt anden familie. Ved andet blik tror man, at Kirstine Margrethe Jørgensdatter er død, og at Frederik har giftet sig igen med en Barbro Marie. Derefter – hvis man er vågen – ser man, at Barbro eller Barbara Marie jo var navnet på en af døtrene. Og datteren Margrethe Kirstine – jamen, hun er jo gift med Jens Peter Rabech, ikke Jens Peter Mortensen, og står sammen med ham i samme års FT. Efterhånden går det op for en, at der er byttet om på mor og datter, og ikke nok med det, moderens fornavne er også byttet om. Altså: Det er Barbro Marie f. Hansen, der er gift med Jens Peter Mortensen, og hun er ikke 61, men 31 år, og Magrte Kirstine f. Hansen er Kirstine Margrethe Jørgensdatter, der ikke er født Hansen, men kan kaldes det efter sin mand. Hun er ikke 31, heller ikke 61, men 70. At tingene hænger sådan sammen bekræftes i FT-1880, hvor vi finder Barbro Marie Mortensen, f. Hansen og Jens Mortensen, begge 40 år, i et hus i Østerlarsker. De har fire børn: Hansine Christine, 13, Oline Marie, 10, Jørgine Frederikke, 7 og Signe Marie 3, de to første identiske med dem, der i FT-1870 kaldes plejedøtre. De ældste datter Anine er sikkert ude at tjene. Desuden bekræftes det af husets matrikelnummer, 48. selvejergrund. Dette nummer nævnes også ved Kirstine Margrethe Jørgensdatters død.

              Med et sådant roderi er det ikke nemt at være slægtsforsker. Nu var det heldigvis ikke så afgørende, men lad det være en påmindelse om, hvad man kan komme ud for.

             

              Kirstine Margrethe Jørgensdatter dør 1874, Frederich lever fem år mere og begraves med  sit Pihl-tilnavn.

                   Frederich Hansens død og begravelse (Øster Larsker kirkebog 1869-1890, opslag 146):

                   1879. Dødsdagen: 25 April. Begravelsesdagen: 1 Mai. Frederik Hansen Pihl. Fattiglem p. Fattiggaarden. Enkemand. Alder 77.

59 (29)   Kirstine Margrethe Jørgensdatter (Kjøller)

              Kirstine Margrethe er født 1800 som datter af udbygger på Kølleregaards grund i Klemensker, Jørgen Hansen Kjøller og Barbara Kirstine Hansdatter.

              Kirstine Margrethes dåb (Klemensker kirkebog 1800-1814, opslag 4):

                   1800. Samme dag [d. 1ste Søndag efter Paaske = 20.4.] lod Jørgen Hansen Udb. p. Kølleregaards Grund døbe en Datter som blef kaldet Kirstine Magreta, baaren af Henrich Anders Hustrue. Faddere Mads Pedersen, Ole Thomesen, Niels Pedersen, Pige Karla Hans Datter, Mogens Jensens Hustrue.

                  

              Kirstine Margrethe Jørgensdatter dør 1874 og begraves med patronymet Hansdatter. Det er endnu et eksempel på tidens navneforvirring. Det skulle jo enten have været Hansen efter hendes mand Frederich Hansen, eller Jørgensdatter, til nød Jørgensen, som hun kaldes i FT-1860.

                   Kirstine Margrethes død (Øster Larsker kirkebog 1869-1890, opslag 158):

                   1874. Dødsdagen: 22 Decbr. Begravelsesdagen: 29 Decbr. Kristine Margrethe Hansdtr. Hmd. Frederich Hansens Hst. p. 48 SE.Gr. Gift. Alder: 75 ¾ Aar.

 

60 (30)   Lars Peter Nielsen

              Lars Peter Nielsen er ifølge FT født i Bodilsker sogn ca. 1817-18, men jeg kan ikke finde ham i kirkebogen. Han er søn af husmand Niels Peter Wilhelmsen, også kaldet Willumsen, og Ellen Kirstine Larsdatter. 1845 er han skrædder. Vi kan følge ham i folketællingerne. 1834 og 1845 bor han hos sin mor og stedfar i Aaker:

              Bornholm, Sønder herred, Aaker, 1 Huus paa Kongens Mark, 15. FT-1834.

                   Jeppe Hansen                                                                                                                                                                                            37                                                                                                                              Gift                                                                                                                       Daglønner

                   Ellen Kjerstine                                                                                                                                                              40                                                                                                                         Gift                                                                                                                       hans Kone

                   Lars Peter Nielsen                                                                                                                           16                                                                                                                                                                                                                                                                                    hendes Børn

                   Hans Peter Nielsen                                                                                                                         13

                   Anders Nielsen                                                                                                                                                             56                                                                                                                                                                                                                                                                                    Separeret og har Fattigskat

 

                   Bornholm, Sønder herred, Aaker, 1 Huus, 59, FT-1845.

                   Jeppe Hansen                                                                                                                                                                                            49                                                                                                                              Gift                                                                                                                       Daglejer

                   Ellen Kierstine                                                                                                                                                              49                                                                                                                         Gift                                                                                                                       hans Kone                                       Fødested: Pedersker

                   Lars Peter Nielsen                                                                                                                           26                                                                                                                         Ugift                                                                                                                                        Stedsøn, Skrædder                                                   Bodilsker

                   Karen Steenby                                                                                                                                                             41                                                                                                                         Ugift                                                                                                                     Fattiglem

                   Lars Hansen                                                                                                                                                                                                6                                                                                                                                                                                                                                                                                         er til Forsørgelse

 

              Lars Peter gifter sig 27.9.1845 i Åker med eller Stine Margrethe Pedersdatter, også kaldet Kirstine Margrethe Petersen:

                   Åker kirkebog 1829-1846, opslag 251:

                   1845. Ungkarl Lars Peter Nielsen, 26 Aar, Skræder, logerer(?) paa 2 ..g.g. i Aaker Sogn, vacc. Pige Stine Margarethe Pedersdatter, 30 Aar gl: logerer(?) paa .....(?). Forlovere: Mogens Jensen, Niels Jørgens i V.g. Vielsesdagen: 27de September i Kirken.

             

              Ved FT-1850, hvor Kirstine Margrethe kaldes Margrethe Kirstine, bor de i Klemensker og har to børn, den ældste har Kirstine Margrethe bragt med sig ind i ægteskabet. Hendes mor Bendithe Cathrine og en skrædderlærling fra Sverige bor hos dem.

 

                   Bornholm, Nørre Herred, Klemensker, et Huus, 335, FT-1850.

                   Lars Peder Nielsen                                                                                                                          32                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          Skrædder                                       Fødested: Bodilsker

                   Margrethe Kirstine                                                                                                                          37                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          hans Kone                                                                                       Aakirkebye

                   Olive Krestine Nielsen                                                                                                                      9                                                                                                                                                                                                                                                                                     deres Børn                                       Aakirkebye

                   Lorentz Vilhelm Nielsen                                                                                                                   1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Clemensker

                   Bendithe Cathrine                                                                                                                          68                                                                                                                         Enke                                                                                                                                        Konens Moder                           Aakirkebye

                   Peder Andersen                                                                                                                                                            19                                                                                                                                                                                                                                                                                    Læredreng                                       Sverrig

 

              Ved FT-1855 får vi den vigtige oplysning, at Kirstine Margrethes mor (ikke som der står: ”Huusmandens Moder”) hedder Clausdatter. Hun kan findes på bornholm-stamtavle.dk med en stor slægt, der bl.a fører ned til den navnkundige biskop i Ribe, Peder Jensen Hegelund (1542-1614), ven med Tycho Brahe og den lærde Anders Sørensen Vedel. Der er også forbindelse til den bornholmske frihedshelt fra svenskekrigen 1658, præsten Poul Hansen Ancher, til skotterne Sander Dich og Claus Kames og til Hvideslægten og kongerne.

 

                   Bornholm, Nørre herred, Klemensker, Nordre Skoledistrikt, et Huus, 68, FT-1855.

                   Lars Peter Nielsen                                                                                                                                                                                     37                                                                                                                              Gift                                                                                                                       Skrædder, Huusmand

                   Kirstine Margrethe f. Pedersen                                                                                                     43                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          Hans Kone

                   Lorents Wilhelm Peter Nielsen                                                                                                       6                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deres Søn

                   Olivia Christine Karlsdatter                                                                                                                                       14                                                                                                                                                                                                                                                                                    Husfaderens Steddatter

                   Eline Hansine Cathrine Nielsen                                                                                                     5                                                                                                                                                                                                                                                                                     Deres Datter

                   Otto Peter Nielsen                                                                                                                                                                                       2                                                                                                                                                                                                                                                                                         Deres Søn

                   Birgithe Cathrine Pedersen f. Clausdatter                        73                                                                                                                         Enke                                                 Huusmandens Moder, forsørges her

                   Hans Petri Didriksen                                                                                                                                                                                28                                                                                                                              Ugift                                                                              Laver Skrædderarbejde her

                   Svend Peter Magnussen                                                                                                                                                                          37                                                                                                                              Enkemand         Laver Skrædderarbejde her,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             fødested: Sverrig

 

              Ved FT-1860 er Bendithe Cathrine Clausdatter død, to børn mere er født.

 

                   Bornholm, Nørre herred, Klemensker, St. Klemens Skoledistrikt, et Hus, 90. 48. FT-1860.

                             Lars Peter Nielsen                                                                                                                                              42                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Skrædder, Husfader

                   Stine Margrete Petersen                                                                                                                 48                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          hans Kone

                   Lorents Vilhelm Peter Nielsen                                            11                                                                                                                                                                                                                                                                                                       deres Søn

                   Ellen Hansine Katrine Nielsen                                            10                                                                                                                                                                                                                                                                                                       deres Datter

                   Otto Peter Nielsen                                                                                                                             7                                                                                                                                                                                                                                                                                     deres Søn

 

                   Ti år senere finder vi dem i Østerlarsker. Børnene er flyttet hjemmefra.

 

                   Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, 5. Vornedegdr. Grund, 3 F.1, FT-1870.

                   Lars Peter Nielsen                                                                                                                           51                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Husfader, Skrædder

                   Stine Marethe Pedersen                                                                                                                 57                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Husmoder

 

              1880 deler de hus i Østerlarsker med nr. 57 Inger Kirstine Marker, født Hansdatter, og hendes 2. mand. Lars Peter er ikke længere skrædder, men ”Veiemand”. Om det betyder vejmand, ligesom Jens Vejmand, eller noget andet, ved jeg ikke.

 

                   Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, et Hus, 232, FT-1880.

                   Lars Peter Nielsen                                                                                                                                                        61                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Veiemand, Husfader

                   Stine Magrethe Nielsen f. Pedersen                                   67                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          Husmoder

                   Lars Christian Marker                                                                                                                                                43                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Forskelligt Landarbejde

                   Inger Christine Marker f. Hansen                                      66                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          Hans Hustru

 

              Stine Margrethe dør i Øster Larsker 4.9.1880, 68½ år gammel. For en gangs skyld er aldersangivelsen helt præcis. Hvad der herefter bliver af Lars Peter, vides ikke. En søgning på hans fulde navn i FT-1890 for hele Bornholm giver intet resultat, men han er heller ikke død i Øster Larsker før 1890.

61 (30)   Kirstine Margrethe Pedersen (Peersen)

              Kirstine Margrethe er født i 1812 i Nyby, Åkirkeby sogn, døbt 8.3.1812, datter af Peer Peersen og Bendithe Cathrine Clausdatter. Sjovt nok kaldes hun ved dåben ligesom i folketællingerne for Stine, mens hun ved sønnen Lorentz’ dåb hedder Kirstine.

              Stine Margrethe Pedersens dåb (Åkirkeby kirkebog 1791-1813, opslag 217):

                   1812, eod: [Martij d. 8de] Peer Peersens Datter i Nybye, nom: Stine Margrethe. obt: Peer Olsen Blems Kone, adst: Katrine Claus Datter, Test: Hans Clausen, Christopher Larsen, Anders Peersen.

                   Stine Margrethe Pedersens død (Øster Larsker kirkebog, opslag 162):

                   1880. Dødsdagen: 4 September. Begravelsesdagen: 9 September. Kristine Margrethe Petersen. Hmd. Lars Peter Nielsens H: i 5. Vd. Gr. /under Solbakken/ Gift. Alder: 68½.

 

62 (31)   Ole Svendsen

              Ole Svendsen er født 1816 i Østerlarsker som søn af Svend Jensen og Kirstine Olsdatter. Gift med Ane Cathrine Jacobsdatter. Familien er interessant at følge i folketællingerne.

              Ole Svendsens fødsel og dåb (Øster Larsker kirkebog 1813-1817, opslag 11):

                   Født: 1816 d 14 Augusti. Barnets Navn: Ole. Døbt i Kirken 1816 d 25 Augusti. Forældre: Svend Jensen Udb paa 17de SlE Grd Faderen, Kirstine Olsdr. Moderen. Faddere: Konen, som bar Barnet: Lieutn. Svendsens Hstr. paa 26 SlE Grd, Mandsfaddere Hans Madsen Jørgensen paa 31 SlE Grd, Ungkarl Peder Sandersen Gudhjem, Bodil Olesd. paa ....gaard, .....(?) Kirstine Hans Hansens Hstr paa 7 Weds Gaard.

 

                Ved FT-1840 er Ole Svendsen tjenestekarl, 24 år, hos gårdmand Bendix Hermansen i Øster Larsker. Fem år senere er han blevet gift med Ane Cathrine Jacobsdatter. De bor hos hendes forældre i Vester Marie:

                  

                   Bornholm, Vester Herred, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, et Hus, 11, FT-1845.

                   Ole Svendsen                                                                                                                                                                29                                                               Gift                                                                                Indsidder, Snedker                                  Fødested: Østerlars

                   Anne Katrine Jacobsdatter                                                 21                                                                                  Gift                                                             hans Kone                                                                                                                                                                                                  Vestermarie

                   Jakob Hansen Graa                                                                                          62                                                                                  Gift                                                                    Aftægtsmand                                                                                                                                                               Aaker

                             Anne M. Jensdatter                                                                                                              63                                                               Gift                                                                                Aftægtskone                                                                                                                                                                 Aaker

 

              1850 er de tilbage i Øster Larsker. Folketællingen er foretaget 1. februar, tre måneder før Oliva Christine bliver født.

 

                   Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, et Huus, 151, FT-1850.

                   Ole Svendsen                                                                                                                                                                34                                                               Gift                                                                                Daglønner                                                                                                           Fødested: Østerlarsker

                   Ane Cathrine Jacobsdatter                                                 24                                                                                  Gift                                                             Hans Kone                                                                                                                                                                    Vestermarie

                   Hans Peter Svendsen                                                                                          5                                                                                                                                                                                    Deres Søn                                                                                                                                                                                                   Østerlarsker

                   Jens Svendsen                                                                                                                                   3                                                                                                                                                                                    Deres Søn                                                                                                                                                                                                   Østerlarsker

 

              1855 er familien flyttet til Melsted i Gudhjem sogn, og navneforvirringen med hensyn til Ane Cathrines efternavn begynder. Den slags kan drille slægtsforskere – man søger efter en Jacobsdatter, og så er der pludselig ikke nogen; man kan tro, hun er død – men her er der ikke noget at tage fejl af. I 1855-tællingen angives hele familien at være født i Melsted. Det er forkert.

 

                   Bornholm, Øster Herred, Gudhjem, Melsted, et Huus, 7, FT-1855.

                   Ole Svendsen                                                                                                                                                                40                                                               Gift                                                                                Snedker, Husfader                                  Fødested: Melsted

                   Ane Cathr. f. Svendsen                                                                                    34                                                                                  Gift                                                                    Hans Kone                                                                                                                                                                    Melsted

                   Jens Peder Svendsen                                                                                           8                                                                                                                                                                                    Deres Søn                                                                                                                                                                                                   Melsted

                   Olivia Christ. Svendsen                                                                                      4                                                                                                                                                                                    Deres Datter                                                                                                                                                                  Melsted

                   Svend Jensen                                                                                                                                                                  2                                                                                                                                                                                    Deres Søn                                                                                                                                                                                                   Melsted

 

              Bornholm, Øster Herred, Gudhjem, Melsted, et Huus, 7, FT-1860.

                   Ole Svendsen                                                                                                                                                                45                                                               Gift                                                                                Snedker, Husfader                                  Fødetsed: Østerlassker

                   Ane Cathrine Jacobsdatter                                                 38                                                                                  Gift                                                             Hans Kone                                                                                                                                                                    Vestermarie

                   Jens Peter Svendsen                                                                                          13                                                                                                                                                                                   Deres Søn                                                                                                                                                                                                   Østerlarsker

                   Svend Jensen Svendsen                                                                                     8                                                                                                                                                                                    Deres Søn                                                                                                                                                                                                   Melsted

                   Andreas Svendsen                                                                                               5                                                                                                                                                                                    Deres Søn                                                                                                                                                                                                   Melsted

                   Olive Christine Svendsen                                                    10                                                                                                                                                                                   Deres Datter                                                                                                                                                                  Østerlarsker

                   Ane Margrethe Svendsen                                                      2                                                                                                                                                                                    Deres datter                                                                                                                                                                  Melsted

 

              Ved FT-1870 har Ole Svendsen opgivet snedkeriet og er blevet arbejdsmand; tre børn mere er født, de store er ude at tjene.

 

                   Bornholm, Øster Herred, Gudhjem, Melsted, et Huus, 27, FT-1870.

                   Ole Svendsen                                                                                                                                                                53                                                               Gift                                                                                Arbejdsmand                                                                        Fødested: Østerlarsker

                   Ane Cathrine Svendsen                                                                                    47                                                                                  Gift                                                                    Husmoder                                                                                                                                                                                                  Vestermarie

                   Ane Margrethe Svendsen                                                    11                                                                                                                                                                                   Datter                                                                                                                                                                                                                                       Melsted

                   Ole Peter Svendsen                                                                                              9                                                                                                                                                                                    Søn                                                                                                                                                                                                                                           Melsted

                   Anine Cathrine Svendsen                                                     5                                                                                                                                                                                    Datter                                                                                                                                                                                                                                       Melsted

                   Hans Michael Svendsen                                                                                    2                                                                                                                                                                                    Søn                                                                                                                                                                                                                                           Melsted

                   Peter Jensen                                                                                                                                                                  42                                                                                                                                                                                   Logerende,                                                                                                                                                                    Østerlarsker

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       forsørges af fattigvæsenet

 

              10 år senere får man stor lyst til en røget sild, for Ole Svendsen er blevet silderøger.

 

                   Bornholm, Øster Herred, Gudhjem, Melsted, et Hus, 103, FT-1880.

                   Ole Svendsen                                                                                                                                                                63                                                               Gift                                                                                Silderøger, Husfader                               Fødested: Østerlarsker

                   Ane Kathrine Jakobsen                                                                                    57                                                                                  Gift                                                                    Hans Kone                                                                                                                                                                    Vestermarie

                   Ole Peter Svendsen                                                                                            19                                                                                                                                                                                   Deres Søn, Smed                                                                                                                                                          Melsted

                   Hans Mikael Svendsen                                                                                    12                                                                                                                                                                                   Deres Søn                                                                                                                                                                                                   Melsted

 

              Ved FT-1890 er Ole Svendsen død, Ane Cathrine bor med en datter i huset i Melsted. Hun har overtaget silderøgningen.

 

                   Bornholm, Øster Herred, Gudhjem, Melsted, 135, FT-1890.

                   Ane Katrine Svendsen

                             f. Jacobsen                                                                                                                                                          67                                                               Enke                                                                              Erhverv: Silderøgning.                  Fødested: Vestermarie

                   Anine Katrine Svendsen                                                                                   25                                                                                  Ugift                                                                    Barn                                                                                                                                                                                                                                         Melsted

63 (31)   Anna Catharina Jacobsdatter

              Anna Catharina, som hun døbes, er født 21.10.1824 i Vestermarie som datter af Jacob Hansen (Graa) og Anna Margrethe Jensdatter.

              Anna Catharinas fødsel og dåb (Vester Marie kirkebog 1822-1830, opslag 57):

                   Født: d 21 October 1824. Barnets Navn: Anna Catharina. Døbt: d 5 December 1824. Forældre: Jacob Hansen, Anna Margr: Jensd: S: 11 Vgds [Vornedegaards] Parcel. Faddere: Else Cathrine Seijrsd: 19 SE..(?) i Vst [Vestermarie]; Hans Jensen .....(?) p. 18 SEir Gr. i Vst.

 

              Ved FT-1834 og 1840 finder vi hende hos forældrene i Vestermarie. Moderen kaldes 1834 for Ane Marie, det er en fejl, hun hedder Anna Margrethe.

 

                   Bornholm, Vester Herred, Vestermarie, Det søndre District, Parcelejere og Udbyggere, Huus og Parcel, 11 Vornedegaards Grund, 97, FT-1834.

                   Jacob Hansen Graae                                                                                        52                                                                                  Gift                                                                    lever af sin Jordlod

                   Ane Marie Jensdatter                                                           53                                                                                  Gift                                                             hans Kone

                   Elsebeth                                                                                                                                                                                                      17                                                                                                                                                                                        deres Børn

                   Ane Cathrine                                                                                                                                                                 10

 

                   Bornholm, Vester Herred, Vestermarie, Sønder Skoledistrikt, 45, et Huus, 190, FT-1840.

                   Jacob Hansen Graah                                                                                        57                                                                                  Gift                                                                    lever af sin Jordlod

                   Anne Magrete Jensdatter                                                    58                                                                                  Gift                                                             hans Kone

                   Anne Katrine Jacobsdatter                                                 16                                                                                                                                                                                   deres Børn

                   Magrete Jacobsdatter                                                                                                                    27

 

3-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

104 (52)      Bendt Keisen

                   Bendt Keisen er født 1777 i Rutsker som søn af Kei Ipsen og Valborg Bendtsdatter, døbt 13.4.1777 i Rutsker kirke. Gift ca. 1798 med Valborg Margrethe Hansdatter, men hvor vides ikke, tilsyneladende hverken i Hasle-Rutsker, Østerlarsker eller Østermarie. Men vi har dem i folketællingen 1801 med deres lille søn Mads Andersen:

 

                         Bornholm, Nørre herred, Hasle Købstad, Hasle Sogn, Guule Roers Gade No 7.FT-1801.

                         Bendt Kejsen                                                                                                                            22                                                         Gift                                                                                Logerende                                                                    Daglønner

                         Walborg Hansdatter                                                                                   27                                                                                  Gift                                                              hans Hustrue

                         Mads Andersen                                                                                             1                                                                                                                                                                              deres Søn

 

                   Ægteskabet har næppe været lykkeligt, for ved folketællingen 1834 står anført: ”Hendes Mand forlod Landet og reiste til Kjøbh. for 27 Aar siden”. Den slyngel, han er stukket af fra kone og mindst to børn. Valborg bor nu sammen med sin gamle svigermor Valborg Bendtsdatter og sønnen Peder, der er snedker:

 

                   Bornholm, Nørre herred, Rutsker, et Huus, FT-1834.

                         Valborg Bendtsdatter                                                                                                              86                                                         Enke                                                                              Almisselem

                         Valborg Margrethe Hansdatter                                   61                                                                                  Gift                                                       Inderste, ernærer sig ved at Spinde

                         Peder Bendtsen                                                                                                                                                      31                                                         Ugift                                                                              Snedker

 

                   Seks år senere, ved FT-1840, har situationen ikke ændret sig, bortset fra at Bendt Kejsen åbenbart er død i København:

 

                         Bornholm, Nørre herred, Rutsker, et Huus, FT-1840.

                         Valborg Margrethe Hansdatter                                   67                                                                                  Enke                                                     Ernærer sig ved Haandarbeide

                         Peder Bendtsen                                                                                                                                                      37                                                         Ugift                                                                              Hendes Søn, Snedker

                         Valborg Bendtsdatter                                                                                                              93                                                         Enke                                                                              Almisselem, Huusmoders [Sviger]Moder

 

                         Ved FT-1845 er svigermor Valborg Bendtsdatter død (hun dør 1841, 94 år gammel), og Valborg er flyttet ind hos søn og svigerdatter Mads Andersen og Ane Kirstine Munch:

 

                         Bornholm, Nørre herred, Rutsker, et Huus, FT-1845.

                         Mads Andersen                                                                                                                                                     46                                                         Gift                                                                                Husmand og Daglejer

                         Ane Kirstine Munch                                                                                                                                              29                                                         Gift                                                                                hans Kone

                         Peder Bendtsen Andersen                                                                            4                                                                                                                                                                              deres Barn

                         Hans Janus Peter Andersen                                                                         1                                                                                                                                                                              deres Barn

                         Valborg Margrethe Hansen                                                                       72                                                                                  Enke                                                              Husfaderens Moder

                            

                             Bendt Keisens dåb (Hasle-Rutsker kirkebog 1762-1814, opslag 23):

                         1777. Dom: Misericor: [13.4.] Døbt Kej Ipsens Søn /Nom: Bendt/ baaren til Daaben af Anna Anders Pedersens. Faddere Grethe Mognsdatter, Karen Bendtsdatter, Mogns Nielsen, Peder Pedersen, Karen Christian Bendtsens.

105 (52)      Valborg Margrethe Hansdatter***

                   Valborg Margrethe Hansdatter er født december 1773 eller januar 74 på gården Vestergaard i Rutsker som datter af Hans Andersen Risen og Kirsten Madsdatter, døbt 16.1.1774. På bornholm-stamtavle.dk angives hun at være født 1772, men det er en fejl. Valborg er en vigtig person, for fra hende kan man på bornholm-stamtavle.dk klikke sig ind i en nærmest uendelig slægt, der breder sig ud over hele øen og rækker ned i begyndelsen af 1500-tallet til bl.a. skotten Alexander Dich og præsten i Åker Michel Sort.

                         Valborgs dåb (Hasle-Rutsker kirkebog 1762-1814, opslag 18):

                         1774. Dom: 2 p: Epiph: [16.1.] Døbt Hans Andersens Datter navnlig Valborrig Margareta, baaren til Daaben af Karen Christen ..irds(?), Fadere Peder Buk, Peder Davidsen, Dorothea Anders Hans, Peder Peders Datter, Segne. Peder Buks Stifdatter Birgitte.

                         Valborgs død (Rutsker kirkebog 1840-1858, opslag 272):

                         Dødsdagen: 1748, d. 27de februar. Begravelsesdagen: d. 5te Marts. Valborg Margrethe Hansdatter. Enke efter Bent Keisen paa 14de SEgds(Selvejergårds) Grund. Alder 74 Aar.

 

106 (53)      Mouritz Pedersen Munch**

                   Om Mouritz Munk ved vi fra den uægte datter Ane Kirstine Munchs dåb i Rutsker 1815, at han er fraskilt ægtemand. Den eneste Mouritz Munk, der ifølge FT og b-st kan komme på tale, er en Mouritz Pedersen Munch, født 1765 i Østerlars (forkert alder på FT-1801, hvor han angives at være 50 år). Han er søn af Peder Mouritzen (1731-1795) og Karen Mogensdatter Munch (1733-1765). Hans ægteskabelige liv virker temmelig omtumlet. Han nåede at blive gift tre gange (de to første koner var enker betydeligt ældre end ham selv) og altså også at blive skilt (tilsyneladende to gange) samt at avle et uægte barn som 50-årig. Hans første kone (gift 27.4.1787 i Åkirkeby) hed Margrethe Nielsdatter (1753-1794). Hun begraves i Åkirkeby 15.1.1794, og to uger efter, den 31.1.1794, trolover Mouritz sig med Elsebye eller Elsebeth Margrethe Davidsdatter (1751-1829) (Åkirkeby kirkebog 1791-1813, opslag 27). Hvis hendes årstal er rigtige på b-st, blev han skilt fra hende, for 1812 er han gift med en Anne NN og får med hende en datter døbt. Det må være denne Anne, som muligvis har været ca. 25 år yngre end ham (b-st siger født før 1791), at han er skilt fra, da han 1815 bliver far til den uægte Ane Kirstine Munch. Her er han i FT-1801 med sin anden kone:

                        

                         Bornholm, Vester herred, Nylarsker, Huuse, 4. Huus, FT-1801

                         Mauritz Pedersen Munk                                                                                                                                      50 [fejl, 35]                                                                                                   Jordløs Huusmand, gaar i Dagleie

                         Elsebye Magrethe Davidsdatter                                                               50                                                                                                                                                                                                          Hans Kone

                         Hans Berildsen                                                                                                                                                                                   10                                                                                                                                                                                                               Hendes Søn

                         Peder Mauritzen                                                                                                                                                                                   6                                                                                                                                                                                                               Deres Søn

 

                         Mourits Pedersen Munchs dåb (Øster Larsker kirkebog 1752-1800, opslag 56):

                         1765. Dom. Invoc. [24.2.] blefv Peder Mauritzens Søn døbt og kaldet Mauritz; Bodil Jørgen Jensens bar ham; Faddere: Captein Jep Pedersens Søn Hans, Christen Mauritzen, Helvig Thomasen, Inge Isachsdatter. [samme dag blev nr. 497 Kirstine Nielsdatter begravet]                       

                         Mauritz dør 1828 i Rutsker.

                   Rutsker kirkebog 1825-1839, opslag 235:

                         Dødsdagen: 1828 d. 30te Marts. Begravelsesdagen: d. 6te April. Maurits Munck. Daglønner og opholdende sig paa 13de SEgaards Grund. Alder: 68 [63] Aar                    

107 (53)      Ane Nielsdatter

                   Om hende ved vi kun fra datterens dåb 1815, at hun er udbygger Jørgen Hansens fraskilte hustru. Denne Jørgen Hansen blev 16.1.1813 trolovet i Klemensker med Maren Kristine Andersdatter. Kirkebogen melder (opslag 105):

                   1813. Den 16 Janr. lod den fraskilte Mand Jørgen Hansen og Pigen Maren Kristine Andersdatter, begge af Sognet, sig indskrive til Ægteskab. For Manden blev foreviist Doms-act af dato 6 Marts 1812 hvorved hans forrige Ægteskab med Anne Nielsdatter er ophævet, forsynet med Anne Nielsdatters Tilstaaelse at hun er Tilfreds med Dommen.

                   Ane eller Anne Nielsdatter er ikke blevet gift med Jørgen Hansen i Klemensker i perioden 1800 til 1812. Kirkebogen går kun kun tilbage til 1800. Heller ikke gift i Rutsker sogn.

 

108 (54)      Jens Henrichsen Due*

                   Mads Rømer får som uægte barn sin mor Christine Madsdatter Rømers efternavn. Faderen er gift mand Jens Henrichsen fra Østerlarsker. Der er kun en Jens Henrichsen i Østerlarsker, født 1782, og han tilhører Due-slægten, søn af Henrich Espensen Due (1732-) og Kirsten Bendtsdatter (1747-). Jens bliver gift 10.1.1806 i Østerlarsker med ”Bodil Marie Rosbergs Enke”, altså enke efter en Rosberg. De betegnes begge som ”af Sognet” (Østerlarsker kirkebog 1800-1815, opslag 155). Vi har Jens sammen med forældrene i FT-1787 og 1801:

 

                         Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, 12. Selvejergaards Grund. FT-1787

                         Hendrich Espersen                                                                                                                                                55                                                                                                                   Gift                                                                                    Husmand og ved Herreds Comp.

                         Kirsten Bendtsdatter                                                                                                                                             40                                                                                                                   Gift                                                                                                             Hans Kone

                         Jens Henrichsen                                                                                                                                                       5                                                                                                                                                                                                                                            Søn af sidste [dette] Ægteskab

 

                         Bornholm, Øster herred, Østerlarsker, Udbygger paa 12. Selveyers Grund. FT-1801

                         Hendrich Due                                                                                                                                                                                      69                                                                                                                        Gift                                                                                    Huusmand med Jord

                         Kirsten Bendtsdatter                                                                                                                                             58                                                                                                                   Gift                                                                                                             Hans Kone

                         Jens Hendrichsen                                                                                                                     18                                                                                                                   Ugift                                                                                                           Deres Søn

 

                         Jens Hendrichsen Dues dåb (Østerlarsker kirkebog 1752-1800, opslag 139):

                         1783. Dom post Circumcis: [5.1.] blev Hendrich Dues Søn døbt og kaldet Jens, Jørgen Muncks Hustru bar ham, Faddere Jacob Hansen, Peder Jensen Due, Jens Rasmus’ Hustru Margretha Jensdatter.

109 (54)      Christine Madsdatter Rømer

                   Christine Madsdatter Rømer var ved sønnen Mads Rømers fødsel 1820 enke efter Hans Aredsen Kuhre i Vester Marie. Denne Hans Aredsen dør 6.12.1812, 76 år gammel og fattiglem (Vester Marie kirkebog 1812-1817, opslag 131). Fattiglem behøver kun betyde, at han blev forsørget af sognet, en slags folkepension, sandsynligvis fordi han ikke havde nogen børn, han kunne komme på aftægt hos. Men enken – hun må have været næsten et halvt århundrede yngre end ham.

                                            Ja, det har hun været, hvis man skal tro på aldersangivelserne, for så er Hans Aredsen er født 1736 og Christine 1785. Ved FT-1787 og 1801 angives han imidlertid kun at være henholdsvis 46 og 60 år gammel, så begravelsesalderen er muligvis en fejl. Christine var svær at finde i FT. Jeg søgte på hendes navn ved sønnen Mads Rømers dåb uden resultat. Det var først, da jeg fandt Mads’ konfirmation og så, at hun her stod som Stine Kure, at det lykkedes at opspore hende i FT-1834:

                   Bornholm, Vester Herred, Rønne Købstad, Lillegade No. 388, F1, FT-1834.

                         Mads Kofoed Ridder                                                                                                                                            72                                                                                                                   Enkemand                                      Fisker

                         Stine Kure                                                                                                                                                                                            48                                                                                                                        Enke                                                                                  hans Husholderske

                         Anne Cathrine Ridder                                                                                                             11                                                                                                                                                                                                                                                                    hans Datter                                                                                                                                        

 

                         Men hvor er Christine Madsdatter Rømer i 1787 og 1801-tællingerne? Der er ingen Madsdatter Rømer på Bornholm, og heller ingen Mads Rømer, der kunne være hendes far. Men jeg fandt denne familie 1801 i Klemensker:

                   Bornholm, Nørre Herred, Klemensker, FT-1801.

                         Mads Pedersen                                                                                                                                                      56                                                                                                                   Gift                                                                                    Husmand med Jord, Kroemand og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           ved Herreds Compagniet

                         Kirstine Gregersdatter                                                                                                              38                                                                                                                   Gift                                                                                                             hans Kone

                         Hans Madsen                                                                                                                                                                                     19                                                                                                                                                                                                                                                Børn

                             Kirstine [Madsdatter]                                                                                                          16

                         Boel [Madsdatter]                                                                                                                                                   1

 

                         Ser man på fadderne ved Mads Rømers dåb (nr. 54), er der meget, der taler for, at vi har fat i den rigtige familie. Han bæres af ”Christine Mads Pedersens” og en Bodil Christine Rømer er fadder. Christine og Kirstine er samme navn; der kan frit veksles mellem formerne. Det samme gælder Boel og Bodil. Det skulle så være Christine Madsdatter Rømers mor, der bærer barnet, og hendes lillesøster, der er fadder. En meget almindelig konstellation. Det er også almindeligt, at tilnavne som Rømer, Kure, Munk, Due osv. udelades. Et stærkt tegn på, at det er en Rømerfamilie, vi har med at gøre, er, at der i FT-1834, 1840 og 1860 findes en Hans Madsen Rømer med en alder, der passer til Kirstine og Boels storebror Hans Madsen. Og så er denne Hans Madsen Rømer oven i købet født i Vester Marie, hvor familien bor ved FT-1787:

                   Bornholm, Vester Herred, Vestermarie, 53. Selvejergaards Grund, 182, FT-1787.

                         Mads Pedersen                                                                                                                                                      38                                                                                                                   Gift                                                                                                             Ved Herreds Compagniet,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Udbygger

                         Kirstine Gregersdatter                                                                                                              24                                                                                                                                                                                                                                                                    Kone

                         Hans Madsen                                                                                                                                                                                       5                                                                                                                                                                                                                                                Søn af Faderens 2. Ægteskab

                         Kirstine Madsdatter                                                                                                                                                3                                                                                                                                                                                                                                            Datter af Faderens 2. Ægteskab

                         Gregers Hansen                                                                                                                                                     60                                                                                                                   Gift                                                                                                             Konens Fader, Undentag

                         Bodil Monsdatter                                                                                                                                                  63                                                                                                                   Gift                                                                                                             Konens Moder, Undentag

 

                   Da Hans Madsen døbes i Vester Marie 17.11.1782 (opslag 8) er en Jens Jensen Rømer fadder. Det stærkeste tegn på, at familien hedder Rømer, findes ved datteren Boels dåb i Klemensker 18. søndag efter trinitatis 1800 (opslag 5). Hun døbes nemlig Bodil Kirstine og er derfor med stor sandsynlighed identisk med den Bodil Christine Rømer, der er fadder ved Mads Rømers dåb. Med forbehold for, at ovenstående kan være et vildspor, er her Christine Madsdatter Rømers dåb:

                   Vester Marie kirkebog 1781-1814, opslag 13:

                         1785. Maii d. 1ste Udb: Mads Pedersen paa Tingsted Daatter: Kirstine. Fadd: Lars Svends Sl: T:(?), Lars ....(?), Henric Ericsen, Jacob Olsen, Giertrud Larsdaatter.

 

                   Christine var kun 17 år, da hun 1802 blev gift med gamle Hans Aredsen Kure:

                   Klemensker kirkebog 1800-1814, opslag 94:

                         1802. Den 1ste Octobr. indskreves til Lysning af Prædikestolen QvartersMester Hans Kuure og Pige Kirstine Mads Datter. Viede den 30 Octobr. Forlovere vare Sergant Peder Kuure og Henrich Andersen Sort.

110 (55)      Jesper Peter Munk

                   Jesper Peter Munk kom med kone og børn fra Klemensker til Øster Marie året før Elsebeth Munk blev født. Jeg fandt dem tilfældigt i kirkebogens tilgangsliste, og her ser vi, at Elsebeths mor, som ved dåben 1820 kaldes Andersdatter, understreget med Jacobsdatter skrevet ovenover, her hedder Jacobsdatter, og det er hendes rigtige navn. Understregningen betyder, at det er en fejl.

                  

                         Øster Marie kirkebog 1819-1830, opslag 89:

                         21. Julii 1819, nr. 40-44

                         Jesper Peter Munk                                                                                                                                                 28                                                         Hvorfra ankommen: Clemenskier

                         Kirstine Jacobsdatter                                                                                                                                            36

                         Kirstine Jespersd.                                                                                                                                                                                                           Udbyggerfamilie

                             Cecilie Margrethe Jespersd.                                                                  

                         Karen Margrethe Jespersd.                                                                       

 

                   Afgangslisten fra Klemensker har den yderligere oplysning, at Jesper Peter Munk er skrædder (opslag 205). Der er henvisning til tilgangslisten, og der fremgår det, at familien kom fra Nyker sogn 1818 (opslag 175). I Nyker kirkebog står kun anført afgang til Klemensker (opslag 96), ikke ankomst, men de er ikke født i Nyker sogn. De blev gift 27.12.1811 i Klemensker.

 

                         Jesper Peter Munk og Kirstine Margrethe Jacobsdatters vielse (Klemensker kirkebog 1800-1814, opslag 104):

                         Ægteviede d. 27 Decbr 1811. Den 27. Decbr meldte Ungkarl Jesper Peter Munk og Pigen Kirstine Margrethe Jacobsdatter sig, og begjærede Ægtevielse. Til den Ende blev fremlagt Vielsebrev af Dato d. 24 Decbr d. A. End videre fremlagdes Attest af begge disse Personer som havt de naturlige Børnekopper underskrevne af Sandemand Niels Pedersen og Udbygger Anders Jørgensen her af Sognet samt Hans Hansen og Peder Munk af Østermarie Sogn, Udbyggere samme Sted; at intet Lovstridigt er imod dette Ægteskab, derfor indestaa vi Undertegnede Forlovere efter Loven.

                                                                                                                    Niels Pedersen                                                                                          Anders AI Jørgensen

                                                                                                                    Sandemand                                                                                                  Udbygger paa Amblegaard i .....(?)

 

                   Det er ikke lykkedes mig at finde Jesper Peter Munks fødsel i nogen kirkebog. Han skal ifølge tilgangs- og afgangslisterne være født ca. 1792. Søgning i FT i forskellige stavevarianter giver ingen resultater for Jesper Peter Munk, men søger man på Jesper Munk – og det kaldes han jo ved datteren Elsebeths dåb – får man denne familie i FT-1801:

                        

                   Bornholm, Vester herred, Vestermarie, Udbyggere eller Huusmænd, 4. Rode No 116, FT-1801.

                         Peder Jensen Munk                                                                                                                                               77 [fejl, 64]            Gift

                         Petronelle Thuesdatter                                                                                                            50                                                                                                                   Gift

                         Thue Munk                                                                                                                                                                                         26

                         Jesper Munk                                                                                                                                                                                           8

 

                   Der sjuskes gevaldigt med folks alder i folketællingerne, men her passer alderen perfekt på vores Jesper Munk, og faderen hedder Peder; det kunne forklare navnet Peter. Hans egentlige navn har sikkert været Jesper Pedersen Munk. Ved FT-1787, før Jespers fødsel, bor familien i Fåreby i Åker sogn:

                        

                         Bornholm, Sønder herred, Aaker, 63 Selvejer Faarebye, FT-1787.

                         Peder Jensen Munch                                                                                                                                             53                                                                                                                   Gift                                                                                    Husbond, Gaardbeboer og Dragon

                         Nille Thuesdatter                                                                                                                                                   33                                                                                                                   Gift                                                                                    Madmoder

                         Jens Pedersen Munch                                                                                                              13                                                                                                                                                                                                                                                                    Børn af sidste Ægteskab

                         Thue Pedersen Munch                                                                                                            12

                         Hans Pedersen Munch                                                                                                              8

                         Peder Pedersen Munch                                                                                                              4

 

                   Ved Jespers vielse nævnes en Peder Munk som underskriver af attesterne. Det kan meget vel være hans storebror Peder Pedersen Munch (at Munk staves forskelligt, skal man ikke lægge noget i, det er helt almindelig praksis). Da datteren Elsebeth døbes 1820, er Peter Munk fadder, og barnet bæres af ”Jens Munkes Hustrue Margrethe Madsd:”. Denne Jens Munk passer perfekt til at være hans ældste bror. Jesper er sandsynligvis født i Åker sogn, og her går kirkebogen desværre kun tilbage til 1813. Moderen hedder her Nille Thuesdatter. På bornholm-stamtavle.dk (b-st) kender man også familien. Der hedder hun Pernille Thuesdatter og er minsandten også en Munch. (Pernille og Petronelle er samme navn, ligesom Lars og Laurids. Petros = Peter = Per + nille). Blandt børnene er der på b-st ingen Jesper, men det kan skyldes, at hans fødsel og dåb netop er indskrevet i en kirkebog, der ikke længere eksisterer. Det helt klare bevis for, at Jesper tilhører ovennævnte familie, foreligger ikke, men jeg er temmelig sikker på, at det er tilfældet. FT-1801 beviser i hvert fald, at der har været en Jesper i familien og med den rigtige alder. Har jeg ret, bør man sætte sig godt til rette, tage en dyb indånding – eller skænke sig en whisky – og følge denne 3-tipoldemor Pernille Thuesdatters slægt tilbage i tiden på b-st. Det bliver en interessant rejse, kan jeg love.

 

                   En uge senere: Det simpelthen være den rigtige Jesper Munch. Der er i alt syv Jesper Muncher på Bornholm i 1801, og de seks andre er betydeligt ældre, den yngste er 23 år og hedder Jesper Munk Sonne. Der er et ærgerligt hul i folketællingerne mellem 1801 og 1834. Ingen Jesper Munch med ret alder findes i FT-1834, men der er en skrædder af det navn i fiskerbyen Tejn i Olsker sogn. Han er enkemand, 55 år, og bor alene i et hus. Det kan være vores Jesper, der så bare har fået helt forkert alder. Han burde være 42. – Jo, det er vores Jesper Munch. Nu fandt jeg Kirstine Margrethes død i Olsker kirkebog:

 

                         Kirstine Margrethe Jacobsdatters død (Olsker kirkebog 1829-1843, opslag 182):

                         Dødsdagen: d. 12te Octbr. 1831. Begravelsesdagen: d. 16de s. M. [samme måned]. Kirstine Margrethe Jacobsdatter. Skrædder Jesper Munchs Hustru her af Sognet. Alder 49 Aar.

 

                   Og nu fandt jeg Jesper Peter Munchs død. Trist, men det gør det så godt som 100 procent sikkert, at vi har fat i den rigtige Jesper. Hans alder stemmer igen perfekt med Pernille Thuesdatter Munchs søn, 45 år i 1836. Det betyder nok, at han var i sit 45. år, altså fyldt 44 og på vej mod de 45 og således født vinter-forår 1792. Det var dengang den almindelige måde at angive alder på, men man kan aldrig vide, om der menes fyldt 45 år. Der er altid en usikkerhed plus/minus 1. Bortset fra de mange tilfælde, hvor man slet ikke kan stole på aldersangivelsen, som i FT-1834, hvor han er 55 år!

                        

                         Jesper Peter Munchs død (Olsker kirkebog 1829-1843, opslag 164):

                         Dødsdagen: den 1ste Juni 1836. Begravelsesdagen: den 2den s. M. Jesper Peter Munch. Huusmand og Skrædder i Tein. Alder: 45 Aar. Anmærkninger: Ligeledes død af Kopper.  

 

                   Et par dage senere: Lad ovenstående være et eksempel på de faldgruber, en slægtsforsker nemt kan falde i. Ved at bladre tilfældigt i Trap Danmark, Bornholms amt, opdagede jeg, at Åker og Åkirkeby før 1813 udgjorde ét sogn. Åkers gamle kirkebøger er altså ikke gået tabt. De har aldrig eksisteret. Folk, der er født i Åker før 1813, er indført i Åkirkeby kirkebog. Der har hele tiden været en lille gnavende mistanke om, at noget kunne være galt med denne Jesper Munk. Men hvis han som antaget var født i Åker ca. 1792, måtte et opslag i Åkirkeby kirkebog kunne rydde den sidste tvivl af vejen. Her er hvad jeg fandt:

 

                         Åkirkeby kirkebog 1791-1813, opslag 13:

                         1792. Julij d: 4de Bapt: [døbt] Anders Munks Søn /: paa Store Hallegaard :/ nom: [navn] Jesper Munk. Obt: [Barnet bar] Lars Olsens Hustrue i Strandbye. Test: [Faddere] Hans Olsen, Christen Olsen, Jesper Larsen Munk, Jfr: [Jomfru] Balle, Jfr: Munk, Ole Juuls Hustrue.

 

                   Alt tyder nu på, at det er den rigtige Jesper Munk, vi har fat i. Det eneste forkerte er, at han ikke er søn af Peder Jensen Munk og Pernille Thuesdatter. Han er deres plejebarn. Og hvem havde nu lige tænkt på det? FT angiver som oftest, om der er tale om børn af 1. eller 2. ægteskab, eller om det er plejebørn. Ud for Thue og Jesper i FT-1801 står der intet, men da Thue kendes fra FT-1787 som Peders og Pernilles søn, kan man jo ikke tro andet, end at Jesper på 8 år i 1801 er en nytilkommen søn. I FT-1801 findes en Anders Munk, 29 år. Han er separeret og bor hos sin mor Karen Andersdatter i Bodilsker. Det kan forklare, hvorfor sønnen Jesper er sat i pleje hos Peder og Pernille. Som søn af Anders Munk er hans fulde navn Jesper Andersen Munk. Men tilbage står spørgsmålet, hvorfor han også kaldes Jesper Peter Munk.

 

                   Et par dage senere (vi skriver nu 7.9.2009) fandt jeg ved hjælp af mormonerne begge Jesper Munchs forældre. Faderen hedder Anders Jespersen Munch, født ca. 1769, og moderen Ane Kirstine Jensdatter, født 1765 i Nylars. De blev gift 26.3.1791 i Åkirkeby, og det stemmer med kirkebogen (opslag 3, trolovet 26.3.1791, opslag 2). Mormonerne nævner to børn: Jesper Andersen Munch, født 1792 i Åkirkeby-Åker og Jens Andersen Munch, født 1796 i Nylars. Alting stemmer perfekt. Nu manglede der bare bevis for, at den separerede Anders Munch er identisk med Jespers far, så ville alle brikker falde nydeligt på plads. Og det er han. Beviset fandt jeg hurtigt ved at søge på moderen i FT-1801. Her er hun, ligeledes separeret, og hvem bor hos hende?!!!:

                  

                         Bornholm, Vester Herred, Nylarsker, Huuse, 48, Huus, 91, FT-1801.

                         Ane Kirstine Jensdatter                                                                                                           36                                                                                      Separeret                                                                                                   Huusmands-Kone med Jord,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               spinder for Folk

                         Jesper Andersen                                                                                                                                                       8                                                                                                                                                                                                                                            Hendes Børn

                         Jens Andersen                                                                                                                                                          4

                         Karen Jensdatter                                                                                                                                                   34                                                                                      Ugift                                                                                                                                        Hendes Søster, spinder for Folk

                             Hans Madsen                                                                                                                                                                                    9                                                                                                                                                                                                                                                Dennes uægte Barn

 

                   Det her er et skoleeksempel på slægtsforskningens veje og vildveje. Jesper er ikke sat i pleje hos Peder og Pernille. Han bor hos sin separerede mor, blot uden sit Munk-navn. Der er altså to Jesper Munk på 8 år i 1801, Jesper Andersen Munk og Peder og Pernilles Jesper Munk. Hvem af dem er nu skrædderen Jesper Peter Munk, far til Elsebeth Jespersdatter Munk? Så vidt jeg kan se, har sagen igen vendt sig til sidstnævntes fordel. Men hvor er beviset? Ligger det i navnet Peter? På Bornholm er de tilbøjelige til at snappe -sen af patronymerne, som ”fadernavnene” kaldes. Kirkebøgerne er fulde af Anders Jacob, Hans Niels, Jens Hans osv. Kaldes han Jesper Peter, fordi han i virkeligheden hedder Jesper Pedersen Munk? Meget af forvirringen skyldes, at jeg i begyndelsen stirrede mig blind på, at han nok var født i Åker. Og det var Jesper Munk også, men bare ikke Pernilles Jesper Munk. Hvor kan han være født? Der er nok ikke andet at gøre, end at støve alle Bornholms kirkebøger igennem. – Nej, det er måske alligevel ikke nødvendigt. Nu fik jeg den gode idé at søge Jesper Andersen i FT-1834, og den første af det navn, der dukker op, er Jesper Andersen Munk, 41 år og snedker, gift med en Anne Marie. – Pyha, det var dejligt. Så kan vi glemme alt om ham. The one and only Jesper Peter Munch er søn af Peder Jensen Munch og Pernille Thuesdatter Munch, tør jeg godt påstå nu. – Men hvilken karruseltur.

 

                   Ved at søge i Bornholmske skifteprotokoller, som findes på nettet i uddrag, fandt jeg nyt om de sidste år af Jesper Peter Munchs liv. Efter Kirstine Margrethes død i 1831 giftede han sig 10.4.1832 med Karen Kirstine Hansdatter Holm. Det blev et kort ægteskab. Hun døde to måneder senere.

                   Jesper Peter og Karen Kirstines vielse ( Olsker kirkebog 1829-1843, opslag 107):

                         1832. Enkemand og Skrædder Jesper Peter Munch, 41 Aar gl: i Sct. Ols Sogn. Enken Karen Kirstine Holm, 48 Aar gl: i Sct. Ols Sogn. Forlovere: Bonde Lars Holm og Udbygger H.A. Hammer, begge her af Sognet. Vielsesdagen: d. 10de April 1832 i Kirken. Anmærkninger: Begge have havt de naturlige Børnekopper.

                         Karen Kirstines død (Olsker kirkebog 1829-1843, opslag 183):

                      Dødsdagen: d. 15de Juni 1832. Begravelsesdagen: d. 21de Juni. Karen Kirstine. Jesper Munchs Hustru af Sognet. Alder: 48 Aar. De fornødne Attester er forevist.

                         Skifte efter Karen Kirstine

                         Bornholms amt, Nørre herred, Bog 5, 1825-1833.

                         Nr. 775. Side 320b. 1832. 3. juli.

                         Karen Kirstine Hansdatter, 6. Vg. Olsker

                         Jesper Peter Munch

                         3 sønner, 1 datter

                         A:                            Hans Hansen Holm, myndig, fravær. Mødt for ham: ½bror Niels Hansen Holm

                         B:                            Anders Hansen Holm, f. 1814. Curator: Morbror Lars Holm, 25. Sg. Olsker

                         C:                            Peter Hansen Holm, f. 1821. Værge: Lars Holm

                         D:                            Margrethe Hansdatter, enke efter afg. Jeppe Marcussen. Laugv: Lars Holm

 

                   Jesper Peter Munch gifter sig for tredje gang 18.3.1836 med Margrethe Kirstine Hansdatter, men også dette ægteskab bliver kort, for nu dør han selv et par måneder efter, 1.6.1836. Den 3.7.1836 føder Margrethe Kirstine en søn, der får navnet Peder Jespersen Munch.

                   Jesper Peter og Margrethe Kirstines vielse (Olsker kirkebog 1829-1843, opslag 114):

                         1836. Enkemand og Skrædder Jesper Peter Munch, 45 Aar gl. her af Sognet indgaar i 3die Ægteskab. Pigen Margrethe Kirstine Hansdatter, 28 Aar gl. her af Sognet. Forlovere: Jørgen Mogensen og Jørgen Andersen her af Sognet. Vielsesdagen: d. 18de Marts 1836 i Kirken. Brudgommens Attest fra Skifteretten forevist.

                         Deres søn Peter Jespersen Munchs fødsel og dåb (Olsker kirkebog 1829-1843, opslag 26):

                         Født: d. 3die Juli 1836. Peder Jespersen Munch. Døbt. d. 24de S.A. i Kirken. Forældre: Afg. Skrædder Jesper Peter Munch og Hust. Magrethe af Sognet. Faddere: Karen ....(?) Jørgensens Hust., Kirstine Jeppesdatter, Martha Hansdatter, Mads Ipsen, og Mads Ipsen Hald af .....(?).

                         Skifte efter Jesper Peter Munch

                         Bornholms amt, Nørre herred, Bog 6, 1833-1845

                         Nr. 305. Side 120b. 1836. 13. Sept.

                         Jesper Peter Munch, Skrædder, 20. Sg.g. Olsker

                         Margrethe Hansdatter. Laugv: Stedfar Jørgen Mogensen, Tejn.

                         Ved ægteskab med Kirstine Jacobsdatter 5 døtre.

                         A:                            Kirstine, f. 1812

                         B:                            Cecilie, gift med Andreas Jørgensen, 37. Sg.f. Vestermarie

                         C:                            Karen, f. 1816

                         D:                            Elsebeth, f. 1820

                         E:                             Petrea, f. 1826. Værge: Svoger Andreas Jørgensen

                         Andet Ægteskab, ingen børn.

                         Ved tredje ægteskab med enken 1 søn.

                         F:                             Peter Jesper Munch, f. 1836 (10 uger). Værge: Mogens Weidiksen, 20. Sg. Olsker

 

                   Den lille Peter Jesper Munch dør 2. eller 3.11.1836, men er ikke begravet i Olsker. Jeg har kun fundet denne anmeldelse i skifteprotokollen, hvor gårdens nr. 20 Sg.g. Olsker viser, at det er ham:

                   Bornholms amt, Nørre herred, Bog 6, 1833-1845

                         Nr. 315. Side 124b. 1836. 3. nov.

                         Peder Jespersen Munch, 20. Sg.g. Olsker.

 

                   Som det ses, er drengens fulde navn Peder Jespersen Munch, men i skiftet kaldes han Peter Jesper Munch. Det bestyrker min formodning om, at hans far Jesper Peter Munch tilsvarende har heddet Jesper Pedersen Munch, søn af Peder Jensen Munch og Pernille Thuesdatter.

                   Det sidste ”bevis”: Faddere ved barnedåb er ofte nøglen til forståelse af slægtskabet. Bor der familie i nærheden, deltager de næsten altid i dåben. Ved Jesper Peter Munchs datter Elsebeths dåb 1820 i Østermarie, bæres hun af Jens Munks hustru Magrethe Hansdatter. Jeg havde først læst hendes navn som Madsdatter, men der står Hansdatter. Og Jens Munk har jeg ovenfor nævnt som sandsynligvis identisk med Jesper Peters storebror, ifølge FT-1787 født 1774. Nu fandt jeg ham og konen i Østermarie i FT-1834, og alderen 60 år passer perfekt. Det er storebrors hustru, der får æren af at bære Elsebeth til dåben. Nu bør al tvivl være udryddet.

                        

111 (55)      Kirstine Margrethe Jacobsdatter

                   Kirstine Margrethe Jacobsdatter er født ca. 1783 ifølge ovennævnte til- og afgangslister, hvor hun kun kaldes Kirstine Jacobsdatter. Det stemmer med alderen ved hendes død. Den eneste med ret navn og alder findes i denne familie i FT-1787:

                  

                   Bornholm, Nørre herred, Rø, 11. Selvejergård, 1. fam.

                         Jacob Hansen                                                                                                                                                                                     46                                                                                                                        Gift                                                                                    Bonde og Gaardbeboer

                         Magrete Povelsdatter                                                                                                                                           24                                                                                                                   Gift                                                                                    Madmoder

                         Kirstine Jacobsdatter                                                                                                               4                                                                                                                                                                                                                                                                     Barn

                         Else Cathrine Jacobsdatter                                                                         2                                                                                                                                                                                                                                                                     Barn

                        

                   Rø kirkebog går kun tilbage til 1800. På b-st er der en Jacob Hansen, nævnt uden ægtefælle og børn, men født 1741 i Allinge. Hans mor hedder Kirsten Jacobsdatter (1710-1754) og faderen Hans Hansen (1708-?). Det er sandsynligvis Kirstines bedsteforældre. Det, der gør mig lidt usikker, er, at familien i Rø også optræder i FT-1801, men nu med en ny Kirstine Jacobsdatter på 9 år. Det kunne betyde, at den første Kirstine var død. På den anden side forekommer det ikke så sjældent, at børn får samme navn, måske med et forskelligt mellemnavn. Jeg har selv en familie i Jylland med tre sønner, der alle hedder Jens og kun Jens. Faderen hedder Anders Jensen og har sikkert på grund af den store børnedødelighed i 1700-tallet villet sikre sig, at i hvert fald en af sønnerne kunne bære hans fars navn videre. Men alle tre overlevede barndommen.

 

                         Bornholm, Nørre herred, Rø, Degnegaarden, FT-1801.

                         Jacob Hansen                                                                                                                                                                                     59                                                                                                                        Gift                                                                                    Avlsbruger paa Degnegaarden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Forpagter ved Degnegaarden.

                         Margrethe Povelsdatter                                                                                                           39                                                                                                                   Gift                                                                                                             Hans Kone

                             Povel Jacobsen                                                                                                                                                  10                                                                                                                                                                                                                                           Deres Børn

                         Hans Jacobsen                                                                                                                                                        1

                         Kirstine Jacobsdatter                                                                                                                                              9

                         Grethe Jacobsdatter                                                                                                                                                6

                         Malene Elisabeth Jacobsdatter                                     4

 

                   Kirstine Margrethe Jacobsdatter døde som nævnt 12.10.1831. Det blev holdt skifte efter hende 5.4.1832:

                   Bornholms amt, Nørre herred, Bog 5, 1825-1833.

                         Nr. 740. Side 307b. 1832. 5. april

                         Kirstine Margrethe Jacobsdatter, 27. Sg.g. Olsker

                         Jesper Peter Munch, Skrædder

                         5 døtre.

                         A:                            Kirstine, f. 1812

                         B:                            Cecilie Margrethe, f. 1814

                         C:                            Karen Margrethe, f. 1816

                         D:                            Elsebeth, f. 1821

                         E:                             Petrea, f. 1826. Værge: Far. Tilsynsv: Jens Christian Hansen, husmand, 27. Sg.g. Olsker

 

                   For at finde ud af mere om Jesper Peter Munk og Kirstine Margrethe Jacobsdatter kiggede jeg på deres øvrige børns dåb, men uden at blive klogere. Her er de, Elsebeths søstre. De er alle født i Nyker, undtagen Petrea, som er født i Olsker.

 

                         Nyker kirkebog 1771-1815, opslag 125:

                         1813. Søndag Sexagesima [21.2.], blev Udb: Jesper Peter Munchs liden Datter døbt kaldet Kirstine, baaren af Jesper Kofods Hustrue, Faddere vare Anders Jacob, Hans Nielsen, Anders Jørgensen, Karen Kirstine Jacobs Datter, Anne, Anders Jørgensens Hustrue.

                         Nyker kirkebog 1813-1817, opslag 17:

                         Født: 1814 d: 6 April. Barnets Navn: Cilie Margrethe. Døbt. d: 1 Maj i Kirken. Forældre: Skrædder Jesper Munch og H: Kirstine Margrethe Jacobsd: 27 S G: Gr: [selvejergårds grund]. Faddere: Udb: Anders Jørgensens Kone fra Røe Sogn, Ellen Hans D. fra Røe, Anders Jacobsen .....(?), Jens Madsen ....(?), Jens Pedersen f. Røe.

                         Nyker kirkebog 1813-1817, opslag 23:

                         Født: 1815 d: 25 Oct: Barnets Navn: Karen Margrethe. Døbt: d: 25 November i Kirken. Forældre: Skræddermester Jesper Peter Munch og H: Kirstine Margrethe Jacobs D: 27 Selveier G: Gr: Faddere: Mad: [madame] Else Dorthea Schov fra Hasle, Jomfru Engeline Kofoed 27 S: Gaard, .....(?) Koefoed 27 Gaard, Jørgen Koefoed ibid: Udb: Jens Madsen paa Baggesgr.

                         Olsker kirkebog 1821-1828, opslag 36:

                         Født: 1825 d. 23 September. Petrea Jacobine. Døbt: d. 15 October s.A. i Kirken. Forældre: Udbygger og Skræder Jesper Peder Munch og H: Kierstine Margrethe Jacobsdatter. Faddere: Udbygger Lars Hansen P....s(?) H., Kierstine(?) Margrethe ......(?) ..... Jørgen Kofoed .....(?) Jacobsdt.

 

                         Ifølge traditionen burde Jesper have opkaldt en datter efter sin mor, men også dengang var visse navne på mode, mens andre sjældent blev brugt. Pernille er et sjældent navn og har måske lydt meget gammeldags og ”bondsk” (Holbergs Pernille i Jeppe på bjerget). På Bornholm er der i 1801 ikke en eneste Pernille, men af varianterne er der 5, der hedder Nille, 4 Petronelle (inklusive vores Pernille) og to med mellemformen Pedernille. Der er ingen børn imellem, de fleste er ældre mennesker, kun en enkelt er i 20’erne. 1787 er der 2 Nille, 3 Pernille, 2 Pedernille, 1 Petronille og 2 Petronelle. Til sammenligning er der i 1801 525 Margrether og sikkert lige så mange i andre stavevarianter. Kirstine er et sandt modenavn. Af dem er der 1938.

                        

112 (56)      Jens Jensen Rabech

                   Jens Jensen Rabech er født ca. 1775, muligvis i Klemensker, hvor kirkebogen kun går tilbage til 1800. Han er søn af ugifte Else Margrethe Christensdatter. Vi finder hende som spindekone og ham som tiggerdreng i Olsker ved FT-1787. Han kaldes ikke Rabech, men det videre forløb viser, at det er ham:

                         Bornholm, Nørre Herred, Olsker, 4. Vaarnedegaard, 2. Udbyggerhus, 89, F2, FT-1787.

                         Else Cristensdatter                                                                                                                                                44                                                                                      Ugift                                                                                                           Spinder

                         Jens Jensen                                                                                                                                                                                          10                                                                                           Uægte Søn                                       Betler

                  

                   Hans far er efter al sandsynlighed den Jens Jensen Rabech, født 1746, også søn af en Jens Jensen Rabech – tre på stribe, som står i b-st. Så vidt jeg kan se, er der ikke andre muligheder.

                   Jens Jensen bliver gift 1. gang 29.12.1800 i Olsker med Margrethe Kirstine Nielsdatter.

                   Jens Jensen Rabech og Margrethe Kirstine Nielsdatters vielse (Olsker kirkebog 1760-1814, opslag 138):

                         1800. Dec: d: 29de Ungkarl Jens Jensen paa Steenløse og Pigen Margrethe Nielsdatter ibid. Forlovere Jens Madsen og Niels Rasmus.

 

                   Ved FT-1801 er hans mor flyttet ind hos dem:

                         Bornholm, Nørre Herred, Olsker, Steenløse, 3die Familie 14, FT-1801.

                         Jens Jensen [Rabech]                                                                                                              25                                                                                      Gift                                                                                                             Huus Mand, Skomager, Jordløs

                         Magrethe Nielsdatter                                                                                                                                            27                                                                                      Gift                                                                                                             Hans Kone

                         Else Magrethe                                                                                                                                                        60                                                                                      Ugift                                                                                                           Hans Moder, har ej været gift

 

                         Samme år får de deres første barn. Ved dåben er Jens stadig uden sit Rabech-navn; han kaldes nu Jens Jensen Skoemager.

                   Olsker kirkebog 1760-1814, opslag 58:

                         1801. Maji d: 31 et P: Barn [pigebarn] kaldet Ellen. Par: [forældre] Udb: Jens Jensen Skoemager. Test: [faddere] Hans Bendts, Jens Jørgens, Jesper Jespers, Karen Lars Thorsens og Karen Kristoffersd:

 

                         Ved næste barns dåb får vi endelig Rabech-navnet.

                   Olsker kirkebog 1760-1814, opslag 58:

                         1804. d: 12te et Dr: B: [drengebarn] kaldet Niels. Par: Jens Jensen Rabek Udbygger. Test: Lars Hans Blaaful, Lars Thors, Anders Peders, Anne Lars Munk og Margrethe Hansd:

 

                   Jens og Margrethe når at få fem børn, inden hun dør i 1816.

                   Margrethe Kirstine Nielsdatters død (Olsker kirkebog 1813-1828, opslag 91):

                         Dødsdagen: 4 Nov. 1816. Begravelsesdagen: 10 November 1816. Magrethe Kirstine. Jens Jensen Rehbeks Hust. Alder: 43 Aar.

                  

                   Der holdes skifte efter hende 18.1.1817.

                   Bornholms Amt, Nørre Herred, Bog 4, 1814-1825.

                         Nr. 118. Side 59b. 1817. 18. Jan.

                         Margrethe Kirstine Nielsdatter, 5. Sg. g. Olsker

                         Jens Rabek

                         2 sønner, 3 døtre

                         A:                            Niels Jensen, f. 1804

                         B:                            Jens Jensen, f. 1807

                         C:                            Ellen Margrethe, f. 1800 [1801]

                         D:                            Margrethe Kirstine, f. 1809

                         E:                             Caroline, f. 1813

                         Værge: Far. Tilsynsv: Peder Christensen, Lyngen, Olsker.

 

                   Den 12.2.1817 bliver Jens Jensen Rabech gift i Rutsker kirke med Bodil Kirstine Henrichsdatter. Hun er 43, og de når kun at få et barn, Hans Peter. Da hun dør 1828 bor familien i Rø.

                   Jens Jensen Rabech og Bodil Kirstine Henrichsdatters vielse (Rutsker kirkebog 1812-1825, opslag 121):

                         1817. Enkemand Jens Jensen Rabek, 41 Aar gl: boende paa 5 SerGrds Grund i Olsker. Pige Bodil Kirstine Henriksd. 43 Aar gl: boende i et Huus p: 17 SerGrds Grund i Ruthsker. Forlovere: .....(?) Hans Henrik Pedersen og Udbygger Hans Hansen Almegaard(?) af Ruths. Vielsesdagen: 12 febr 1817 i Kirken.

 

                   Straks efter brylluppet har han hjemført sin brud til Olsker. Det viser Rutsker sogns afgangsliste, men kort efter flytter de til Klemensker, hvor sønnen Hans Peter bliver født juleaften 1817. De står på afgangslisten i Olsker kirkebog og tilgangslisten i Klemensker, men uden dato. De store børn er ude at tjene. Jens Jensens gamle og måske syge mor Else Margrethe efterlader de på fattiggården i Olsker. Hun dør som fattiglem 19.12.1817 og begraves lillejuleaften.

                   Rutsker kirkebog, afgangsliste, opslag 198:

                         4. Bodil Kirstine Henriksd. 43 Aar, givt med Jens Jensen Rahbek, Udb: Hvorhen: Til Olsker d: 12 Febr 1817.

                         Olsker kirkebog, afgangsliste, opslag 79:

                         Jens Jensen Rahbech                                                                                                                                                                         40 Aar                                                                                           Udbygger                                                                      Hvorhen: Clemensker

                         med Hustru Bodil Kirstine                                                                                                                                   43

                         og Datter Margrethe                                                                                                                                                                                8

                                                                                       -                            Karen                                                                                                                                                                                                      4

                         Klemensker kirkebog, tilgangsliste, opslag 172:

                         Jens Rahbech                                                                                                                                                                                                                       42                                                                                                                                            Udbygger                                             Hvorfra: Olsker S.

                         Bodil Kirstine Henrichsdatter  Hust.                                                        43                                                                                                                                                                                                                                                                    Anmærkninger: paa 4 SE

                         Margrethe                                                                                                                                                                                                                                                            8                                                                                                                                             deres Børn                                                     Forlag(?)

                         Karen Kirstine                                                                                                                                                                                           4

 

                   Efter Bodil Kirstines død 1828 har Jens slået sig ned i fiskerlejet Vang i Rutsker sogn. Her dør han 16.1.1832 og betegnes da som fisker i Vang. Han har muligvis boet hos datteren Margrethe, der er gift med Hans Olsen Holm i Vang. Ved dødsanmeldelsen i skifteprotokollen kaldes Jens for ”undertagsmand”, en, som bor under tag, dvs. til leje eller på aftægt hos nogen.

                   Jens Jensen Rabechs død (Rutsker kirkebog 1825-1839, opslag 239):

                         1832. Dødsdagen: 16de Januar. Begravelsesdagen: 22de Januar. Jens Jensen Rabech. Fisker i Vang. Alder: 55½. Anmærkninger: ....forf..delse(?).

 

                   Der holdes skifte efter ham 20.12.1832

                         Bornholms amt, Nørre herred, Bog 5, 1825-1833

                         Nr. 817. Side 336b. 1832. 20. Dec.

                         Jens Jensen Rabech, Vang, Rutsker.

                         3 sønner, 3 døtre.

                         A:                            Niels Jensen, myndig

                         B:                            Jens Jensen, myndig

                         C:                            Hans Peter Jensen, f. 1817. Værge: Bror Niels Jensen

                         D:                            Ellen, gift med Johan Haagensen

                         E:                             Margrethe, gift med Hans Olsen Holm, Vang

                         F:                             Karen [Caroline?] Kirstine Jensdatter, f. 1814. Værge, Bror Niels Jensen

113 (56)      Bodil Kirstine Henrichsdatter

                   Bodil Kirstine er født 1774 i Olsker som datter af Henrich Didrichsen og Kirstine Larsdatter Gardener. Hun dør 22.9.1828 i Rø. Af skiftet fremgår det, at hun bragte en uægte søn, Henrik Pedersen, med sig ind i ægteskabet med Jens Jensen Rabech.

                   Bodil Kirstines dåb (Olsker kirkebog 1760-1814, opslag 22):

                         1774. d: 12 Junij døbt Udb: Hendrich Didrichsens Barn og kaldet Bodil Kirstin. Karen Lars Didrichs bar det. Test: Lars Jacobsen, Hendrich Jensen, Bodil Hansd: Anna Hans Hansens .

 

                      Bodil Kirstines død (Rø kirkebog 1822-1863, opslag 448):

                         1828. Dødsdagen: d. 22de Septbr.. Begravelsesdagen: d. 28de Septbr. Bodil Kirst. Henriksd. Huusmand Jens Rahbeks Hust. Alder: [præsten har glemt at skrive hendes alder].

                      Skifte efter Bodil Kirstine

                   Bornholms Amt, Nørre Herred, Bog 5, 1825-1833.

                         Nr. 487. Side 182. 1830. 11. Feb.

                         Bodil Kirstine Henriksdatter            11. Sg.g. Rø

                         Jens Rabech

                         Udenfor Ægteskab 1 Søn

                         A. Henrik Pedersen, f. 1805

                         Ægteskab med Enkemanden. 1 Søn

                         B. Hans Peter Rabech, f. 1818 [næsten rigtigt, f. 24.12.1817]. Værge: Fader. Tilsynsv: Anders Andersen, Hallegaard Grund, Olsker.

                            

114 (57)      Hans Adolphsen***

                   Hans Adolphsen er ifølge bornholm-stamtavle.dk født 1776 i Klemensker. Det stemmer med alderen ved FT-1855, hvor han er 79 år og bor hos datteren Inge Kirstine og svigersøn Hans Peter Jensen Rabech i Rø. Ved FT-1801 er han 27 år, ugift, national soldat og skomager, logerende hos national soldat Rasmus Andersen og hustru i Klemensker. Ved Inger Kirstines dåb 1814 er han skomager, gift med Kirstine Madsdatter. Ved FT-1834 er Kirstine Madsdatter død. Hans Adolphsen bor som enkemand og jordbruger i Rø med sin datter Inger Kirstine på 20. Ved FT-1840 bor en yngre datter, Kirstine på 20, hos ham (hvis det ikke er samme Inger Kirstine, der så bare skulle have været 26 år). Under erhverv står der nu igen skomager. Fem år senere ved FT-1845 er datter og svigersøn og deres lille søn flyttet ind hos ham. Husstanden i huset i Rø ser således ud:

                        

                         Bornholm, Nørre herred, Rø, et Hus, 3, FT-1845.

                         Hans Adolphsen                                                                                                                       69                                                                                                                                                Enkemand                                                                                                    Skomager

                         Hans Peter Rahbech                                                                                                                28                                                                                                                                                Gift                                                                                                                                                                           Daglønner, Indsidder

                         Inger Kjerstine Hansdatter                                           31                                                                                                                                                Gift                                                                                                                                                                           Hans Kone

                         Jens Peter Rahbech                                                                                                                    3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Deres Barn

 

                   Denne skomager har en stor slægt, som bl.a. fører ned til Laurits Gjeddekjæft i 1400-tallet og ind i Hvideslægten til Hellig Margrethe af Højelse og til kongeslægten. Hans Adolphsen døde 28.12.1858, samme år som sin svigersøn Hans Peter Rabech, der døde 16.2. af tyfus.

 

                         Hans Adolphsen og Kirstine Madsdatters vielse (Rø kirkebog 1801-1815, opslag 64):

                         Den 5te Dec. 1812 ægteviet Hans Adolphsen fra Klemensker Sogn og Pigen Kirstine Madses Datter her af Sognet. Forlovere vare Hans Jørgen og Niels Jørgensen begge her af Sognet. Bevis medtoges af brudgommens forhenværende Sjælesørger at der i St Clemens Kirke 3de [trende] Gange var lyst for ham og intet vedstaa som hinderligt i Ægteskabets Fuldbyrdelse. Ligeledes medtoges Attester at saavel Brud som Brudgom have havt de naturlige Kopper.

                        

                         Hans Adolphsens død (Rø kirkebog 1822-1863, opslag 440):

                         Dødsdagen: d. 28de Decbr. 1858. Begravelsesdagen: d. 4de Januar 1859. Hans Adolphsen. Huusmand paa 13 SEgaards Grund, Enkemand. Alder: 83 Aar. Anmærkninger: Alderdom.

115 (57)      Kirstine Madsdatter

                   Kirsten Madsdatter er født ca. 1779, gift med Hans Adolphsen 5.12.1812 i Rø; hun dør 1833, 54 år gammel. Ved FT-1801 er en Kirsten Madsdatter, 21 år, tjenestepige hos Ole Larsen og Mette Andersdatter på 6. Waarnedgaard i Rø. Det må være hende. Hun synes ikke at være født i Rø, for ved FT-1787 er der ingen Kirstine Madsdatter. Kirkebogen går kun tilbage til 1801. Søger man i FT-1787 for hele Nørre herred er der disse to muligheder:

 

                         Bornholm, Nørre Herred, Allinge-Sandvig Kjøbstæder, Allinge, Østergade No. 18. 18. familie

                         Anna Madsdatter                                                                                                                     49                                                                                      Enke                                                                                                                                                                         Betler

                         Jens Madsen                                                                                                                                                          15                                                                                      Barn af 1. Ægteskab                                                                               Betler

                         Mads Madsen                                                                                                                                                        12                                                                                      Barn af 1. Ægteskab                                                                               Betler

                         Margretha Madsdatter                                                                               10                                                                                      Barn af 1. Ægteskab                                                                               Betler

                         Kirstina Madsdatter                                                                                                                   8                                                                                       Barn af 1. Ægteskab                                                                               Betler

                         Marie Madsdatter                                                                                                                      5                                                          Barn af 1. Ægteskab                                                                               Betler

 

                         Bornholm, Nørre Herred, Olsker, Fiskerlejet Tejn, 13. Huus, 112.

                         Mads Jensen                                                                                                                                                          50                                                                                      Gift                                                                                                                                                                           Driver lidt Avl og Daglønner

                         Inger Hansdatter                                                                                                                      37                                                                                      Gift                                                                                                                                                                           Kone

                             Jens Madsen                                                                                                                                                       12                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Barn

                         Hans Madsen                                                                                                                                                          8                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Barn

                             Kirstina Madsdatter                                                                                                               6                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Barn

                         Elsebet Madsdatter                                                                                                                    4                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Barn

 

                   Selv om alderen passer lidt bedre med den første, tror jeg, det er den anden, fordi moderen hedder Inger, og Kirstine Madsdatters første datter får navnet Inger Kirstine. Hans Adolpsens mor hedder Anne Kirstine og er måske blevet kaldt Kirstine. Ved at kalde barnet Inger Kirstine har de kunnet slå tre fluer med et smæk: opkald efter både mormor, farmor og mor.

                                            Nu fandt jeg sidstnævnte Kirstines dåb i Olsker kirkebog. Hun er døbt 17.1.1779, og det passer jo perfekt med alderen 54 år ved vores Kirstines begravelse 1833. Folketællingens alder er som sædvanlig ikke helt præcis. Jeg er ret sikker på, at vi har fat i den rigtige.

 

                   Kirstine Madsdatters dåb (Olsker kirkebog 1760-1814, opslag 32):

                         1779 d: 17 Janu: døbt Mads Jensens Barn og kaldet Kirstina. Bodil Kirst: Niels Giversens bar det. Test: Mons Nielsen, Jørgen Kaas, Kirstina Larsd:, Englicha Jens Ambruses.

 

                   Kirstine Madsdatters død (Rø kirkebog 1822-1863, opslag 449):

                         1833. Dødsdagen: 25de Januar. Begravelsesdagen: 1ste februar. Kjerstine Madsdatter. Udb. Hans Adolphsens Hustru. Alder: 54 Aar.

                     

116 (58)      Frederich Hansen*

                   Frederich Hansen er ifølge bornholm-stamtavle.dk født 1778 på Lille Myregaard i Olsker, som søn af Hans Hansen og Ingeborg Poulsdatter. Ved FT-1787 bor familien i Klemensker:

                         Bornholm, Nørre herred, Klemensker, 21. Selvejergaard.

                         Hans Hansen                                                                                                                                                         40                                                                                      Gift                                                                                                             Bonde og ved Herreds Comp.

                         Ingeborg Poulsdatter                                                                                                               49                                                                                      Gift                                                                                                             Madmoder

                         Hans Hansen                                                                                                                                                         13                                                                                                                                                                                                                                       Deres Børn

                         Friderich Hansen                                                                                          9

                         Ingeborg Hansdatter                                                                                                               12

                             Karen Hansdatter                                                                                                                                                6

                         Poul Pedersen                                                                                                                            85                                                                                      Enkemand                                      Hustrus fader, Enkemand 2den Gang                     

117 (58)      Christiana Andersdatter

                   Christiana Andersdatter er født ca. 1769 i Klemensker som datter af en Anders NN og Karen Pedersdatter. Vi har Christiana og hendes mor i FT-1787:

                   Bornholm, Nørre herred, Klemensker, 29. Selvejergaards Grund, 4. Familie.

                         Karen Pedersdatter                                                                                                                  60                                                                                      Enke                                                                                                           Enke efter 1. Ægteskab, Husmandsenke

                         Christiana Andersdatter                                                                            18                                                                                      ugift                                                                                                            Hendes Datter

                         Anne Margreta Jørgensdatter         39                                                                                                               ugift                                                                                   Et besvangret Fruentimmer, Inderste

                         Jørgen Larsen                                                                                                                                                           4                                                                                                                                                                                                                                        Hendes uægte Søn

 

                   Ved sin uægte søn Frederich Hansens konfirmation 1817 bor hun i Østermarie. Det er ikke lykkedes mig at finde hende ved FT-1834 og 1840, men 1845 bor hun på aftægt hos søn og svigerdatter i Østerlarsker. Ved sin død fremgår det af kirkebogen, at hun har været gift med en Hans Olsen i Østerlarsker.

                   Christiane Andersdatters død og begravelse (Øster Larsker kirkebog, opslag 179):

                         1847. Dødsdagen: d. 17 Marts. Begravelsesdagen: d. 26 Marts. Christiane Anders Datter. Afgangne Hans Olsens Enke paa 1 W.G.Gr. Alder: 78 Aar. Anmærkninger: Alderdoms Svaghed.

 

118 (59)      Jørgen Hansen Kjøller***

                   Jørgen Hansen Kjøller er ifølge bormholm.stamtavle.dk født 1769 på Kølleregaard i Klemensker som søn af Hans Svendsen Kjøller og Margrethe Mogensdatter. Gift med Barbara Kirstine Hansdatter. Klemensker kirkebog går kun tilbage til 1800, men vi har dem med to børn i FT-1801. Jørgen er husmand og national soldat:

                        

                         Bornholm, Nørre herred, Klemensker, FT-1801.

                         Jørgen Køller                                                                                                                                                          34                                                                                      Gift                                                                                                             Husmand uden Jord og nat. Soldat

                         Barbra Hansdatter                                                                                                                   34                                                                                      Gift                                                                                                             Hans Kone

                         Hans Jørgensen                                                                                                                          6                                                                                                                                                                                                                                        Børn

                         Kirstine                                                                                                                                                                                                   1

119 (59)      Barbara Kirstine Hansdatter***

                   Barbara Kirstine Hansdatter er ifølge bornholm.stamtavle.dk født 1769 på Vester Bedegadegaard i Klemenker som datter af Hans Madsen Sort og Karen Rasmusdatter. Hun nedstammer ligesom nr. 105, Valborg Margrethe Hansdatter, fra Michel Sort på Sortegård i Åker sogn, præst i Åker-Åkirkeby 1520-1560. Fra Jørgen Hansen Kjøller udgår en stor slægt, der både fører til Skjalm Hvide og kongerne og til Phocas Stavrovski i Moskva under Ivan den Grusomme, der var zar 1547-1584

 

120 (60)      Niels Peter Willumsen (Wilhelmsen)

                   Niels Peter Willumsen, også kaldet Wilhelmsen, er født 1783 i Bodilsker som søn af Willum Pedersen og Karen Nielsdatter. Gift 25.10.1817 i Aaker med Ellen Kirstine Larsdatter. Han døde 26.1.1822 i Østermarie. Jeg kom på sporet af ham i et skifte efter hans bror:

                   Bornholms Amt, Sønder Herred, Bog 6, 1833-1847.

                         Side 10. 1834. 3. april.

                         Morten Peter Møller, fisker, Snogebæk

                         3 brødre, 2 søstre

                         A:                            Niels Peter Willumsen, død, 2 sønner

                                                          1. Lars Peter Nielsen, f. 1818

                                                          2. Hans Peter Nielsen, f. 1822, værge Jeppe Hansen, Lille Myregård grund, Aaker (drengenes stedfar)

                         B:                            Hans Peter Willumsen, Aaker

                         C:                            Peter Willumsen, Københavns Fæstning [hvor forbrydere arbejdede lænket i jern]

                         D:                            Karen Kirstine Willumsdatter, gift med Hans Dahl

                         E:                             Gundil Margrethe Willumsdatter, gift med Peter Davidsen, udb. Balka.

 

                   Her er han som 4-årig ved FT-1787:

                   Bornholm, Sønder Herred, Bodilsker, No. 42, 91, FT-1787.

                         Wilhelm Pedersen                                                                                                                     31                                                                                                                   Gift                                                                                                                                          Udbygger og Arbejdsmand

                         Karen Nielsdatter                                                                                                                                                  23                                                                                                                   Gift                                                                                                                 Kone

                         Niels                                                                                                                                                                                                                                         4                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Barn

                         Peder                                                                                                                                                                                                                                        2                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Barn

                         Magrethe Nielsdatter                                                                                                                                            60                                                                                                                   Enke                                                                                                               Inderste, lever af Almisse

 

                   Ved FT-1801 er Niels Peter ude at tjene, men brødre og søstre beviser, at vi har fat i rette familie:

                   Bornholm, Sønder Herred, Bodilsker, 63, FT-1801.

                         Vilhelm Pedersen                                                                                                                      45                                                                                                                   Gift                                                                                                                 Huusbonde, Træskoemager og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  lidet Aul

                         Karen Nielsdatter                                                                                                                                                  37                                                                                                                   Gift                                                                                                                 hans Kone

                         Peder Vilhelmsen                                                                                                                      15                                                                                                                                                                                                                                                                        deres Børn

                         Karen Kirstin Vilhelmsdatter                                        13

                         Gundel Margret Vilhelmsdatter                                   11

                         Hans Vilhelmsen                                                                                                                                                     8

                         Lars Vilhelmsen                                                                                                                                                       5

                         Anne Kirstine Vilhelmsdatter                                         3

 

                         Niels Peter Willumsens dåb (Bodilsker kirkebog 1779-1815, opslag 6):

                         1783 D. 1 Trint: [22.6.] Willum Pedersens S. Niels. b: af Lars Hansens Hstr. T: Christian Willumsen, Morten Pedersen, Jens Rasmussen, Karen Niels Dttr., Marthe Mogns Dttr.

 

                         Niels Peter og Ellen Kirstines vielse (Aaker kirkebog 1813-1823, opslag 148):

                         1817. Niels Peter Willumsen, 30 Aar [fejl: 34] gammel, Skomager. Ellen Kirstine Lars D. 23 Aar gammel, tienste. Forlovere: Niels Johansen Lund, Mads Morten Smed i Aakkb: Vielsesdagen: 25de Octobr i Kirken.

 

                         Niels Peter Willumsens død (Øster Marie kirkebog 1819-1830, opslag 45):

                         1822. Dødsdagen: 26 Januar. Begravelsesdagen: 3 Februar. Niels Peter Willumsen. Udbygger paa 8de Wornedegaards Grund. Alder: 38 Aar. Anmærkninger: Blev funden død paa Marken, og begravet for Fattig.....(?) Regning.

 

                         Skiftet efter ham blev holdt 1½ år senere.

                         Bornholms amt, Østre Herred, Bog 5, 1810-1826.

                         Nr. 510, side 223, 1823, 30. juli.

                         Niels Peter Wilhelmsen, husmand 8. Vg.g. Østermarie.

                         Ellen Kirstine Larsdatter. Laugv. Mads Madsen, bonde, 47 Sg. Østermarie

                         2 Sønner

                         A:                            Lars Peter, f. 1817

                         B:                            Hans Peter, f. 1821. Værge: Mangel på slægtninge blev det Lars Jørgensen, bonde, 8. Vg. Østermarie.

121 (60)      Ellen Kirstine Larsdatter*

                   Ellen Kirstine Larsdatter er født 1794 i Pedersker som datter af husmand Lars Mogensen og Margrethe Andersdatter. Gift 25.10.1817 med Niels Peter Willumsen. Efter hans død 1822 gift med Jeppe Hansen.

                   Ellen Kirstines dåb (Pedersker kirkebog 1764-1813, opslag 128):

                         1794. Samme Dag [d: 15 Junii] Lars Mognsen en Datter til Daaben kaldet Ellen Kirstine, baaren af John Andersens Hustrue, Faddere Hans Rafn, Niels Hansen, Michel Mognsen, Karen Larsdatter, Ane Lisbeth Mognsdatter.

 

122 (61)      Peer Peersen

                   Peer Peersen eller Peder Pedersen er født ca. 1787-88, og desværre dør han 1844, året før fødested begynder at blive anført i FT. Ifølge FT er der i 1787 fem nyfødte af det navn på Bornholm. Ser man på hans første datter Kirstine Margrethes dåb, er en Anders Peersen fadder. Det er højst sandsynlig hans bror. Når man ved, at han blev gift med Bendithe Cathrine Clausdatter, og første datter ikke får hendes mors navn, er det så godt som sikkert, at Peers mor har heddet Kirstine. Så kan man gå ind og se, om en af de fem nyfødte i 1787 har en bror, der hedder Anders og en mor, der hedder Kirstine. Det er der en, der har (alle nyfødte får i FT alderen 1 år, der er ingen på 0 år):

 

                         Bornholm, Nørre Herred, Hasle Købstad, Pile Strædet 1, 3. Fam. FT-1787.

                         Peder Andersen                                                                                                                                                      30                                                                                                                   Gift                                                                                                             Borger med Avlsbrug

                         Kirstine Olsdatter                                                                                                                      31                                                                                                                   Gift                                                                                                             Hustrue

                         Anders Pedersen                                                                                                                                                      8                                                                                                                                                                                                                                            Deres Børn

                         Ole Pedersen                                                                                                                                                                                          6

                         Peder Pedersen                                                                                                                                                         1

                         Anne Elisabeth                                                                                                                                                        9

                         Anneke                                                                                                                                                                                                       3

                         Kirstine Hansdatter                                                                                                                                               19                                                                                                                                                                                                                                           Tjenestepige

                  

                   Det beviser ikke, at vi har fat i den rigtige familie, men jeg tror det. På b-st er der en Peder Pedersen, født 1787 i Bodilsker, søn af Peder Larsen og Anne Elisabeth Ipsdatter Sort. Det kan også være ham. I så fald har han en stor slægt.

 

                   Peer Peersen blev trolovet 28.10.1810 og gift 28.12.1810 i Åkirkeby med Bendithe Cathrine Clausdatter:

                   Åkirkeby kirkebog 1791-1813, opslag 200:

                   1810 October d: 28de Tillyst af Prædikestolen første Gang for Ungkarl Peer Peersen af Christiansøes Mandskab – og Bendithe Katrine, Enken efter Lars Andersen Holm. Forlovere: Claus Bendixen, Hans Christiansen.

                         Åkirkeby kirkebog 1791-1813, opslag 202:

                       1810 d 28de December. Copul: Peer Peersen og Lars Andersens Enke.

                  

                   Vi har dem i FT-1834, hvor Peer Peersen er gartner, sandsynligvis på herregården Vallensgaard og har så boet i gartnerboligen. Datteren Kirstine Margrethe er flyttet hjemmefra.

                   Bornholm, Sønder herred, Aaker, 1 Huus, Vallensgaards Grund, FT-1834.

                         Peder Pedersen Gartner                                                                                                           46                                                                                                                   Gift                                                                                                             Daglønner

                         Bendithe Cathrine                                                                                                                                                 50                                                                                                                   Gift                                                                                                             hans Kone

                         Hans Peter                                                                                                                                                                                           21                                                                                                                                                                                                                                                Deres Børn

                         Herman Pedersen                                                                                                                                                  12

                         Claus Pedersen                                                                                                                                                        6

                         Cathrine Margrethe                                                                                                                                              14

 

                         Folkene på DDD haft besvær med at tyde Bendithes navn ved FT-1840:

 

                         Bornholm, Sønder herred, Aaker, Vgh., Et Huus, 241, FT-1840.

                         Peter Petersen                                                                                                                                                         52                                                                                                                   Gift                                                                                                             Gartner

                         B...??? Clausdatter                                                                                                                                                57                                                                                                                   Gift                                                                                                             hans Kone

                         Claus Petersen                                                                                                                                                       12                                                                                                                                                                                                                                           deres Søn

 

                   Peer Peersen dør 24.5.1844.

                   Åker kirkebog 1837-1846, opslag 99:

                         1844. Dødsdagen: 24 Mai. Begravelsesdagen: 30. Mai. Peder Pedersen Gartner. S...(?) i Vallensgrds h. Alder: 57 Aar.

 

                   Skifte efter Peder Pedersen:

                   Bornholms amt, Sønder herred, Bog 6, 1833-1847

                         Nr. 1252. Side 304b, 1845. 27. feb.

                         Peder Pedersen Gartner, Wallensgård grund, Aaker

                         Benedicte Cathrine Clausdatter. Laugv: Hans Christian Boss, Vestermarie

                         3 sønner. 3 døtre

                         A:                            Hans Peter Pedersen

                         B:                            Herman Peter Schou

                         C:                            Claus Peter Pedersen

                         D:                            Johanne Cathrine Pedersdatter

                         E:                             Cathrine Margrethe Pedersdatter

                         F:                             Kirstine Margrethe Pedersdatter                           

123 (61)      Bendithe Cathrine Clausdatter***

                   Bendithe Cathrine er født 1784 eller 85 i Åkirkeby som datter af Claus Sonne Bendixen og Johanne Elisabeth Christiansdatter, døbt 18.1.1785 i Åkirkeby.

                   Åkirkeby kirkebog 1742-1791, opslag 488:

                         1785. Dom: 2 p: Epiphan: [2. søndag efter helligtrekonger = 18.1.] Bap: [døbt] Claus Bendix Daatt: Birgita [Bendite skrevet ovenover] Catharina. Susc: [Barnet bar] Mogns Svends H:, Fides: [faddere] Jens Michael Sonne, Jens Christians: Berth: Svends: Anna Lisbet Bendix: Daatt: Jomfr: Schipp.

                  

                   Bendithe blev gift 1. gang med Lars Andersen Holm, der dør 1809 (han kaldes Kure på b-st). Gift 2. gang 28.12.1810 med Peer Peersen. Hendes slægt (se under 60-61) er imponerende.

 

124 (62)      Svend Jensen

                   Svend Jensen er født 1782 i Øster Larsker som søn af Jens Svendsen og Margrethe Pedersdatter.

                         Svend Jensens dåb (Øster Larsker kirkebog 1752-1800, opslag 137):

                         1782. Dom XIX post Trinit [6.10.] blev Udbygg: Jens Svendsens Barn døbt og kaldet Svend, Hans Peders Hustru Cicelle bar det, Faddere Morten Rasmusen, Jep Svendsen, Karen Michel Hansens, Jens Nils Datter Valdbor.

 

                         Her er familien i FT-1787:

 

                         Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, 27. Selvejergaards Grund, 3. Familie, FT-1787.

                         Jens Svendsen                                                                                                                                                        37                                                                                      Gift                                                                                                             Husmand og National Soldat

                         Margrethe Pedersdatter                                                                                                           38                                                                                      Gift                                                                                                             Hans Hustru

                         Peder Jensen                                                                                                                                                                                          8                                                                                                                                                                                                                   Deres Børn

                         Svend Jensen                                                                                                                                                                                         5

                         Niels Jensen                                                                                                                                                                                           2

 

                   Ved FT-1801 er Svend Jensen, 19 år, tjenestekarl hos gårdmand Svend Monsen på ”Becchegaarden” i Østerlarsker. Han bliver gift før 1814 med Kirstine Olsdatter fra Klemensker. Her er de ved FT-1834:

 

                         Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, Et Huus paa 18. Selveiergaards Grud, 113, FT-1834.

                         Svend Jensen                                                                                                                                                                                      52                                                                                           Gift                                                                                    Daglønner

                         Kirstine Olsdatter                                                                                                                      51                                                                                      Gift                                                                                                             Hans Kone

                         Ole Svendsen                                                                                                                                                                                      18                                                                                                                                                                                                                   Deres Børn

                         Ane Margrethe Svendsdatter                                       16

                         Caroline Svendsdatter                                                                                                               3

 

                   Ved FT-1845 er Svend Jensen rokkedrejer:

 

                         Bornholm, Øster Herred, Østerlarsker, Et Hus, 179, FT-1845.

                         Svend Jensen                                                                                                                                                                                      63                                                                                           Gift                                                                                    Rokkedrejer       Fødested: Østerlars

                         Kirstine Olsdatter                                                                                                                      62                                                                                      Gift                                                                                                             Hans Kone                                                                       Klemensker

                         Peder Svendsen                                                                                                                                                     31                                                                                      Ugift                                                                                                           Deres Barn                                                                       Østerlars

                         Caroline Svendsdatter                                                                                                             15                                                                                                                                                                                                                                       Deres Barn                                                                       Østerlars

                         Margrethe Kirstine Jensdatter                                      3                                                                                                                                                                                                                                          Plejebarn i Datters Sted                Østerlars            

125 (62)      Kirstine Olsdatter*

                   Kirsten Olsdatter er født 1783 i Klemensker som datter af Ole Hansen og Sidsel Larsdatter (kirkebogen går kun tilbage til 1800). Vi har familien ved FT-1787:

 

                         Bornholm, Nørre Herred, Klemensker, 37. Selvejergaards Grund, FT-1787.

                         Ole Hansen                                                                                                                                                                                          59                                                                                           Gift                                                                                    Husmand og ved Herreds Comp.

                         Sidsel Larsdatter                                                                                                                                                    45                                                                                      Gift                                                                                                             Hans Kone

                         Anna Olsdatter                                                                                                                                                      14                                                                                                                                                                                                                                       Deres Børn

                         Ingeborg Olsdatter                                                                                                                                                  8

                         Kirstine Olsdatter                                                                                                                                                    4

                         Hans Larsen                                                                                                                                                                                        38                                                                                           Enkemand                                      Konens Broder, Nat. Soldat

                         Zeigne Hansdatter                                                                                                                                                  5                                                                                                                                                                                                                                        Hans Datter

 

                   Ved FT-1801 er Kirstine Olsdatter tjenestepige hos ”Fendrik ved Svannike Borger Compagnie” Hans Morten Rasch og hustru Mette Margrethe Rasch i Svaneke.

 

126 (63)      Jacob Hansen Graa

                   Som det fremgår af FT-1845 er Jacob Hansen Graa født ca. 1782-83 i Åker sogn (se folketællinger under nr. 62 og 63). Ved FT-1801 er en Jacob Hansen, 18 år, tjenestekarl hos gårdmand Hans Kofod i Åker. Det må være ham. I Åker er der ved FT-1787 en Jacob Hansen på 6 år. Hans far hedder Hans Andersen, 68 år, altså født ca. 1719. På bornholm-stamtavle.dk er der en Hans Andersen Graa, født før 1722 i Svaneke. Der er næppe tvivl om, at det er Jacobs far. Han er gift med Elsebeth Jacobsdatter. De har begge været gift før. Det er en fattig familie; ud for hver enkelt står der ”Betler alle”. Syneve Nielsdatter på 85 gætter jeg på er Elsebeth Jacobsdatters mor:

 

                         Bornholm, Sønder Herred, Aaker, Huusmændene, FT-1787.

                         Hans Andersen                                                                                                                                                      68                                                         Gift                                                                                Mand                                                                                                             Betler alle

                         Elsebeth Jacobsdatter                                                                                                             53                                                         Gift                                                                                Kone

                         Jacob Hansen                                                                                                                                                           6                                                                                                                                                                              Deres Børn af sidste Ægteskab

                         Frans Hansen                                                                                                                                                                                        4

                         Syneve Nielsdatter                                                                                                                                                85                                                         Enke                                                                              Husmoder

                         Ellen Hansdatter                                                                                                                                                   44                                                         Ugift                                                                              Hendes Systerdatter

                         Niels Rasmussen                                                                                                                                                   12                                                                                                                                                                             Hendes Søn uægte

                         Peter Jochuman?                                                                                                                                                   36                                                         Ugift                                                                              Til Hjem          

 

                         Jacob Hansens dåb (Åkirkeby kirkebog, opslag 462):

                         1782. Dom: 3 p: Trinit: [16.6.] Bap: Hans Anders: Søn Jacob – Suscept: Peder Esbers Hustr: Fidesus Jens Jensen, Jørgen Hansen, Haagen Terchild, Marie Jens: D: Willum Jens: H:

127 (63)      Anna Margrethe Jensdatter

                   Anna Margrethe er født ca. 1781 i Åker. Vi finder også hende i FT-1787 blandt ”Huusmændene”.

 

                         Bornholm, Sønder Herred, Aaker, Huusmændene, FT-1787.

                         Jens Pedersen                                                                                                                                                                                      38                                                              Gift                                                                                Husmand og Nat. Dragon

                         Magrethe               Jensdatter                                                                                                                               27                                                         Gift                                                                                Kone

                         Anna Margrethe Jensdatter                                                                         6                                                                                                                                                                              Deres Børn

                         Karen Kirstine Jensdatter                                                                             4

                         Johanne Jensdatter                                                                                                                                                 2

                         Anna Sl: [salig] Hans Pedersens     71                                                                                  Enke                                                     Mandens Moder

 

4-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

208 (104)    Kej Ipsen*

                   Kej Ibsen er ifølge bornholm-stamtavle.dk, hvor han kaldes Kjeld Ipsen, født 1744 i Klemensker som søn af Jep Hansen (1711-1765) og Ingeborg Hansdatter (1723-1762).

                   I Bornholmske skifteprotokoller nævnes han tre steder. Her er skiftet efter hans far:

                         Bornholms amt, Nørre herred, Bog 1, 1761-1778

                         Nr. 76, side 183, 1765, 11. maj.

                         Jep Hansen, Udbygger, 18. Sg.g. Klemensker

                         3 sønner. 5 døtre.

                         A:                            Hans Ipsen, myndig

                         B:                            Kai Ipsen, myndig

                         C:                            Niels Ipsen, f. 1756. Værge: Morbror Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker

                         D:                            Magrethe Ipsdatter, f. 1743. Værge: Søskendebarn Jørgen Poulsen, 41 Sg. Klemensker

                         E:                             Karen Ipsen, f. 1751. Værge: Faders søskendebarn Mads Ipsen, 9 Vg. Østerlars

                         F:                             Ingeborg Ipsdatter, f. 1753. Værge: Fastemand Ole Hansen, 37 Sg. Klemensker

                         G:                            Anne Ipsdatter, f. 1753. Værge: Farbror Jens Hansen, 32 Sg. Klemensker

                         H:                            Magdalene Ipsdatter, f. 1759. Værge: Faders søskendebarn Jep Andersen, 18. Sg. Klemensker

 

                         I skiftet efter Kej Ipsens faster ser man, hvordan familien er vævet sammen med andre familier i denne anetavle. Jeg indsætter numre på de pågældende.

                   Bornholms amt, Nørre herred, Bog 1, 1761-1778

                         Nr. 128, side 254, 1769, 13. okt.

                         Anna Hansdatter, 37. Sg.g. Klemensker

                         Ole Hansen, Udbygger

                         3 brødre, 2 ½brødre, 2 søstre

                         A:                            Mads Hansen, død. 1 søn, 1 datter

                                                          1:                         Jørgen Madsen, matros, i kong. tjeneste, København. Curator: Lars Poulsen, 54 Sg.f. Vestermarie

                                                          2:                         Bodel Madsdatter, død, var gift med Lars Gardener, udbygger, 26. Sg.g. Olsker. [nr. 454-455]                                                                            1 søn, 3 døtre

                                                          a:                         Jørgen Marchmand, myndig

                                      b:                 Kirsten Larsdatter, f. 1751 [nr. 227]

                                      c:                 Margrethe Larsdatter, f. 1755

                                      d:                 Bodil Larsdatter, f. 1758. Værge for disse: far.

                         B:                            Mogens Hansen, død. 1 søn, 1 datter

                                1:                       Hans Mogensen, myndig, 28. Sg.g. Klemensker

                                2:                       Bodil Mogensdatter, gift med Gregers Hansen, 53. Sg. Vestermarie [nr. 438-439]

                         C:                            Hans Hansen, myndig, 53. Sg. Vestermarie

                         D:                            Jep Hansen, død. 3 sønner, 5 døtre

                                1:                       Hans Ipsen, 50. Sg. Klemensker

                                2:                       Kai Ipsen, myndig

                                3:                       Niels Ipsen, f. 1756. Værge: Morbror Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker

                                4:                       Magrethe Ipsdatter, gift med Herman Brandt, 50. Sg. Klemensker

                         5:                       Karen Ipsen, f. 1751. Værge: Bror Hans Ipsen

                                6:                       Ingeborg Ipsdatter, f. 1753. Værge: Jens Andersen, 13. Sg. Klemensker

                                7:                       Anne Ipsdatter, f. 1753. Værge: Anders Hansen, 41. Sg. Klemensker

                                8:                       Magdalene Elisabeth Ipsdatter, Værge: Jep Andersen, 18. Sg. Klemensker

                         E:                             Jens Hansen, død. 1 søn, 1 datter

                                1:                       Hans Jensen, f. 1763. Værge: Jens Andersen, 13. Sg. Nyker

                                2:                       Karen Jensdatter. Værge: Hans Thorsen, 25. Sg. Nyker

                         F:                             Karen Gjertrud Hansdatter, enke, var gift med afg. Poul Jørgensen, hun er hjemme hos sønnen Lars                                  Poulsen, 54. Sg. Vestermarie

                         G:                            Karen Hansdatter, gift med Anders Hansen, 41. Sg. Klemensker

 

                   At Kej Ipsen kaldes Kjeld i b-st, skyldes nok skiftet efter hans mor:

                       Bornholms amt, Nørre herred, Bog 1, 1761-1778                                                                                   

                         Nr. 22, side 77, 1762, 13. okt.

                         Ingeborg Hansdatter, 18. Sg.g. Klemensker

                         Jep Hansen, Udbygger

                         3 sønner, 5 døtre

                         A:                            Hans Ipsen, myndig

                         B:                            Kield Ipsen, f. 1744.

                         C:                            Niels Ipsen, f. 1756.

                         D:                            Magrethe Ipsdatter, f. 1742.

                         E:                             Karen Ipsen, f. 1750.

                         F:                             Ingeborg Ipsdatter, f. 1752.

                         G:                            Anne Ipsdatter, f. 1755. Værge: Farbror Jens Hansen, 32 Sg. Klemensker

                         H:                            Magdalene Ipsdatter, f. 1758. Værge: Far. Tilsynsv: Morbror Jens Hansen, 6. Sg. Klemensker

                        

                   Kej Ipsen blev gift med Valborg Bendtsdatter. Vi har dem med sønnen Bendt i FT-1787:

 

                                          Bornholm Nørre herred, Rutsker, 14. Selvejergaard. På Borre, 16 F2, FT-1787

                         Keij Ipsen                                                                                                                                                               46                                                         Gift                                                                                Mand                                                                                Udbygger, lidt fæste jord til brug

                         Valborg Bendtsdatter                                                    32                                                                                  Gift                                                       Kone

                             Bendt Keijsen                                                                                                                         11                                                         Ugift                                                                              Barn

 

                   Ved FT-1801 findes Kej og Valborg ikke på Bornholm. Måske har de villet prøve lykken i København, og så er det dem, sønnen Bendt Kejsen er rejst over til ca. 1807 (se under 104). Kej Ibsen kan være død i København, og Valborg er så på sine gamle dage vendt hjem til Bornholm.

209 (104)    Valborg Bendtsdatter*

                   Valborg angives på bornholm-stamtavle.dk at være født 1750 på 14. sg (selvejergård) Krykkegaard i Klemensker som datter af Bendt Hermansen og Gertrud Hansdatter. Årstallet stemmer hverken med alderen 94 ¼ ved hendes begravelse 1841 eller med folketællingens alder. En sådan usikkerhed er slet ikke usædvanlig. Desværre går Klemensker kirkebog kun tilbage til 1800, så hendes nøjagtige fødselsår kan vi ikke få at vide, men gammel bliver hun i hvert fald.

                   Valborgs død (Rutsker kirkebog 1840-1858):

                         1841. Dødsdagen: d. 6 August. Begravelsesdagen: 11 August. Valborg Kei Ipsens Enke paa 14 Slg [Selvejergård]. Alder 94 ¼ .

 

                         Der er en fejl på b-st. Valborgs far Bendt Hermansen, født 1703, skal være søn af en Herman NN og Martha Pedersdatter, født 1641. Det kan jo ikke passe. I skiftet efter Bendt Hermansen 14.12.1752 (Landsogne, bog 37, nr. 196, side 162b) nævnes som værge hans bror Hans Hermansen. På b-st er denne Hans er ikke nævnt som søn af Herman NN og Martha Pedersdatter, så begge vist roligt slettes.

 

218 (109)    Mads Pedersen

                   Mads Pedersen er født ca. 1744-48. Foreløbig kendes han kun fra FT-1787 og 1801 (se under 109). Gift 2. gang ca. 1781 med Kirstine Gregersdatter.

219 (109)    Kirstine Gregersdatter*

                   Kirstine er ifølge b-st født 1764 på 53 Sg. grund i Vestermarie som datter af Gregers Hansen (1728-1807) og Bodil Mogensdatter (1725-1799).

                   Kirstine Gregersdatters dåb (Vester Marie kirkebog 1727-1813, opslag 69):

                         Baptizati 1764. Mart: d 21. Udb: Gregers Hansen paa Tingsted en Datter Kirsten, baaren af Hans Kofods Hustru. Test: Niels Hansen, Jens Rasmusen, Hans Mognsen, Karen Hansdatter, Karen Hansdatter, Mogens Pedersens Hustru.

 

220 (110)    Peder Jensen Munch*

                   Peder Jensen Munch er født 1736 i Nylarsker (ikke 1734, som det siges på b-st), døbt 9.3.1736 i Nylarsker kirke. Han er enkemand, da han bliver trolovet 21.11.1771 og gift 29.1.1772 (ikke 1771, som det siges på b-st) i Bodilsker kirke med Pernille Thuesdatter Munch. 1773 bor de i Pedersker og nævnes i skiftet efter Pernille Thuesdatters farmor Elsebeth Thuesdatter Lyster (nr. 885). Se videre under sønnen Jesper Peter Munch (nr. 110).

                   Peder Jensen Munchs dåb (Nylarsker kirkebog 1687-1776, opslag 156):