Westergaard

WESTERGAARD-SLÆGTEN

 

 

1                    Steen Westergaard, gift med Mette Klausen

 

FORÆLDRE:

 

2 (1)              Robert Steen Westergaard

                      Robert er født 4.7.1922 i Ellinge By, Vindinge herred, Svendborg amt, gift med Britte Esther Pedersen af Bornholm.

             Roberts fødsel og dåb (Ellinge kirkebog 1892-1924, opslag 47):

             Født: 1922, 4. Juli. Ellinge Mejeri, Ellinge Sogn, Vinding Herred. Robert Steen Westergaard. Forældre: Mejeribestyrer Alfred Westergaard og Hustru Svanhild Kristine Hansen, 32 Aar, Ellinge. Viede i St. Hans Kirke i Odense 12 Maj 1913. Dåbsdagen: 29 Oktober, Sognepræst Bang i Kirken. Faddere: Pige Anna Schneider, Odense, Barnets Forældre. F. 26/4. 86  M. 8/12. 89 [Forældrenes fødselsdatoer, men ikke helt korrekte].

 

BEDSTEFORÆLDRE:

 

4 (2)  Frederik Alfred Westergaard

                      Frederik Alfred er født 26.4.1888 i Wodder sogn, Hviding herred, Tønder amt, som søn af gårdmand i Wodder Peter Mikkelsen Westergaard og hustru Ane Cathrine Petersen.

             Frederik Alfreds fødsel og dåb (Vodder kirkebog 1859-1895, opslag 67):

                             Født: 26 April 1888. Frederik Alfred Westergaard. Døbt: I Kirken den 13 Juni 1888. Moderens Kgg s. D. [kirkegang samme dag]. Faddere: Gaardeier i Wodder Peter Mikkelsen Westergaard og Hustru Ane Cathrine Petersen (36). Faddere: 1. Enke Ode Skak, f. Balteher, Birkeleff. 2. Pige Marg. Mærks, Wodder. 3. Enkemd Maler Laur, Solbeck Frifeldt. 4. Parcellist Joh. Petersen, Wodderbro. 5. Ungkarl Hans Pet. Beier, Birkeleff. Civilstands Attestens Datum m. m. Skærbæk d. 28 April 1888.

 

          Alfred, som han kaldes, kom til Fyn som mejerist og blev gift 12.5.1913 i St. Hans Kirke i Odense med jomfru Svanhild.

          Alfred og Svanhilds vielse (Odense Sct. Hans kirkebog 1899-1914, opslag 272):

             Ungkarl, Mejerist Frederik Alfred Westergaard af Ansgar Sogn – født i Wodder (Slesvig) den 26 April 1888. Forældre: Hmd. Peder Mikkelsen Westergaard og Hustru Ane Cathrine Petersen. Pige Christine Svanhild Hansen af St. Hans Sogn – født i Vissenbjerg d. 7 Decbr 1888. Forældre: Arbeid: Rasmus Peter Hansen og Hustru Anna Svendsen. Forlovere: Agent Jørgen Chr. Madsen, Rugaardsvej 1, og Murermester Knud Rasmussen, Langelinie 2. Vielsesdagen: 1913 d. 12 Maj i St. Hans Sogn. Resid. Kapell. H.R. Hansen i Kirken.

            

             Ved FT-1921 bor de i Ellinge, hvor Alfred er mejeribestyrer på byens mejeri. Der er fejl i fødselsdato og fødested for Svanhild.

          Svendborg amt, Vindinge herred, Ellinge By, Matr. nr. 14b-6, FT-1921.                                                                                                                                                                Fødested:

             Alfred Vestergaard                                                                     26/4 1888                                                                                                 Husfader                                                                                                       Mejeribestyrer                                                             Wodder Sogn

             Svanhild Vestergaard                                    8/12 1889                                                                                                 Husmoder                                                                                                                                                                                                                                                                                  Odense

             Kurth Vestergaard                                                                          19/5 1914-1995                                                                                                 Søn  -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Odense

             Edel Vestergaard                                                                                                      28/6 1915                                                                                    Datter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Odense

             Gunhild Vestergaard                                                                  28/10 1918                                                                  Datter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Ellinge

             Anna From                                                                                                                                             27/6 1900                                                                                    Tyende                                                                                                      Husgerning                                                                                   Skærbæk Sogn

             Jens Termansen                                                                                                       31/3 1902                                                                                    Tyende                                                                                                      Mejerist                                                                                                                     Aasum Sogn

             Harald Rohr                                                                                                                                           19/2 1900                                                                                    Tyende                                                                                                      Mejerist                                                                                                                     Vejen Sogn

 

          Alfred var mejeribestyrer 1923-1960 på Gudbjerg Mejeri, et af landets bedste. Han døde 1963.

5 (2)  Christine Svanhild Hansen

                      Svanhild er født 7.12.1888 i Andebølle, Vissenbjerg sogn, Odense herred, Odense amt, som datter af Rasmus Peder Hansen og Anna Svenson/Svendsen fra Sverige.

             Svanhilds fødsel (Vissenbjerg kirkebog 1863-1891, opslag 204):

             1888. Født: 7 Decemb. Christine Svanhild Hansen. Forældre: Hmd. Rasmus Peder Hansen og Hust. Anna Svendsen Andebølle M. [mark] Mod. 34 Aar. NB. Barnet ej døbt Moderen Baptist.

 

OLDEFORÆLDRE:

 

8 (4)              Peter Mikkelsen Vestergaard

                      Peter Mikkelsen Vestergaard er født 22.1.1850 i Vodder. Gårdmand i Vodder. Gift 1873 med Ane Cathrine Petersen. Ved konfirmationen 1865 fik han følgende skudsmål: kundskab mg og opførsel mg. Kunne have opnået bedre karakterer, hvis han ikke havde siddet nede bag i klassen og pjattet med ham allerbagerst om licentiater og ulve...

          Fødsel og dåb (Vodder kirkebog 1833-1865, opslag 18):

             Født 1850, 22 Januar. Peder Mikkelsen Vestergaard. Hiemmedøbt formedelst Svagelighed d. 25de Januar, døbt i Kirken d. 28 Martii. Forældre: Gaardm. Jes Pedersen Vestergaard og Hust. Ane Marie Mærsk. Faddere: Gaardm. Peder Thysen i Birkelev, Ungk. Peder Jessen Mærsk, Ungk. Mickel Andersen i Birkelev, Kirstine Vraaeskone fra Vraa-Skov, Pigen Elle Jesdatter Mærks i Vodder.

             Peter Mikkelsen Westergaard og Anna Catharina Petersens trolovelse 1873 (Vodder kirkebog 1760-1822(?), opslag 305):

             1873. Løverdagen den 4de October 1873 mødte i Vodder Præstegd. og forlangte Tillysning for sig og sin Trolovede, Pigen Anna Catharina Petersen fra Brarup, Ungkarl Peter Mikkelsen Vestergaard fra Vodder.

             Vi Undertegnede indestaar herved som Forlovere, begge for Een og Een for begge, for, at der hverken ifølge Guds eller Kongens Lov er noget til Hinder for disse Trolovedes ægteskabelige Forbindelse, navnlig ogsaa for at de ikke er for nær beslægtede med hinanden, samt for at Brudens Forældre give deres Samtykke til Giftermaalet med P. Mikk. Vestergaard.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Jes P. Westergaard

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Peter Christian Iversen(?)            

�2;2>             1873. Ungkarl Peter Mikkelsen Westergaard, en Søn af Gaardeier i Vodder Jes Petersen Westergaard og Hustru Anne Marie Mærsk, fød den 22 Januar 1850, døbt den 25 Januar 1850 samt Daaben publ. den 28 Mai 1850 [......].

             Pige Anna Cathrine Petersen, en ægtefød datter af Gaardeier i Braderup Peter Petersen og Hustru Anne Catharina, f. Wollesen, fød den 25 Mai 1852, døbt den 13 Juni 1852, confirmeret i Braderup Dom Palm den 14 April 1867 [......]

             Forlovere: Brudg. Fader Jes P. Westergaard, Wodder. Gaardeier Peter Christian Hansen, Kirkeby. Vielsesdagen: 22 October 1873 i Kirken.  

9 (4)              Ane Cathrine Petersen

                      Ane Cathrine, der ved Frederik Alfreds fødsel er 36 år, er ifølge Schmidts anetavle på nettet født 25.5.1852 i Braderup syd for grænsen. Hun er datter af gårdejer (Hüfner) Peter Petersen og Anne Catharina Wollesen i Braderup. Byen kaldes Brarup ved trolovelsen (fejl eller dialektnavn?). Hendes forældre og storesøster Ingeburg har vi i FT-1845 (se nr. 18).

          Ane Cathrine og Peter Mikkelsen Westergaard avlede ti børn, alle født i Vodder:

          1.         Jes Petersen Westergaard, født 21.12.1874, død 8.2.1882

          2.         Anna Marie Westergaard, født 3.4.1877

          3.         Ane Cathrine Westergaard, født 20.3.1879, gift 14.4.1899 med Anton Petersen From

          4.         Peter Petersen Westergaard, født 14.4.1881

          5.         Jes Petersen Westergaard, født 30.6.1883

          6.         Adolf Mikkelsen Westergaard, født 13.1.1886, murermester, gift med Petrea Lydicksen

7.  Frederik Alfred Westergaard, født 26.4.1888

8.  Ane Marie Westergaard, født 25.8.1890

9.  Aksel Hansen Westergaard, født 27.9.1891

10.  Olga Westergaard, født 18.6.1894, død 21.8.1894

                                           

10 (5)            Rasmus Peder Hansen

              Ved FT-1890 bor Rasmus Peder Hansen og Anna Svenson i Andebølle By, Vissenbjerg                            sogn, Odense herred, Odense amt. Han er 32 år, kusk, født i Haarby, Baag herred, Odense amt, og hun 35, husmoder, født i Sverige. De har to børn, Jalmar Godfred Hansen på tre år og Kristine Svankild (sådan staves det, men selvfølgelig en fejl) på 1 år, begge født i Vissenbjerg sogn, som Andebølle hører under. Eftersom FT-1890 blev foretaget 1. februar, er der størst sandsynlighed for, at Rasmus Peder er født 1857 og ikke 58. Jeg søgte ham i Haarby Kirkebog, men fandt igen Rasmus Peder Hansen, derimod to Rasmus Hansen’er, født henholdsvis 15. januar og 9. februar 1857, begge med en far, der hedder Hans Rasmussen (opslag 31 og 32). Og det er jo drilsk. Hvis folketællerne i 1890 har været meget nøjeregnende med aldersangivelse, hvad de langtfra altid er, skulle det være sidstnævnte Rasmus, der er den rigtige. At mellemnavnet Peder ikke er angivet ved dåben, er ikke så usædvanligt. Der er mange eksempler på, at præsten ikke får alle navne med. Ved FT-1860 står de to Rasmus’er som 4 og 3 år (det betyder nok i deres 4. og 3. år), og det styrker formodningen om, at det er den yngste, der bliver far til Svanhild.

                                            Noget der peger i samme retning er, at han bliver kusk. Ved FT-1860 står hans far, Hans Rasmussen, som hjulmand. Drengen er vokset op med hjul og vogne, og hvad er mere naturligt, end at han bliver kusk? Jeg tør godt udnævne hjulmand Hans Rasmussen og hans kone Ane Nielsdatter til dine tipoldeforældre. Og forresten, ligesom din anden oldefar fik Rasmus ved sin konfirmation mg i både kundskab og opførsel.

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby Sogn, Haarby Skoledistrikt, Haarby Mark, 6, FT-1860.              Fødested:

                   Hans Rasmussen                                                                                                                            40                                                                                                                         Gift                                                                                                                       Hjulmand                                                                                                                                                           Haarby

                   Ane Nielsdatter                                                                                                                               34                                                                                                                         Gift                                                                                                                                          hans Kone                                                                                                                                                                              Haarby

                   Rasmus Hansen                                                                                                                                 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     deres Barn                                                                                                                              Haarby

                   Niels Hansen                                                                                                                                                                  2                                                                                                                                                                                                                                                                                     deres Barn                                                                                                                              Haarby

                   Peder Rasmussen                                                                                                                           29                                                                                                                         Ugift                                                                                                                                        hans Karl                                                                                                                                                           Haarby

 

                      Der gik lang tid, før jeg fandt det endelige bevis på, at hjulmandens Rasmus er den rigtige. Fordi Anna Svenson er baptist, får de ikke deres børn døbt i kirken, så der er ingen faddere til at vise vej. Til sidst jeg fik den gode idé at søge efter den formodet forkerte Rasmus og fandt ham i Odense ved FT-1901, hvor fødselsdato er angivet (på DDD er der ingen FT i Vissenbjerg senere end 1890). I Odense står han som væver, født 15. januar 1858 i Haarby og gift med en Dorthea Hansen (1858 er forkert, det år fødes ingen Rasmus Hansen i Haarby, det skal være1857). Dermed er han udelukket, og så er der kun Rasmus fra 9. februar tilbage.

                   Rasmus Peder Hansens fødsel og dåb (Haarby kirkebog 1849-1872, opslag 32):

                   Født: 9 Februar 1857. Rasmus Hansen. 22 marts 1857 døbt i Kirken. Forældre: Huusmand og Hjulmand Hans Rasmussen og Hst. Ane Nielsdatter 31 Aar gl. paa Haarby Mark. Faddere: Pigen Ane Cathrine Rasmussen i Akkerup, Hmd. Rasmus Jørgensens Kone, sammes mand, Hmd. Jørgen Pedersen og Ungkarl Christian Pedersen, Alle i Kirkemarken.

                   Rasmus’ konfirmation (Haarby kirkebog 1859-1891, opslag 30):

                   1871 den 16 April. Nr. 9. Rasmus Hansen. Forældre: Hmd og Hjulmand Hans Rasmussen i Kirkemarken. Født: Haarby Kirkemark 9. Februar 1857. Dom angaaende Kundskab og Opførsel: mg ....mg. Vaccineret 25 Juni 1857 af Hempel.

11 (5)     Anna Svenson/Svendsen

                                                                 Andebølle er en lille klynge huse nord for Vissenbjerg. Anna af Andebølle – din fars                                                                                              Bedstemor And – er 34 år  ved Svanhilds fødsel i december 1888 og 35 ved folketællingen                                                               1. februar 1890. Hun må derfor være født 1854, og da hun stammer fra Sverige, har hendes                                                         rigtige navn været Svenson. I FT-1880 har jeg i Middelfart fundet en malkepige på 20 år,                                                              Ane Marie Svendsen, født i Sverige. Det kunne være en lillesøster? – Det er sjovt med de                                                             navne. Man kan altså godt hedde Svanhild, selv om man er født i Andebølle. Rasmus                                                                                 og Anna har sikkert læst Den grimme ælling omkring Svanhilds fødsel og betragtet hende                                                              som deres lille svane. Men senere bliver Svanhild gift og flytter til Ellinge. Hendes ande-                                                          afstamning fornægter sig ikke!

 

TIPOLDEFORÆLDRE:

 

16 (8)            Jes Petersen Westergaard

                      Jes Petersen Westergaard er født 18.5.1818 i Vodder som søn af Mikkel Andersen                                                                       Westergaard og Anne Kirstine Jesdatter. Ved FT-1840, hvor han er 22 år, nævnes han som   gårdejer, ugift. Gift 19.4.1849 med Anna Maria Mærsk. Han døde i Vodder 26.4.1877. At han hedder Jes Petersen og ikke Mikkelsen, som han jo burde efter dansk tradition, kan skyldes, at man i de tyskprægede egne havde et friere forhold til sen-navne. Det er først Jes Petersens søn, der får navnet Mikkelsen. Han skulle hedde Jessen.

                      Fødsel og dåb(Vodder kirkebog 1814-1821, opslag 11):

1818, d: 18de Maii, Jes Pedersen Westergaard, hiemmedøbt d: 18 Maii, conf: i Kirken Dom: 6 post Trinit: d: 28de Junii. Forældre: Michel Andersen og Anna Kiestine Jesdatter af Bondest. i Wodder. Faddere: Jes Clausen i Gaansagger, Jes Andersen, Peder Clausen, Jes Pedersen af W. og Nis Nielsen fra Stavedskov, Anna Adserkone i Spandeth, Maren Jesdatter, Anna Pedersd: i Gaan: og Anna Cathrine Martinusdatter af W. allesammen af Bondestand.

Konfirmation(Vodder kirkebog 1833-1865, opslag 61):

Søndagen Qvasimodogeniti 1834

4. Jes Pedersen Westergaard, af Wodder. En Søn af Afdøde Gaardmand Michel Andersen i Wodder. Født d: 18 Maj 1818. Gode Kundskaber og god Opførsel.

Jes Pedersen Vestergaard og Anna Maria Mærsks vielse (Vodder kirkebog 1833-1865, opslag 104):

1849. Ungkarl Jes Pedersen Vestergaard, Gaardmand i Vodder, 31 Aar gammel. Ane Marie Mærsk, datter af Jes Pedersen Mærsk i Vodder og Hustru Kirsten Vraa, 22 ½ Aar. Forlovere: Jes Pedersen Mærsk i Vodder og Gaardm. Peder Simonsen Thysen i Birkelev. Vielsesdagen 19de April i Kirken, Kongebrev af 17de April s.A.

Jes Petersen Westergaards død(Vodder kirkebog 1863-1908, opslag 21):

Dødsdagen: 26nde April 1877. Begravelsesdagen: 3die Mai 1877. Liigprædiken. Jes Petersen Westergaard, fød i Wodder den 27 [fejl: 18.] Mai 1818 af Forældrene Gaardeier Mikkel Andersen Westergaard og Anne Kirstine Jesdatter. Aftægtsmand, forhen Gaardeier i Vodder. Efterlader Enken Anne Marie f. Mærsk, af hvilket Ægteskab eet Barn: Peter Mikkelsen Westergaard, Gaardeier i Vodder. Alder: 58 Aar 10 Mdr. og 29 Dage. Anmærkninger: Nervesygdom.

17 (8)     Anna Maria Mærsk

                      Anna Maria er født 28.10.1826 i Vodder og døde samme sted 1.7.1885. Der kendes ingen        andre børn end Peter Mikkelsen Westergaard. Han burde have heddet Jessen, men har                   tydeligvis fået sit Mikkelsennavn efter farfaderen Mikkel Andersen.

              Anna Maria Mærsks fødsel og dåb(Vodder kirkebog, opslag 15):

                   Født d. 28 October 1826. Anna Maria Mærsk. Hiemmedøbt d. 29 Octbr. Cnf: i Kirken d: 26 Decbr. Forældre: Gaardmand Jes Pedersen Mærsk og Kirsten Jesdatter af Bondestand i Wodder. Faddere: Lauridz Clausen Westergaard og Christen Wibe i Wodder, Gunder Maria Niskone fra Ellum(?), Else Maria Westergaard og Martha Gad i Wodder, alle af Bondestanden.

              Anna Maria Mærsks konfirmation (Vodder kirkebog 1833-1865, opslag 82):              

                   3die April 1842. 5. Anna Maria Mærsk, datter af Gaardm. Jes Pedersen Mærsk og Hustru Kirsten Jes-Datter i Wodder. Født 28de October 1826. Dom angaaende Kundskaber og Opførsel: tem. gode Kundskaber, god Opførsel (ikke så godt som hendes søster Kirsten Maria, der året efter får denne dom: meget gode Kundskaber, flittig og sædelig).

                   Anna Maria Mærsks død (Vodder kirkebog, opslag 78):

                   Dødsdagen: 1. Juli 1885. Begravelsesdagen: 6. Juli 1885. Liigprædiken. Anne Marie Westergaard, fød Mærsk, fød den 28 October 1826 af Forældrene Jes Petersen Mærsk, Gaardeier i Wodder og Hustru Kirstine Jesdatter. Enke efter den den 26 April 1877 afdøde Gaardeier i Wodder Jes Petersen Westergaard. Hun efterlader een Søn: Gaardeier Peter Mikkelsen Westergaard i Wodder. Alder: 59 Aar 8 Mdr. og 3 Dage.

18 (9)     Peter Petersen

              Peter Petersen er født ca. 1815 i Braderup syd for grænsen, gårdejer (Hüfner) i Braderup, gift med Anne Catharina Wollesen. De er foreløbig kun kendt fra datteren Anna Cathrines bryllup med Peter Mikkelsen Westergaard og fra folketællingen 1845.       

              Sydslesvig, Braderup, Braderup Dorf, Hufengebaüde                          , FT-1845                                                                                                                                                                      Fødested:          

                   Peter Petersen                                                                                                                                                               29                                                                                            Verheir.                                                                                                      Hüfner                                                                                    Braderup

                   Anna Catarine Wollesen                                                                                                               26                                                                                            Verheir.                                                                                                      seine Ehefrau                                 Carlum

                   Ingeburg Petersen                                                                                                                             2                                                                                                                                                                                                                                                                           ihre Tochter                                                      Braderup

                   Martine Antonisen                                                                                                                         33                                                                                                                                                                                                                                                       Dienstbote

                   Maria Christina Hansen                                                                                                                20                                                                                                                                                                                                                                                       Dienstbote         

19 (9)     Anna Catharina Wollesen

              Anna Catharina Wollesen er født ca. 1818 i Carlum, i dag Karlum, i Slesvig-Holsten mellem Flensborg og Tønder.

 

20 (10)   Hans Rasmussen

              Hans Rasmussen er født 12.3.1820 i Kirkemarken, Haarby, Baag herred, Odense amt, som søn af Hjulmand Rasmus Mikkelsen og Johanne Jørgensdatter.

              Hans Rasmussens fødsel og dåb(Haarby kirkebog 1813-1824, opslag 25):

                   Født: 12 Marti 1820. Hans Rasmussen. 11te Mai blev hans Daab proclameret. Forældre: Indsidder og Hjulmand Rasmus Mikkelsen og Hustru Johanne Jørgensdatter fra Haarbye. Faddere: Bondepige Birthe Bendsdatter(?) fra Haarbye bar Barnet. Fadderne vare: Jørgen Hansen Møller, Gaardmand Christoffer Lindegaard, Ungkarl Niels Mikkelsen og Gaardmand Frederich .....(?) Kone, alle af Haarbye.

 

              Ved FT-1834 er Hans Rasmussen 14 år og tjenestedreng hos fæstegårdmand Jørgen Rasmussen i Akkerup, en naboby til Haarby. 1840 er han hjemme i Kirkemarken hos forældrene (se FT under nr. 40). Han gifter sig 11.11.1854 med smedens datter fra Akkerup, Ane Nielsdatter.

                   Hans Rasmussen og Ane Nielsdatters vielse (Haarby kirkebog 1836-1864, opslag 204):

              Ungkarl og Hjulmand Hans Rasmussen i Kirkemarken, 35 Aar gammel. Pigen Ane Nielsdatter i Akkerup, 28½ Aar gammel. Forlovere: Gaardfæster Jørgen Rasmussen og Huusmand og Smed Niels Nielsen begge i Akkerup. Vielsesdagen. 11. November 1854 i Kirken.

 

                   Vi kan følge dem i FTfra 1855 til 1890. Der er uklarhed om Ane Nielsdatters fødested, men det er Sønder Broby, Svendborg amt:

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Sarup Skoledistrikt, Kirkemark, 1 Huus, 29, FT-1855:

                   Hans Rasmussen                                                                                               35                                                                                  Gift                                                                    Huusfader, Hjulmand                                               Fødested:           Haarby Sogn

                   Ane Nielsdatter                                                                                                  29                                                                                  Gift                                                                    hans Kone                                                                                                                                                                                                                               Haarby Sogn

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Haarby Skoledistrikt, Haarby Mark, 6 , FT-1860:

                   Hans Rasmussen                                                                                               40                                                                                  Gift                                                                    Hjulmand                                                                                                                                        Fødested:           Haarby Sogn

                   Ane Nielsdatter                                                                                                  34                                                                                  Gift                                                                    hans Kone                                                                                                                                                                                                                               Haarby Sogn

                   Rasmus Hansen                                                                                                    3                                                                                                                                                                                    deres Barn                                                                                                                                                                                                  Haarby Sogn

                   Niels Hansen                                                                                                                                     2                                                                                                                                                                                    deres Barn                                                                                                                                                                                                  Haarby Sogn

                   Peder Rasmussen                                                                                              29                                                                                                                                                                                   hans Karl                                                                                                                                                                                                                                 Haarby Sogn

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Haarby Kirkemark, Huus, 10 , FT-1870:

                   Hans Rasmussen                                                                                               49                                                                                  Gift                                                                    Huusfader, Hjulmand                                               Fødested: Haarby Sogn

                   Ane Nielsdatter                                                                                                  43                                                                                  Gift                                                                    Huusmoder                                                                                                                                                                                                Sønder Broby

                   Rasmus Hansen                                                                                                  12                                                                                                                                                                                   Søn                                                                                                                                                                                                                                                                        Haarby Sogn

                   Niels Hansen                                                                                                                                   11                                                                                                                                                                                   Søn                                                                                                                                                                                                                                                                        Haarby Sogn

                   Ane Johanne Hansen                                                                                         9                                                                                                                                                                                    Datter                                                                                                                                                                                                                                                                    Haarby Sogn

                   Jørgen Hansen                                                                                                     6                                                                                                                                                                                    Søn                                                                                                                                                                                                                                                                        Haarby Sogn

                   Caroline Hansen                                                                                                  3                                                                                                                                                                                    Datter                                                                                                                                                                                                                                                                    Haarby Sogn

                   Hans Christian Jørgensen                      26                                                                                  Ugift                                                           Tyende, Medhjælper                                                                                                                                                                      Sønder Broby

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Haarby By, Et Huus, 151 , FT-1880:

                   Hans Rasmussen                                                                                               59                                                                                  Gift                                                                    Husfader, Hjulmand                                                                              Fødested: Haarby Sogn

                   Ane Nielsdatter                                                                                                  53                                                                                  Gift                                                                    Hans Hustru                                                                                                                                                                                              Sønder Broby,   Ane Johanne Hansen                                                                             18                                                                                                                                                                                        Deres Børn                                                                                                                                                                                                 Haarby Sogn

                   Jørgen Hansen                                                                                                   16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Haarby Sogn

                   Caroline Hansen                                                                                                13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Haarby Sogn

                   Peder Hansen                                                                                                                                    9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Haarby Sogn

 

              Hans Rasmussen dør 1887.

              Hans Rasmussens død og begravelse (1885-1891, opslag 4):

                   Dødsdagen: 3 Februar 1887. Begravelsesdagen: 12 Februar 1887. Hans Rasmussen (gift). Husejer og Hjulmand i Kirkemarken. Alder: 66 Aar. Anmærkninger: Brysttæring.

 

                   Ved FT-1890 bor Ane Nielsdatter som enke i Kirkemarken; sønnen Jørgen Hansen har efterfulgt faderen som hjulmand.

              Odense Amt, Baag Herred, Haarby, FT-1890:

                   Ane Nielsdatter                                                                                                  64                                                                                  Enke                                                                    Husmoder                                                                                                                                        Fødested:           Haarby Sogn

                   Jørgen Hansen                                                                                                   26                                                                                  Barn                                                                    Hjulmand                                                                                                                                                                                                                               Haarby Sogn

                   Ane Johanne Hansen                                                                                       28                                                                                  Barn                                                                    Sypige                                                                                                                                                                                                                                                                   Haarby Sogn

                   Caroline Hansen                                                                                                24                                                                                  Barn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Haarby Sogn

21 (10)          Ane Nielsdatter

Ane Nielsdatter er født i 29.4.1826 i Sønder Broby, Salling herred, Svendborg amt, som ”slegfredsbarn” af Anne Marie Nielsdatter og smeden Niels Nielsen, der dog kort efter bliver gift.

                   Ane Nielsdatters fødsel og dåb (Sønder Broby kirkebog 1813-1829, opslag 43):

                   Født 1826 d. 29 April. Anne Nielsdatter Slegfredsb. Døbt: 29 Ap. hjem. 21 Mai i Kirken. Forældre: Moder Anne Marie Nielsdatter Tørringe. Barnefader Niels Nielsen Smed i S. Brobye. Faddere: Pig: Anna Kirst. Jens Datter ....(?), Gmd. Rasmus Rasmuss. Allerup og Niels Larsen Tørringe, Peder Olsen(?), Peiter Hansen, Gmd. Lars Rasmussens Kone Karen Jørgens D. Tørringe.

                   Ane Nielsdatters død og begravelse (Sønder Broby kirkebog 1892-1904, opslag 287):

                   Død: 1894 den 13de Oktober, Kirkemarken, Haarby Sogn, Baag Herred. Begravelse: Haarby Kirkegaard, Haarby Sogn, Baag Herred, 1894 den 20 Oktober. Ane Nielsdatter (Enke). Enke i Kirkemarken, Haarby Sogn, Baag Herred. Født Tørringe, Sønderbroby Sogn, Salling Herred af Forældre: Smed Niels Nielsen og Hustru Anne Marie Nielsen sammesteds. Gift med afdøde Husejer og Hjulmand Hans Rasmussen af Kirkemarken, Haarby Sogn, Baag Herred. Alder: 68 Aar. Begravelsen forrettet af. Sognepræsten Beckmann,

 

2-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

32 (16)   Michel Andersen Westergaard

                      Michel Andersen Westergaard er født 14.9.1780 i Vodder. Gårdejer i Vodder, gift 7.5.1808 med Anna Kirstine Jesdatter. Ved FT-1803 er han 23 år og bor med sine fem yngre søskende hos forældrene, gårdejer (tysk: Hüfner) i Vodder Anders Michelsen og Anna Catharina Christens (Christensdatter). Michel døde 15.11.1818.

              Michel Andersens (Westergaards) fødsel og dåb (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 83):

                   1780. Anders Michelsen og Anna Cathrina Anders K. af W. Deres Søn født d: 14 Septemb: døbt d: 17 Sept: Dom: 17 post Trinit kaldet Michel. Hans Faddere vare Lauritz Clausen W., Jürgen Christensen Wraa, Michel Pedersen W., Malene Bertelskone O Hesuul(?), Else Michelsd. W., Maria Christens D., .....(?)sen.

                   Michel Andersen og Anna Kirstine Jesdatters trolovelse (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 441):

                   1808. Da Ungkarl Michel Andersen i Wodder har besluttet at indtræde i Egteskab med Pigen Anne Kirstine Jesdatter i Gaansager, saa indestaar vi underskrevne 2de [tvende] Forlovere for, at intet stridende mod Loven, eller de Kongl. Anordninger hindrer dette Egteskabs lovlige fuldbyrdelse. Wodder d. 14de April 1808. – Anders Michelsen, Jes Clausen

                             Michel Andersen og Anna Kirstine Jesdatters vielse (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 442):

                   1808. Ungkarl Michel Andersen i Wodder, Pigen Anna Kirstine Jesdatter af Gaansagger bleve ægteviede d: 7de Maij ej: a: [1808]

                   Michel Andersens død ((Vodder kirkebog 1814-1821, opslag 39):

                   1818. Dødsdagen: 15 Nov: Begravelsesdagen: 19de ejusd: Michel Andersen. Gaardbesidder og af Bondestanden i Wodder. Alder: 38 Aar 2 M:

33 (16)   Anna Kirstine Jesdatter

              Anna Kirstine er født 13.8.1787 i Gånsager, Vodder sogn, som datter af Jes Clausen Jensen og Else Marie Hansdatter. Gift med Michel Andersen. Efter hans død 1818 gift med Peder Simonsen Thysen, og det er som hans kone (Peders Kone), hun begraves 1829.

                        Anna Kirstine Jesdatters fødsel og dåb (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 106):

                   1787. Jes Clausen Jensen og Else Marie Jeskone af G. Deres Datter født d: 13 August. Døbt d 19 August Dom: 11. post Trinit: kaldet Anna Kiestine. Hendes Faddere vare Hans Hansen B., Michel Pedersen W., Key Jessen W., Claus Nissen Nielsen G., Kiesten Adtzers kone G., Anna Maria Peders kone W., Anna Jens Datt: G., Maren Peders Datt: B., Anna Maria Niels Datt: G.

                   Anna Kirstine Jesdatters konfirmation (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 462):

                   Confirmerede Børn paa 1ste Søndag efter Paaske 1804

                   5) Anna Kirstine Jes Datter. Alder: i 17. Aar. Fædre og Opholds Sted paa den Tid: Jes Clausens Datter i Gaansager.

                   Anna Kirstine Jesdatters død (Vodder kirkebog 1822-1832, opslag 57):

                   1829. Dødsdagen: 1829 d: 4 Jan: Begravelsesdagen: d: 9de Jan: Anna Kirstine Peders Kone. Gaardmand Peder Simonsen Thysens Kone i Wodder. Alder: 41 1/3 Aar.

 

Michel Andersen og Anna Kirstine Jesdatter nåede at få fem børn:

1.     Anders Mikkelsen Westergaard, født 17.4.1809, død 21.4.1809 (opslag 378)

2.  Else Marie Westergaard, født 20.4.1810, gift 14.5.1831 med Truels Andersen Nielsen, død 9.3.1894

3.  Anders Mikkelsen Westergaard, født 18.2.1813, død 2.6.1832 (Vodder kirkebog, opslag 53)

4.  Cathrine Westergaard, født 13.11.1815 (ved FT-1840 bor hun hos sin bror Jes Petersen    Westergaards), gift 29.4.1847 i Døstrup med Peder Hansen Beyer; død 19.5.1861 i Overby, Døstrup

5.  Jes Petersen Westergaard, født 27.5.1818, gift 19.4.1849 med Anna Maria Mærsk

 

34 (17)   Jes Petersen Mærsk

        Jes Petersen Mærsk er født 14.7.1798 i Vodder og døde samme sted 15.11.1880 af                                                ”alderdomssvaghed”; gift 27.10. 1821 i Vodder Kirke med Kirstine Jesdatter, født 1802 i Vrå. En mærkelig detalje er, at ved FT-1845 står en Jes Pedersen Mærsk 47 år, gift, gårdmand, født i Vodder sogn, opført i husstanden hos Laurits Clausen Vestergaard og Dorthea Skau og deres fire Nørgaard-børn (se nr. 65). Det kan ikke være andre end ham. Men hvorfor bor han hos sin datters mands farbror? Hvis han havde været enkemand, kunne man til nød forstå det, men han er gift og har ti børn, det sidste født 1844. Måske har der været forbigående knas i ægteskabet, eller mere sandsynligt: han har haft brug for lidt fred og ro. Det kan også være, at de har været naboer, og at der simpelthen ikke har været plads til ham hjemme.

                   Jes Pedersen Mærsks fødsel og dåb (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 145):

                   Anno 1798.

                   Forældrenes [Navne]: Peder Jessen og Anna Maria Christensdatter i Wodder. – introd: Dom. 12 p: Trin:

                   Barnets [Navn]: Jes Pedersen Mersk, fød d: 14de Julij.

                   Faddernes Navne: Key Jessen B. [Birkelev], Peder Jessen B., Jes Andersen fra Brøns Sogn, Jørgen Pedersen W., Niels Hansen O [Oved/Aaved], Anna Laurids Kone fra Brøns Sogn, Bodil Hansd. B., Else Pedersd., Inger Kirstine Martinusd. W.

Døbe Dagen og Daabens Confirmations Dag: døbt Dom: 7 p: Trin: d: 22de Julij.

Jes Pedersen Mærsk og Kirstine Jesdatters vielse(Vodder kirkebog 1814-1821, opslag 32):

1821. Jes Pedersen Mærsk, 23 Aar, af Bondestanden, Wodder. Kirstine Jes-Datter, en Datter af Jes Jørgensen i Wraa, ogsaa af Bondestanden, 19 ½ Aar. Forlovere: Truels Pedersen, Jes Jørgensen. Vielsesdagen: 27de Oct. i Kirken.                                          

35 (17)   Kirstine Jesdatter Wraae

              Kirstine er født 10.3.1802 i Vrå ved Birkelev, Vodder sogn, døbt i Vodder kirke 14.3.1802, død 1850, datter af gårdmand i Vrå Jes Jørgensen og Else Pedersdatter.                                                     

                             Kirstine Jesdatters fødsel og dåb (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 154):

                   1802. Forældrenes [Navne]: Jes Jørgensen og Else Pedersdatter i Wraae, introd: Fer. 2. Pasch. [2. påskedag]. Barnets [Navn]: Kiesten Wraae. fød d: 10 Martii. Faddernes Navne: Hans Hanssen af Reisbye, Niels Andersen, B:, og Christen Andersen, W:, Cathrine Anders Kone, Cathrine Peders D:, og Maren Jess D: af Brøns S:, Mette Kirstine Mads D: af Lustrup. Døbe Dagen og Daabens Confirmations Dag: døbt Dom: Reminisc: d: 14de Martii.

Kirstine Jesdatter og Jes Petersen Mærsk avlede 12 børn:

1.  Peter Jessen Mærsk, født 6.12.1822 i Vodder, død 31.3.1911 i Vodder. ”Deltog i                            Treårskrigen (1. slesvigske krig 1848-51) og var med i slagene ved Fredericia og Isted.    Derefter overtog han sin fødegård og forestod dennes drift indtil omkring                                                                                                      århundredskiftet. I en årrække var han medlem af Kirkeforstanderselskabet. Endnu i sin        høje alder yndede han at fremdrage minder fra krigen.” Gift med Anne Margrethe Rahr, født 1834 i Vodder, død 23.12.1863 i Vodder (datter af Peter Michelsen Rahr og Marie Hansdatter Schmidt). Børn:

a.  Jes Petersen Mærsk, født 9.12.1863. Han er nævnt i Trap Danmark, Tønder amt,                s. 558, da han 1897 køber Nørregården i Øster Åbølling, ”oprindelig en 2½ ottings haderslevs selvejergård, hvortil hørte noget kirkejord”. De Mærsker har slet ikke været fattige.

2.  Else Mærsk, født 1824, gift som enke 1868 i Roager Kirke med Christen Madsen                            Møller, født 18.3.1832 i Arrild, Vestergårde, Hviding herred (søn af Niels Madsen                       Møller og Else Christensdatter Wraa). Børn:

                              a.                   Else Kirstine Cathrine Møller, født 10.1.1870 i Roager

3.  Anna Maria Mærsk, født 28.10.1826 i Vodder, død 1.7.1885 i Vodder, gift med Jes                       Petersen Westergaard, født 27.5.1818 i Vodder, død 26.4.1877 i Vodder.           

4.  Kirsten Maria Mærsk, født 1828 i Vodder, gift med AdzerWestergaard, født i Åbølling

5.  Jes Jessen Mærsk, født 1830, udvandrede til Californien

6.  Gunde Marie Mærsk, født 1832 i Vodder, død 1903 i Havervad, Brøns, gift med                            Johannes Hansen Loff, født i                  Gejlbjerg, død 1908 i Skast

7.  Annesine Mærsk, født 6.3.1835 i Vodder, gift med Frederik Nielsen Bøtcher (1822-                       1867), degn og skolemester i Ballum

8.  Anna Botilla Mærsk, født 4.11.1837, død 22.3.1838

9.  Anna Botilla Mærsk, tvilling, født 24.2.1839 i Vodder, død 30.8.1903 i Hviding, gift med Jens Lassen (1832-1879)

10.   Anna Cathrine Mærsk, tvilling, født 24.2.1839 i Vodder, død 22.11.1839

11.   Anna Cathrine Mærsk, født 22.5.1841 i Vodder, død 2.1.1859

12.     Kristine Mærsk, født 28.3.1844 i Vodder, død 14.3.1912 i Watsonville, Californien,                gift 12.5.1866 med Jes Petersen Nielsen, født 1838 i Åved

 

40 (20)   Rasmus Michelsen

              Rasmus Michelsen er født 1786 i Haarby, Baag herred, Odense amt, som søn af Michel Hansen og Anna Cathrine Rasmusdatter.

              Rasmus Michelsens dåb(Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 132):

                   1786 d. 10 Dito [December] Michel Hansen og Hustrue Anna Cathrine Rasmusdatters Søn i Haarbye, kld [kaldet] Rasmus. Jørgen Pedersens Hustrue ibidem bar det. Fad. Rasmus Ellegrd:, Erich Balle, Jesper Nielsen og Rasmus Friises Hustrue.

 

                      Ved FT-1801 er Rasmus Michelsen 14 år og tjenestedreng hos gårdmand i Haarby, Jørgen Pedersen, 56 år, og hustru Kirsten Rasmusdatter, 59 år, der er hans gudmor og temmelig sikkert også hans moster. Rasmus blev gift 28.11.1817 med Johanne Jørgensdatter.

                   Rasmus Michelsen og Johanne Jørgensdatters vielse (Haarby kirkebog 1813-1824, opslag 76):

                   Ungkarl og Hjulmand Rasmus Mikkelsen fra Haarbye, 31 Aar. Bondepige Johanne Jørgensdatter fra Haarbye, 28 Aar. Forlovere: Jørgen Hansen Møller og Bondemand Jørgen Hansen begge fra Haarbye. Vielsesdagen: 28 Nov: 1817 i Kirken.

 

              Vi har dem i FT-1834 med fem børn, sønnen Hans er ude at tjene:

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Kirkemarken, Huus, 151, FT-1834.

                   Rasmus Mikkelsen                                                                                            48                                                                                            Gift                                                                                                                                          Hjulmand

                   Johanne Jørgensdatter                                                                                      45                                                                                            Gift                                                                                                                                          hans Kone

                   Bodel Rasmusdatter                                                                                         12                                                                                                                                                                                                                                                                          deres Børn

                   Mikkel Rasmussen                                                                                            10

                   Rasmus Rasmussen                                                                                            8

                   Lars Rasmussen                                                                                                                               6

                   Peder Rasmussen                                                                                                                             3

 

              Ved FT-1840 er Hans tilbage i familiens skød. En datter mere er født. Husstanden er nu:

              Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Kirkemarken, et Huus, 78, FT-1840.

                             Rasmus Mikkelsen                                                                                                               54                                                                                            Gift                                                                                                                                          Hjulmand

                   Johanne Jørgensdatter                                                                                      51                                                                                            Gift                                                                                                                                          hans Kone

                   Hans Rasmussen                                                                                                                             20                                                                                                                                                                                                                                                                          deres Børn

                   Lars Rasmussen                                                                                                                             12

                   Peder Rasmussen                                                                                                                             9

                   Ane Cathrine Rasmussen                                                     5

 

              Johanne Jørgensdatter dør 10.1.1847 og tre måneder efter følger Rasmus hende.

              Rasmus Mikkelsens død og begravelse (Haarby kirkebog 1836-1864, opslag 341):

                   Dødsdagen: 5 April 47. Begravelsesdagen: 12 April 47. Rasmus Mikkelsen. Enkemand, huusfæster og Hjuulmand i Kirkemarken. Alder: 61 Aar.

41 (20)   Johanne Jørgensdatter

              Johanen Jørgensdatter er født 23.8.1789 i Haarby, Baag herred, Odense amt, som datter af Jørgen Rasmussen og Bodil Moritzdatter.

              Johannes fødsel og dåb (Haarby kirkebog, 1730-1828, opslag 144):

                   1789 d: 23 dito [August] Jørgen Rasmusen og Hustrue Bodel Moritzdatters Dat: i Haarbye kald. [kaldet] Johanne, unge Jørgen Hansens Hustrue ibidm bar det. Fad: Jørgen Sørensen, Michel Hansen, Peder Madsen og Mads Skræders Hustrue.

                   Johanne Jørgensdatters død og begravelse((Haarby kirkebog 1836-1864, opslag 375):

                   Dødsdagen: 10 Januar 47. Begravelsesdagen: 16 Januar 47. Johanne Jørgensdatter. Hjulmand Rasmus Mikkelsens Kone i Kirkemarken. Alder: 57 Aar.

 

42 (21)   Niels Nielsen

              Niels Nielsen, i en menneskealder smed i Akkerup, Haarby sogn, er født ca. 1790 som søn af smeden i Sønder Broby, Sallinge herred, Svendborg amt, Niels Nielsen og hustru Anna Jørgensdatter. Kirkebogen i Sønder Broby går kun tilbage til 1813. Han blev gift 1826 i Sønder Broby med Anne Marie Nielsdatter, som han et halvt år forinden havde avlet et ”slegfredsbarn” med, dvs. uden for ægteskab.

                   Niels Nielsen og Anne Marie Nielsdatters vielse (Sønder Broby kirkebog 1813-1829, opslag 79):

                   1826. Niels Nielsen 36 Aar Smedesvend i Sønderbrobye. Anne Marie Niels Datt. 35½ A. Indsider i Tørringe. Forlovere: Rasmus Rasmuss. Gmd. i Allerup, Jørgen Nielsen Smed i S. Brobye. Vielsesdagen: 1827, 26 Octob. [Præsten kludrer i det med årstallet. Vielsen står opført under 1826, men vielsesdagen er 1827. Mon ikke det er 1826, der er det rigtige, et halvt år efter deres ”slegfredsbarns” fødsel].

 

              Familien kan følges i folketællinger fra 1834 til 1870. Ved FT-1834 bor de i Akkerup, Haarby sogn, og har fire børn.

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby Sogn, Akkerup By, Huus, 22, FT-1834.

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 43                                                                                            Gift                                                                                                                       Huusmand og Smed

                   Ane Marie Nielsdatter                                                                                       42                                                                                            Gift                                                                                                                                          hans Kone

                   Ane Nielsdatter                                                                                                                                 8                                                                                                                                                                                                                                                                           deres Børn

                   Johanne Maria Nielsdatter                                                   6

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                   4

                   Lars Hansen                                                                                                                                                                 21                                                                                            Ugift                                                                                                                     Smedelærling

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby Sogn, Akkerup By, Et Huus, 17, FT-1840.

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 49                                                                                            Gift                                                                                                                                          Smed

                   Anne-Marie Nielsdatter                                                                                    48                                                                                            Gift                                                                                                                                          hans Kone

                   Anne Nielsdatter                                                                                                                            14                                                                                                                                                                                                                                                                          deres Børn

                   Johanne Marie Nielsdatter                                                  12

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 10

                   Niels Pedersen                                                                                                                                 22                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Smedesvend

                   Rasmus Nielsen                                                                                                                              16                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Lærling

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby Sogn, Akkerup By, Et Huus, 8, FT-1845.                                                    Fødested:

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 54                                                                                            Gift                                                                                                                                          Smed                                                                                                                              Sønder Broby

                   Anne-Marie Nielsdatter                                                                                    53                                                                                            Gift                                                                                                                                          hans Kone                                                                              Sønder Broby

                   Anne Nielsdatter                                                                                                                            19                                                                                                                                                                                                                                                                          deres Børn                                                           Sønder Broby

                   Johanne Marie Nielsdatter                                                  17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     her i Sognet

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     ligeledes

                   Knud Ludvig Grønlund                                                                                    22                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Svend                                                                                                                   Tommerup

                   Rasmus Rasmussen                                                                                          19                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Smedelærling                                            her i Sognet

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby Sogn, Akkerup, Gaard, 8, FT-1850.                                                                                          Fødested:

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 59                                                                                            Gift                                                                                                                                          Smed                                                                                                                              Sønder Broby

                   Anne-Marie Nielsen                                                                                          58                                                                                            Gift                                                                                                                                          hans Kone                                                                              Allerup

                   Anne Nielsen                                                                                                                                                                24                                                                                                                                                                                                                                                       deres Børn                                                                    Sønder Broby

                   Johanne Marie Nielsen                                                                                     22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Haarby

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     Haarby

                   Peder Hansen                                                                                                                                                               27                                                                                                                                                                                                                                                       Smedesvend                                                                Øster Hæsinge

 

              Anne Marie Nielsdatter dør 18.5.1854. Datteren Johanne Marie overtager husholdningen.

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Akkerup Skoledistrikt, Et Huus, 38, FT-1855.   Fødested:

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 64                                                                                            Enkemand                                                                   Huusfader, Smed                                    Sønder Broby

                   Johanne Marie Nielsen                                                                                     27                                                                                            Ugift                                                                                                                                        hans Barn                                                                              Haarby

                   Truels Christiansen                                                                                            26                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Smedesvend                                             Orte Sogn

                   Peder Pedersen                                                                                                                                19                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Smedesvend                                             Jordløse Sogn

 

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Akkerup Skoledistrikt, Akkerup By, 61, FT-1860.                                  Fødested:

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 69                                                                                            Enkemand                                                                   Smed, Huusfader                                    Nørre Broby [fejl]

                   Johanne Marie Nielsen                                                                                     32                                                                                            Ugift                                                                                                                                        hans Datter                                               Haarby

                   Johanne Marie Hansen                                                                                      5                                                                                                                                                                                                                                                                           Pleiedatter                                                 Haarby

                   Rasmus Andersen                                                                                             28                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Smedesvend                                             Haarby

                   Johan Pedersen                                                                                                                               18                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Smedesvend                                             Haarby

                   Dorthea Pedersen                                                                                                                           19                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Tjenestepige                                             Haarby

 

              Ved FT-1870 er datteren Johanne Marie blevet med smeden Niels Pedersen, der har taget over i smedien i Akkerup. Niels Nielsen, der nu er 78 år, er gået på aftægt.

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Akkerup, Huus, 6, FT-1870.                                                                                                                                    Fødested:

                   Niels Pedersen                                                                                                                                 44                                                                                            Gift                                                                                                                                          Huusfader, Smed                                       Davinde

                   Johanne Marie Nielsen                                                                                     41                                                                                            Gift                                                                                                                                          Huusmoder                                               Haarby

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 78                                                                                            Enkemand, Svigerfader, Aftægtsmand                                               Sønder Broby

                   Johanne Marie Hansen                                                                                    14                                                                                                                                                                                                                                                                          Pleiedatter                                                 Haarby

                   Jørgen Pedersen                                                                                                                              18                                                                                            Ugift                                                                                                                                        Smedesvend                                             Flemløse

 

                   Akkerups gamle smedNiels Nielsen dør 26.7.1875.

                   Niels Nielsens død og begravelse (Haarby kirkebog 1864-1884, opslag 22):

                   1875. Dødsdagen: 26 Juli. Begravelsesdagen: 31 Juli. Niels Nielsen. Enkemand, Aftægtsmand, forhen Smed i Akkerup. Alder: 83 Aar. Anmærkninger: Alderdom.

43 (21)   Anne Marie Nielsdatter

              Anne Marie Nielsdatter er født ca. 1791 i Allerup, Sønder Broby sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, som datter af fæstebonde Niels Larsen og hustru Johanne Larsdatter. Vi har hende som 9-årig ved FT-1801:

              Svendborg Amt, Sallinge Herred, Sønder Broby, Allerup Bye, 3, FT-1801.

                   Niels Larsen                                                                                                                                                                  50                                                                                            Gift                                                                                                                       Huusbonde, Fæstebonde og Gaardbeboer

                   Johanne Larsdatter                                                                                           43                                                                                            Gift                                                                                                                                          hans Kone

                   Rasmus Nielsen                                                                                                                              22                                                                                                                                                                                                                                                                          deres Børn

                   Jørgen Nielsen                                                                                                                                 20

                   Maren Nielsdatter                                                                                              17

                   Lars Nielsen                                                                                                                                                                  15

                   Morten Nielsen                                                                                                                                12

                   Anna Maria Nielsdatter                                                                                     9

                   Christopher Nielsen                                                                                             6

                   Johanne Nielsdatter                                                                                            3

                   Karen Rasmusdatter                                                                                         81                                                                                            Enke                                                                                                                                        Konens Faster, forrige Beboers Enke og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            nyder Aftægt

 

              Anne Marie Nielsdatter døde 18.5.1854 i Akkerup, Haarby sogn.

              Anne Marie Nielsdatters død og begravelse(Haarby kirkebog 1836-1864, opslag 386):

                   Dødsdagen: 18 Mai 1854. Begravelsesdagen: 26 Mai 1854. Ane Marie Nielsdatter. Huusmand og Smed Niels Nielsens Hustrue i Akkerup. Alder: 62 Aar.

 

3-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

64 (32)   Anders Michelsen

              Anders Michelsen er født 1748 i Oved, i dag Aaved, i Vodder sogn. Ved FT-1803 nævnt som Hausvater og Hüfner i Vodder, 54 år, og gift med Anna Catharina Christens (Christensdatter), 45 år. Anders dør 26.7.1818.

              Anders Michelsens dåb (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 146):

                   1748. Dom 4 Adventus. Anders. Michel Adsersens Søn af O. [Oved]. [Faddere] Kirsten Hanskone af Firsted [Fjærsted], Niels Moltesen(?), Kirsten Mathiasd. af B., Mads Adsersen, Anna Andersdaatter, Anders Michelsen, Johanne Pedersdaatter, Peder Pedersen, Svend Andersen, Malte Pedersen.

                   Anders Michelsens død (Vodder kirkebog 1814-1821, opslag 39):

                   1818. Dødsdagen: 26de Julii. Begravelsesdagen: 31te Julii. Anders Michelsen, forhen Gaardbesidder, men nu han døde Aftægtstager i Wodder. Alder: 69 ½ Aar.                  

65 (32)   Anna Catharina Christens (Christensdatter)

              Anna Catharina er født 1757/58, men ikke i Vodder, heller ikke gift med Anders Michelsen i Vodder. Hun dør 18.6.1820.

Anna Cathrine Christensdatters død(Vodder kirkebog 1814-1821, opslag 44):

Dødsdagen: 1820 d: 18de Junii. Begravelsesdagen: d: 23de ejusd: Anna Cathrine Anders Kone. Afd. Gaardmand Anders Michelsens Kone i Wodder. Alder: 62 Aar 8 Mdr:

 

Med Anders fik hun ifølge FT-1803 seks børn:

1.     Michel/Mikkel Andersen Westergaard, født 14.9.1780

2.  Atze/Adzer Andersen Westergaard, født 1784/85. Indtasterne af de gamle                                                                                                        folketællingslister til Dansk Demografisk Database har sat to spørgsmålstegn efter Atze.    Det betyder, at de har været usikre på læsningen. Jeg har imidlertid fundet en Hans                                 Adzersen i Gånsager, Vodder sogn, 43 år i 1803, som kalder sine børn Westergaard.                         Det må være en slægtning, muligvis en fætter til Anders Michelsen, og så kan det være    hans far, denne Atze??       er opkaldt efter. Måske har der længere tilbage i slægten været    en gårdejer på Westergaard, der har heddet Adser. Nu ser jeg, at en søster til Anna                       Maria Mærsk, Kirsten Maria Mærsk, født 1828, blev gift med en Adzer Westergaard,                født i Åbølling. Der have været en Adzer-forfader i Westergaardslægten

3.  Karen Andersdatter Westergaard, født 1786/87

4.  Anne Marie Andersdatter Westergaard, født 1789/90

5.  Lena Maria Westergaard, født 1794, død 11.4.1800 (opslag 369)

6.  Laust/Laurids Clausen Westergaard, født 1795/96 (også et eksempel på “forkert”                            sen-navn). Det er denne Laurids Clausen Westergaard, der giver sine børn navnet                                               Nørgaard. Forklaringen kan være, at han har anskaffet sig en gård af det navn og                                               opkaldt sine børn efter den, ligesom han selv kan være opkaldt efter sin fødegård. Han                       blev gift med Dorthea Christensen Skau/Skou/Schou, født 1806/7 i Roager sogn, Ribe        amt. Børnene hedder Anne Cathrine Nørgaard, Maren Nørgaard, Anders Michelsen                          Nørgaard og Christine Nørgaard. De tre første er ved FT-1845 henholdsvis 8, 6 og 3 år,    alle født i Vodder. Christine fødtes først, da folketællerne var gået.

7.  Jes Andersen Westergaard, født 1798/99, død 4.8.1820 (Vodder kirkebog, opslag 40)

 

66 (33)   Jes Clausen Jensen

              Jes Clausen Jensen er født 21.7.1765 i Gånsager, Vodder sogn, som søn af Jens Hansen og Kirsten Lauritzdatter. Gift 3.11.1786 med Else Marie Hansdatter, også fra Gånsager. Hun dør 1793, hvorefter han 25.4.1794 gifter sig med Hanna Pedersdatter og efter hendes død med Abelone Jensdatter. Jes Clausen Jensen dør 28.5.1841 i Gånsager

              Jes Clausen Jensens dåb(Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 19):

                   1765. Jens Hansen og Kiesten Jensk. af G. Deres Søn født d 21 Julius hor. pomeridiana 8 val. [klokken 8 om aftenen]. Døbt d d 28 ejusd. Dom. 8. post Trin. kaldet Jes Clausen. Faddere vare Jes Clausen af G., Peder Bennedsen Raahede, Jens Nissen G., Hans Lauritzen O [Oved eller Aaved]., Hans Hansen G., Jes Hansen B., Nis Hansen ...mark(?), Jes Pedersen G., Adtzer Pedersen G., Adtzer Jensen G., Anna Jürgensk. Spandet, Karen Christensk. G., Anna Jensk. G., Maren Hansk. G., Mette Lauritzd. G., Anna Pedersd. G., Maren Andersd. Spandet, Ingeborg Sørensd.(?) B.

                             Jes Clausen Jensens konfirmation (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 397):

                   I Aaret 1784 Dom: Qvasimodogeniti [1. søndag efter påske = 18.4]

                   Confirmanternes Navne: 1. Jes Clausen Jensen

                   Alder: 18 Aar

                   Forældre og Opholds Sted den Tiid: Afdøde Jens Hansens Søn af Gaansager.

                   Jes Clausen Jensen og Else Marie Hansdatters vielse (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 419):

                   1786. Jens Clausen Jensen af G. og Else Marie Hansdatt: af G. blev trolovede d: 6. Octob: og sammenviede i Wodder Kirke d 3. Novemb: e. a. [samme år].

                   Jes Clausen Jensens død (Vodder kirkebog 1833-1865, opslag 145):

                   1841. Dødsdagen: 28de Mai. begravelsesdagen: 2den Juni. Jes Clausen Jensen. Gaardmand i Gaansager, søn af adg. Gaardmand i Gaansager Jens Hansen. Alder: 75 Aar 10 Maan. Anmærkninger: Alderdom.

67 (33)   Else Marie Hansdatter

              Else Marie Hansdatter er født 12.4.1763 i Gånsager, Vodder sogn, som datter af Hans Jensen og An Hanskone. Hun dør 16.4.1793.

                   Else Marie Hansdatters dåb(Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 11):

                   1763. Hans Jensen og An Hansk. af G. Deres Datter født d 12 April, døbt d 17. ejusd. Dom. Misericord. Domini kaldet Else Marie. Fadderne vare Thaus(?) Lassen, Jes Clausen, Hans Jannick Jessen, Christian Pedersen, Nels Lauritzen, Adser Pedersen, Maren Pedersk., Kiesten Nielsk., Anna Pedersk., Anna Clausd., Anna Pedersd., Boel Pedersd., Kiesten Jensd.

                   Else Marie Hansdatters konfirmation (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 395):

                   I Aaret 1780 Dom: Qvasimodogen [2.4.]:

                   Confirmanternes navne: 8. Else Marie Hans Datt:

                   Alder: 17 Aar

                   Forældre eller Opholds Sted den Tiid: Hans Jensens Datt: i G.

                   Else Marie Hansdatters død (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 362):

                   1793. Else Maria Jes Kone af Gaansagger døde d. 16 Apr: i hendes Alders 30te Aar, og blev begraven den 23de ej: [samme måned]

 

68 (34)   Peter Jessen

                      Peter Jessen er født 2.1.1747 i Vodder som søn af Jes Petersen og Anna Hansdatter; døbt 6.1.1747. Gift med Anne Marie Christensdatter (Mærsk). Han døde 10.1.1815 i Vodder.

              Peder Jessens dåb(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 141):

                   Anno 1747. Festo Epiphanias. Peder, Jes Pedersens Søn i Wodder, fød d: 2 Januari. Fadderne: Karen Jeppis af Normsted, Niels Poulsen, Boel Claussis af Lundmark, Lass Jespersen, Else Pouls af Abeling [Åbling], Peder Michelsen, Else Hanskone, Laurids Clauss., Maricka Bennedsdaatter, Lass Claussen, Anders Jensen.

                   Peder Jessens død (Vodder kirkebog 1814-1821, opslag 38):

                   1815. Dødsdagen: d. 10de Janr. Begravelsesdagen: d. 19de ejusd. Peder Jessen. Bondemand i Wodder. Alder: 68 Aar.

69 (34)   Anne Marie Christensdatter (Mærsk)

                      Anne Marie er født 3.12.1762 i Søndernæs, Brøns sogn, som datter af Christen Mathiasen Mærsk og Gunder Marie Lauridsdatter; hun døde 23.12.1825 i Vodder.

              Anne Marie Christensdatters dåb(Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 87):

                   1762. Dom: 2. Adv: d: 5 Dec: hafde Christen Mærsk i Synd: (Søndernæs) en Datter til Daab kaldet Anne Marie /:Nat. [født] d. 3 Dec:/ baaret af Mette Hans Kone i Aav: Fadd: Margrethe Niels i Aav: Mette Kirstine JesDatt: i Schaerb: Laus Ocksøn i Marsbøle(?) og Hans Mattisøn i Synd: [sidstnævnte sikkert en bror til Christen Mathiasen Mærsk].

              Anne Marie Christensdatters død(Vodder kirkebog 1822-1832, opslag):

                   1825. Dødsdagen: d: 23 Decbr. Begravelsesdagen: d: 1 Januar 1826. Anna Marie Peders Kone. Enke efter forhen afdøde Gaardejer Peder Jessen i Wodder. Alder: 62 Aar 7 Maan: 22 Dage.

 

              Med Peter Jessen fik hun to børn, sikkert mange flere, men måske har kun to nået voksenalderen:

                                                                 1.                   Jes Petersen Mærsk, født 14.7.1798 i Vodder

                                                                 2.                   Christen Petersen Mærsk, født 5.9.1805 i Vodder, død 6.10.1885, gårdmand i Daler

 

70 (35)   Jes Jørgensen

                      Jes Jørgensen er født 13.10. 1771 i Vrå, efter FT-1803 at dømme et enkelt hus af det navn, men i dag et par gårde i Birkelev, Vodder sogn, som søn af Jürgen Christensen og Anna Botilla Jesdatter. Jes Jørgensen blev gift med Else Pedersdatter, men så vidt det kan ses ikke i Vodder, så hun må være fra et nabosogn. Vi har dem i FT-1803 og er så heldige at have tre generationer under samme tag, idet Jes Jørgensens forældre bor hos dem:

                   Tønder Amt, Hviding Herred, Vodder Sogn, Birkelev, Einzelnes Haus genannt Wraae, 25, FT-1803.

                   Jes Jurgensen                                                                                                                                   32                                                                                                                         Gift                                                                                                             Hausvater, Käthner [husmand] mit Land

                   Else Peters                                                                                                                                        37                                                                                                                         Gift                                                                                                             Seine Frau

                   Jurgen Jessen Wraae                                                              3                                                                                                                                                                                                                                                                           Kinder

                   Kiesten Wraae                                                                                                     1                                                                                                                                                                                                                                                                           Kinder

                   Jurgen Christensen                                                               63                                                                                                                         Gift                                                                                                             Seine Eltern

                   Anna Botilla Jes                                                                                                 60                                                                                                                         Gift                                                                                                             Seine Eltern

 

              Jes Jørgensens dåb(Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 51):

                   1771. Jürgen Christensen og Anna Botilla Jürgens K. af Wraae. Deres Søn født d: 13 Octob: Døbt d 20: Octob: Dom: 21. post Trinit: kaldet Jes. Hans Faddere vare Peder Pedersen Haved, Truels Matthesen Lundsmarck, Michel Christensen Vesterabling [Vester Aabling], Niels Christen Stavedskov, Mette Marie Andersk., B, Cathrine Jürgensk. Skellebech(?) Mølle, Else Marie Pedersd. Reisbye.

                   Hans bror Christen Jürgensens død (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 359): (hans dåb, opslag 62)

                   1791. Christen Jürgensen af Wraae døde d 4. Februar. Ætat. 16 Aar 6 Maaneder 3 Uger blev begraven d 10, Februar.

71 (35)   Else Pedersdatter

              Else Pedersdatter er ifølge FT-1803 født ca. 1766, men ikke i Vodder sogn, sandsynligvis i et nabosogn.

 

80 (40)   Michel Hansen

              Michel Hansen er født 1757 i Haarby, Baag herred, Odense amt, som søn af hjulmand Hans Clausen og Kirstine Michelsdatter.

                   Michel Hansens dåb (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 60):

                   1757. Dca [Dominica = Søndag] 15. p. Trinit: [18.9.] Hans Clausens Søn i Haarbye kld. Michel. Christopher Moses Hustrue bar Barnet. Fadere vare Michel Madsen, Søren Balle, Christopher Mose, Lars Møllers og Rasmus Rasmussens Hustruer i Haarbye.

 

              Michel Hansen bliver gift 4.4.1785 i Haarby med Rasmus Rasmussens datter Anna Cathrine Rasmusdatter.

                   Michel Hansen og Anna Cathrine Rasmusdatters vielse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 286):

                   1785 d: 4 April Viet Michel Hansen gl: 26 Aar og Anna Chatrine Rasmusdatter gl: 30 Aar, begge af Haarbye.

 

              Her er de med deres lille søn Rasmus ved FT-1787:

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, 4, FT-1787.

                   Michel Hansen                                                                                                                                30                                                                                            Gift                                                                                                             Hosbonde, Inderste,

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Landsoldat og Tømmermand

                   Cathrine Rasmusdatter                                                                                    32                                                                                            Gift                                                                                                             Madmoder

                   Rasmus Michelsen                                                                                             1                                                                                                                                                                                                                                               Barn

 

              Endnu en søn, Hans, bliver født 1789, men dør 1799, begravet 22.5. Han når ikke at komme med i nogen folketællinger, derfor skal han med her:

                   Hans Michelsens dåb (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 60):

                   1789 d. 8tende Dito [Februar] Michel Hansen og Hustrue Anna Chatrine Rasmusdatters Søn i Haarbye kld: Hans. Rasmus Rasmusens Hustrue fra Lillebech bar det. Fad: Jørgen Pedersen, Erich Balle, Anders Ottesen og Morten Jensens Hustrue.

 

              Ved næste folketælling 1801 er Michels forældre kommet på aftægt hos dem, og sønnen Rasmus er ude at tjene.

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, 11, FT-1801.

                   Michel Hansen                                                                                                                                44                                                                                            Gift                                                                                                             Husbond, Husmand med Jord og Snedker

                   Ane Chatrine Rasmusdatter                                               45                                                                                                               Gift                                                                                                 hans Kone

                   Niels Michelsen                                                                                                                                 9                                                                                                                                                                                                                                              deres Søn

                   Mads Michelsen                                                                                                                               7                                                                                                                                                                                                                                              deres Søn

                   Hans Clausen                                                                                                                                                               79                                                                                            Gift                                                                                                             Husbondens Fader, Indsidder

                   Stine Michelsdatter                                                                                           76                                                                                            Gift                                                                                                             Husbondens Moder

                   Karen Madsdatter                                                                                               8                                                                                                                                                                                                                                              Husbondens Søsterdatter

 

              Ved FT-1834 bor Michel og Anna Cathrine sammen med sønnen Niels og svigerdatteren Margrethe. Niels er træskomand – den fynske slægt er en stor slægt af folk, der har arbejdet med træ: hjulmænd, snedkere, tømmere og træskomænd, og mange af dem bliver meget gamle.

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, Huus, 133, FT-1801.

                   Mikkel Hansen                                                                                                                               78                                                                                            Gift                                                                                                             Huusfæster og Snedker

                   Ane Kathrine Rasmusdatter                                               79                                                                                                               Gift                                                                                                 hans Kone

                   Niels Mikkelsen                                                                                                                               43                                                                                            Gift                                                                                                             Inderste og Træskomand

                   Margrethe Rasmusdatter                                                                                 52                                                                                            Gift                                                                                                             hans Kone

                   Ane Nielsdatter                                                                                                                               10                                                                                                                                                                                                                                             deres Barn

                   Ane Jørgensdatter                                                                                              14                                                                                                                                                                                                                                             Pleiedatter

 

                   Michel Hansens død og begravelse (Haarby kirkebog 1836-1864, opslag 329):

                   Dødsdagen: 8 April 1837. begravelsesdagen: 15 April 1837. Mikkel Hansen, fød i Haarbye, Faderen Hans Clausen. Hus. og Snedker i Haarbye. Alder: 80½ Aar.

81 (40)   Anna Cathrine Rasmusdatter

              Anna Cathrine er født 1755 i Haarby, Baag herred, Odense amt, som datter af Rasmus Rasmussen og Kirsten Pedersdatter.

                   Anna Cathrines dåb (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 53):

                   1755. Fest: Purif. Mariæ [Marias renselsesdag = 2.2.] Rasmus Rasmusens Datter i Haarb: kld. Anna Cathrina. Johan Frederiks Hustrue bar Barnet. Fadere vare Lars Rasmusen, Jørgen Rasmus: og Niels Pilegaard, Christopher Moses Hustrue og Morten Frises Datter Anna af Haarb:

                   Anna Cathrines død og begravelse (Haarby kirkebog 1836-1864, opslag 329):

                   Dødsdagen: 28 Januar 1842. Begravelsesdagen: 6 Februar 1842. Ane Kathrine Rasmusd. Enke af Hansen(?) i Haarbye, Faderen Gmd. Rasmus. Afgn: Hus og Snedker Mikkel Hansen i Haarbye. Alder: 87 Aar.

 

82 (41)   Jørgen Rasmussen

              Jørgen Rasmussen er ifølge alder på FT født 1741-42, og hvis han er født i Haarby sogn, Baag herred, Odense amt, har vi ham her:

                   Jørgen Rasmussens dåb (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 25):

                   1742 it. [item = Dom. 22. p. Trin. = 21.10.] Rasmus Andersens Søn i Haarbye, blev kaldet Jørgen. Faddere: Hans Ibsens Hustrue i Strandbye, Anders Jørgensens, Lars Rasmussen, Rasmus Rasmussens Hustrue og Andersdatter [præster har glemt fornavn], alle af Haarbye.      

              At det er den rette Jørgen Rasmussen bekræftes af FS, hvor han står med samme dåbsdato og gift med Bodil Mouritzdatter. Hans forældre er Rasmus Andersen og Johanne Hansdatter. Jørgen blev gift med Bodil ca. 1783. Bodil har været gift før med en Lars NN og har bragt tre børn ind i ægteskabet. Vi har dem i Haarby ved FT-1787 og 1801.

                   Odense Amt, BaagHerred, Haarby, 73, FT-1787.

                   Jørgen Rasmussen                                                                                             45                                                                                            Gift                                                                                Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer

                   Boel Moritzdatter                                                                                              33                                                                                            Gift                                                                                Madmoder

                   Kirsten Larsdatter                                                                                              10                                                                                                                                                                                                                Børn i 1ste Ægteskab [Bodils første]

                   Moritz Larsen                                                                                                                                    7

                   Lars Larsen                                                                                                                                                                     4

                   Christence Jørgensdatter                                                                                    2                                                                                                                                                                                                                 Barn i 2det Ægteskab

                   Jørgen Pedersen                                                                                                                              20                                                                                            Ugift                                                                              Tjenestefolk, Nationalsoldat

                   Maren Pedersdatter                                                                                           24                                                                                            Ugift

 

                             Odense Amt, Baag Herred, Haarby, 92, FT-1801.

                   Jørgen Rasmussen                                                                                             59                                                                                            Gift                                                                                Husbond, Gaardmand

                   Bodil Mauritsdatter                                                                                           47                                                                                            Gift                                                                                Hustru

                   Christence Jørgensdatter                                                                                  15                                                                                                                                                                                                                deres Datter

                   Johanne Jørgensdatter                                                                                    11                                                                                                                                                                                                                Datter

                   Rasmus Jørgensen                                                                                               9                                                                                                                                                                                                                 Søn

                   Karen Jørgensdatter                                                                                            6                                                                                                                                                                                                                 Datter

                   Ane Jørgensdatter                                                                                                3                                                                                                                                                                                                                 Datter

                   Hans Pedersen                                                                                                                                17                                                                                            Ugift                                                                              Tjenestekarl

                   Hans Ludvigsen                                                                                                                              17                                                                                            Ugift                                                                              Tjenestedreng

                   Jeppe Larsen                                                                                                                                                                35                                                                                            Ugift                                                                              Opholdende

 

              Jørgen Rasmussen blev begravet 16.12.1807 i Haarby.

                   Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 221:

                   1807 den 16 Dec. kast Jord paa Jørgen Rasmussen af Haarbye, 65 Aar.

83 (41)   Bodil Moritzdatter

              Bodil Moritzdatter er ifølge et opslag hos mormonerne på FS døbt 6.1.1754 i Mygind sogn, Sønderhald herred, Randers amt, som datter af Moritze Isaacsen og Christence Rasmusdatter. Kirkebogen i Mygind går kun tilbage til 1799, så der er ikke andet at gøre end at tro på mormonerne. – Jo, der er altid andet at gøre end at tro på mormonerne, f.eks. at søge videre andre steder. En tur rundt på nettet afslørede, at mormonerne forveksler Mygind i Jylland med Mygind By (tre gårde) i Holevad sogn, Baag herred, Odense amt. Mygind ligger ca. 4 km nord for Assens og et par km fra Brahesborg Gods. Det sande i mormonernes fejltagelse er, at slægten stammer fra Mygind i Jylland og har navngivet gården, der siden blev en lille landsby, efter deres hjemstavn. Til mormonernes forsvar skal det siges, at hvis man på FS søger og slår op under Mouritz Isacksen, Bodils far, får man tingene på den rigtige måde med Bodil døbt 1.6.1754 i Mygind, Holevad sogn.

                   Bodil Moritzdatters dåb (Sandager-Holevad kirkebog 1685-1801, opslag 130):

                   1754. Fest. Epiphaniæ [6.1.] Mouritz Isaacsens datter i Mygind døbt og kaldet Bodil. Testes: Jens Simonsens Kone i Stubberup bar hende. Rasmus Andersen i Mygind, Hans Raahede, Mad. [Madame] Bang, Lars Holevads Kone ....(?).

                   Bodil Moritzdatters død og begravelse (Haarby kirkebog 1730-1823, opslag 235):

                   1816 den 19de Januar kast Jord paa Bodil Mouritz Datter af Haarbye 62 Aar gammel – døde den 14de Januar.

 

84 (42)   Niels Nielsen

              Niels Nielsen, smed i Sønder Broby, er født ca. 1740, sandsynligvis i Sønder Broby, Sallinge herred, Svendborg amt. Gift med Anna Jørgensdatter før 1773. Vi har dem i FT-1787 og 1801:

                   Svendborg Amt, Sallinge Herred, Sønder Brobye Sogn, Sønder Brobye, 12, FT-1787.

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 46                                                                                                                         Gift                                                                                          Huusmand og Smed, Huuset har 3 skp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Hartkort

                   Anna Jørgensdatter                                                                                           36                                                                                                                         Gift                                                                                                             hans Kone

                   Karen Nielsdatter                                                                                                                            14                                                                                                                                                                                                                                                                          deres Børn af første Ægteskab

                   Jørgen Nielsen                                                                                                                                 12

                   Magrethe Nielsdatter                                                                                          9

                   Anna Nielsdatter                                                                                                                               6

                   Niels Jørgensen                                                                                                                                23                                                                                                                         Enkemand                                      Tiænestekart, Smedesvend

                   Marie Rasmusdatter                                                                                         78                                                                                                                         Enke                                                                                                           Mandens Stifmoder, Inderste og nyder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Almisse af Sognet

 

                   Svendborg Amt, Sallinge Herred, Sønder Brobye Sogn, Sønder Brobye Bye, 16, FT-1801.

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                 61                                                                                                                         Gift                                                                                          Huusmand med Jord og Smed

                   Anna Jørgensdatter                                                                                           51                                                                                                                         Gift                                                                                                             hans Kone

                   Jørgen Nielsen                                                                                                                                 26                                                                                                                                                                                                                                                                          deres Børn, Smedesvend

                   Margareta Nielsdatter                                                                                       23

                   Niels Nielsen                                                                                                                                                                10

                   Lars Andersen                                                                                                                                 18                                                                                                                                                                                                                                                       Læredreng, Smededreng          

85 (42)   Anna Jørgensdatter

              Anna Jørgensdatter er født ca. 1750, sikkert også i Sønder Broby sogn.

 

86 (43)   Niels Larsen

              Niels Larsen er født ca. 1750, sandsynligvis i Sønder Broby sogn, Sallinge herred, Svendborg amt. Kirkebogen går kun tilbage til 1813. Han blev gift før 1777 med Johanne Larsdatter. Vi har dem i FT-1787 på en gård i Allerup, der har været pænt stor, idet de har fire tjenestefolk boende og en faster og en fætter, der sikkert også har hjulpet til:

                   Svendborg Amt, Sallinge Herred, Sønder Broby, Allerup, 3, FT-1787.

                   Niels Larsen                                                                                                                                                                  36                                                                                                                         Gift                                                                                          Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer

                   Johanne Larsdatter                                                                                           29                                                                                                                         Gift                                                                                                             Madmoder

                   Rasmus Nielsen                                                                                                                                9                                                                                                                                                                                                                                                                           deres Børn af første Ægteskab

                   Jørgen Nielsen                                                                                                                                   6

                   Maren Nielsdatter                                                                                                4

                   Lars Nielsen                                                                                                                                                                    2

                   Anders Larsen                                                                                                                                 28                                                                                                                         Ugift                                                                                                           Tiænestefolk

                   Christopher Madsen                                                                                         22                                                                                                                         Ugift

                   Peder Nielsen                                                                                                                                                                18                                                                                                                         Ugift

                   Magrethe Madsdatter                                                                                       20                                                                                                                         Ugift

                   Karen Rasmusdatter                                                                                         67                                                                                                                         Enke                                                                                                           Madmoders Faster, forrige Beboers Enke

                   Morten Jørgensen                                                                                              46                                                                                                                         Ugift                                                                                                           hendes Søn af første Ægteskab

 

              Johanne Larsdatters faster Karen Rasmusdatter bor også hos den ved FT-1801 (se under nr. 43). Når hun hedder Rasmusdatter og Johanne hedder Larsdatter, kan man regne ud, at Johannes far hedder Lars Rasmussen. Og en sådan finder vi ved samme års folketælling som bonde, gaardbeboer og sognefoged i Sønder Broby, 64 år, gift med Johanne Jørgensdatter, 56 år. Jeg er sikker på, at det er Johanne Larsdatters forældre (se FT-1787 under nr. 174).

87 (43)   Johanne Larsdatter

              Johanne Larsdatter er født ca. 1757, sandsynligvis i Sønder Broby sogn, som datter af bonden og sognefogeden Lars Rasmussen og Johanne Jørgensdatter.

 

4-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

128 (64)        Mikkel Adsersen

                   Mikkel Adsersen er født 1716 i Gånsager, Vodder sogn, som søn af Adser Madsen og Karen Pedersdatter, døbt 3.5.1716 i Vodder kirke. Mikkel blev gift 4.10.1743 med Anna Andersdatter fra Oved, i dag Aaved, Vodder sogn. Mikkel bor på det tidspunkt i Birkelev, Vodder sogn, hvor han sikkert er gårdejer eller gårdfæster.

                       Mikkel Adsersøns dåb (hans og Anna Andersdatters dåb står lige over for hinanden i kirkebogen i hver sin spalte, som om de var bestemt for hinanden fra dåben af. Desværre anfører præsten ingen faddere til Mikkel)

                             Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 105:

                         Anno 1716. Dom. 3. p. Pascha, d. 3 Maii. Mikkel, Adser Madsøns Søn af Gaansager

                             Michel Adsersen og Anna Andersdatters vielse (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 17):

                         1743. d: 4 Octbr: Michel Adsersen af B. [Birkelev] – Anna Anders Christensens Daatter af O. [Oved].

129 (64)        Anna Andersdatter

                   Anna Andersdatter er født 1715 i Aaved, Vodder sogn, døbt i Vodder kirke 20.10.1715.

                   Anna Andersdatters dåb (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 105):

                         Anno 1715. Dom. XVIII d. 20. Octobr. Anna, Anders Christensøns Daatter i Oved [Aaved]. Fadderne Hans Mørk, Peder(?) ......(?), Niels Clemmendsøn(?), Maren Ped. Kræmmers(?), Jens Pedersøn, Kirsten Clauses, Hans Jensøn(?), Karen ....(?), Jens Christensøn, Karine ..old(?) Troelsd.

 

132 (66)      Jens Hansen

                   Jens Hansen er født 1735 i Birkelev, Vodder sogn, som søn af Hans Jessen og Anna Maria Hansdatter, døbt 1.11.1735 i Vodder kirke. Gift 12.10.1764 med Kirsten Lauritzdatter fra Gånsager, hvor de bosætter sig; sandsynligvis overtager de hendes fædrene gård. Jens dør 30.10.1777.

                         Jens Hansens dåb (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 125):

                         1735. Festo Sanctorum [allehelgensdag, 1. november]. Jens. Hans Jessens Søn i B. Fadderne Sophia Biørn, Niels Sørensen, Ester Janicksd., Simon Sørensen, Mette Lauridsdaatter, Hans Haved, Maren Jessdaatter, Jens Nissen, Hans Jensen, Bold Nielsdaatter, Hans Lauridsen, Marika(?) Jørgensd. – (Sophia Biørn, som står først blandt fadderne og har båret Jens Hansen til dåben, er sognepræsten i Vodder og provst i Hviding herred, Jens Biørns datter; hun dør 1737, 26 år gammel).

                         Jens Hansen og Kiesten Lauritzdatters vielse (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 407):

                         1764. Jens Hansen af Bircklef og Kiesten LauritzDatter fra Gaansager bleve trolovede d 5 Februar og sammenviede i Wodder Kirke d 12 Octob. e. a. [samme år]

                         Jens Hansens død (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 339):

                         1777. Jens Hansen af G. Døde d 30. August Ætat: 41 Aar 10 Maaneder blev begraven d: 7. Septemb: Dom: 15. post Trinit:

133 (66)      Kirsten Lauritzdatter

                   Kirsten Lauritzdatter er født 1733 i Gånsager, Vodder sogn, som datter af Laurids Bennedsen og Anne Nielsdatter; døbt i Vodder kirke 27.9.1733.

                         Kirsten Lauridsdatters dåb (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 122):

                         1733. Dom: 17 post Trinit: Kirsten Laurids Bennedsens D. af G. [desværre ingen faddere anført]

 

134 (67)      Hans Jensen (Lund)

                   Hans Jensen er foreløbig kun kendt fra datteren Else Marie Hansdatters dåb 1763 i Gånsager, Vodder sogn. Hans kone kaldes ved den lejlighed An Hanskone. Jeg er dog ret sikker på, at vi også har dem i FT-1803. De bor hos en svigersøn Peder Adzersen i Gånsager, og ved Else Maries dåb 1763 er en Adser Pedersen fadder. Han må være far til Peder Adzersen. Der er familierelationer, og hvor mange i Gånsager hedder Hans Jensen og har en kone, der hedder An/Anna? Kun en, så vidt jeg kan se. At han i FT har tilnavnet Lund kunne bringe ham i familie med Lund’erne i Troels Winthers efterslægt.

                         Tønder amt, Hviding herred, Vodder sogn, Gaansager, 3, FT-1803.

                         Peter Adzersen                                                                                                                          34                                                                                      Enkemand                                                                                                Hausvater, Hüfner

                         Maren Lund                                                                                                                                                           13                                                                                                                                                                                                                                                                        Kinder

                         Hans Jensen Lund                                                                                                                   11

                         Atzer Petersen Lund                                                                                                                  8

                         Anna Lund                                                                                                                                                               1

                         Hans Jensen Lund                                                                                                                    70                                                                                      Gift                                                                                                                                                                       Seine Schwiegereltern

                         Anna Hans                                                                                                                                                              77                                                                                      Gift

                         Jef Hansen Feddersen                                                                                35                                                                                      Ugift                                                                                                                                                                     Dienstbote

                         Marten Hansen                                                                                                                        20                                                                                      Ugift                                                                                                                                            Dienstbote

                         Ingeborg Rasmus                                                                                                                     40                                                                                      Ugift                                                                                                                                            Dienstbote         

135 (67)      An Hanskone

                   Også hun er med sikkerhed kun kendt fra datterens dåb, men sandsynligvis identisk med Anna Hans fra ovenstående tælling og således født ca. 1726.

 

136 (68)        Jes Petersen

                   Jes Pedersen er født 1713 i Vodder, døbt 19.2.1713. Gårdmand i Vodder, gift 6.10.1741 med Anna Hansdatter.

                   Jes Pedersens dåb(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 101):

                         Anno 1713. Dominica Sexagesima d. 19. Februaris: Jes, Peder Jessøns Søn i Wodder. [Mandlige faddere:] Claus Biørn, Troels Pedersøn,Anders Jenssøn, Hans Pedersøn, Adser Hanssøn, Mikkel Jenssøn, Christen Hanssøn, Jens Jespersøn, Jens Sørensøn, Jes Bertelsøn, Søren Sørensøn. [Kvindelige faddere:] Metthe Niels Jenssøns, Else Benneds., Metthe Niels Hanss., Maren Mikkels., Inger Pedersd., Buold Nisdaatter, Anna Pedersd., Maren Hansd., Maren [plads åben til efternavn], Anna Christensd.

                   Jes Pedersen og Anna Hansdatters vielse (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 16):

                         Anno 1741. d: 6 Octbr: Jes Pedersen af Vodder, Anna Hansdaatter fra Birkelef.

137 (68)        Anna Hansdatter

                   Anna Hansdatter er født 1720 i Birkelev, Vodder sogn, døbt 21.5.1720.

                   Anna Hansdatters dåb(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 111):

                         Anno 1720. Feria 3. Pentecostes. d. 21. Maji. Anna. Hans Pedersøns Datt: i Birklef. Fadderne. Maren Hans Bendsøns(?) Kone, Claus Jessøn Obøl., Buold Lausøn ibid:, Jens Pedersøn Sondernæs(?), Maren Jens Ped., Benned Bendsøn, Buold Las Peders., Povel Bendsøn, Malthe Christens., Jens Hansøn ....(?), Karen Andersdat.

                                                                                                            

138 (69)        Christen Mathiasen Mærsk

                      Christen Mathiasen Mærsk er født ca. 1726 i Skærbæk (Skærbæk kirkebog mangler siderne for 1718-1730), død 1798; gårdejer i Søndernæs, hvor datteren Anne Marie er født 1762. Han er den første i slægten med navnet Mærsk. Det stammer ifølge Svend Jacobsen, ”Betragtninger over oprindelsen til de sønderjyske Mærsk/Mersch-slægter” på Fredericiahuguenotter.dk fra hans mors stedfader, Christen Christensen Mærsk, som han er opkaldt efter (se videre under 555). I stamtavlen på nævnte hjemmeside er Wilhelm Adolf Mathiasen opført som hans far. Det kan umuligt passe, hvis Christen er født ca. 1726 og Wilhelms mor 1694. Han må være hans bror, og de hedder da også begge Mathiasen, altså sønner af Mathias Jensen på Høgsbrogaard. Fejlen kan være opstået, fordi Wilhelm Adolph Mathiasen i 1758 får en søn døbt Christen Mathias Mærsk (Skærbæk kirkebog, opslag 290). Christen Mathiasen blev gift 14.10.1758 med Gunder Marie Lauridsdatter.

                         Christen Mathiasen Mærsk og Gunder Marie Lauridsdatters vielse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 236):

                         1758. Løver: d: 14 Oct: hafvde Christen Matthisen Mærsk af ....(?) Bryllup med Gunder Marie Lauridsdatter af Synd: [Søndernæs].

                         Christen Mathiasen Mærsks begravelse (Brøns kirkebog 1782-1814, opslag 191):

                         1798. Christen Mathisen Mærsk i Syndernis blev begravet Onsdagen d. 23de Maii gl: 72 Aar.

139 (69)        Gunder Marie Lauridsdatter

                      Gunder Marie Lauritsdatter er født 1729 i Søndernæs, Brøns sogn, Hviding herred, Tønder amt, som datter af Laurits Brodersen og Karen Hansdatter. Hun dør 1794.

                   Gunder Marie Lauridsdatters dåb(Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 40):

                         1730. Dom 2 p. Epiph d 15 Jan: blef Laurids Brorsens Daatter Gunder døbt [i margen er skrevet: læss Gunder Marie]. Mett: Cirstine Lorentzen (?), A. Maren(?) Nielses(?) i Giesing, Lars ....(?) H. Kirsten Jens Datter Sch(?) Matts Bsen(?) S. Niels Nissen i Giesing og Lauridts Ben(?) H.

                   Gunder Marie Lauridsdatters begravelse (Brøns kirkebog 1782-1814, opslag 187):

                         1794. Gunder, Christen Mærsks Hustrue i Synd: blev begravet Torsdagen d. 3die April gammel – 64 Aar.

140 (70)      Jørgen Christensen

                   Jørgen Christensen er født 1740. Gårdmand i Vrå i Vodder sogn, men hans dåb findes ikke indskrevet i Vodder kirkebog, hvorfor han må være født i et nabosogn. Gift med Anna Botilla Jesdatter, der heller ikke er fra Vodder. Vi har dem i FT-1803, hvor de bor hos søn og svigerdatter (se under nr. 40). Han dør 1810.

                       Jørgen Christensens død (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 379):

                         1810. Jørgen Christensen i Wraae døde d. 31te August, og blev begraven d. 4de Septemb. i hans Alders 70. Aar.

141 (70)      Anna Botilla Jesdatter

                   Anna Botilla Jesdatter er ifølge FT-1803 født ca. 1743, men ikke i Vodder sogn, sandsynligvis i et nabosogn, og brylluppet med Jørgen Christensen har, som det var skik, stået i brudens sogn.

 

160 (80)      Hans Clausen

                   Hans Clausen er ifølge FS født 1723 i Jordløse sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, men jeg kan ikke finde ham i Jordløse kirkebog, og Haarby kirkebog går kun tilbage til 1730. Han blev gift med Kirstine Michelsdatter, kaldet Stine. Vi har dem i FT-1787.

                         Odense Amt, Baag Herred, Haarby, 3, FT-1787.

                         Hans Clausen                                                                                                                                                        64                                                                                                                   Gift                                                                                    Hosbonde, Huusmand og Hiulmand

                         Kirstine Michelsdatter                                                                                60                                                                                                                   Gift                                                                                                             Madmoder

                         Maren Hansdatter                                                                                                                     5                                                                                                                                                                                                                                            Datterdatter uægte

 

                   Ved FT-1801 bor de på aftægt hos sønnen Michel Hansen (se nr. 80). Hans Clausen døde i Haarby 1807.

                         Hans Clausens begravelse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 221):

                         1807 den 23de Augusti kast Jord paa Hans Clausen af Haarbye 84 Aar gammel.

161 (81)      Kirstine Michelsdatter

                   Kirstine Micheldatter er ifølge FS født 1725 i Haarby. Hun døde 1803.

                         Kirstine Michelsdatters begravelse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 224):

                         1803 den 24 April kast Jord paa Hans Clausens Hustrue af Haarbye kaldet Stine Michelsdatter 78 Aar gammel.

                   FS kender fire børn af Hans og Kirstine, alle døbt i Haarby.

                   1.                      Michel Hansen, døbt 18.9.1757, død 8.4.1837

                   2.                      Mads Hansen, døbt 4.9.1759

                   3.                      Anna Cathrine Hansdatter, døbt 12.4.1761

                   4.                      Hans Hansen, døbt 22.3.1767

 

162 (81)      Rasmus Rasmussen

                   Rasmus Rasmussen er ifølge FS og alder ved begravelse født 1711, sandsynligvis i Strandby, Haarby sogn, Baag herred, Odense amt. Da han 1750 gifter sig med den ærlige og gudfrygtige pige Kirsten Pedersdatter fra Nellemose, også i Haarby sogn, kaldes han ”af Strandbye”. Han dør 1787.

                         Rasmus Rasmussen og Kirsten Pedersdatters vielse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 276):

                         1750 d: 7 Julij Viet Ærlig og Velagte unge Karl Rasmus Rasmusen af Strandbye og Ærlig og Gudfrygtige Pige Kirsten Pedersdatter af Nellemose.

                         Rasmus Rasmussens begravelse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 200):

                         1787 d 15 dito [Maji] Begravet Rasmus Rasmusen af Haarbye gl 76 Aar.

163 (81)      Kirsten Pedersdatter

                   Kirsten Pedersdatter er ifølge FS og alder ved begravelse født 1716, sandsynligvis i Nellemose, Haarby sogn. Hun dør 1786.

                         Kirsten Pedersdatters begravelse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 198):

                         1786 d 22 dito [Januar] Begravet Rasmus Rasmusens Hustrue ibdm [samme sted = Haarby] 70 Aar.

                   FS kender fire børn af Rasmus og Kirsten, alle døbt i Haarby:

                   1.                      Laus Rasmussen, døbt 1.11.1750

                   2.                      Maren Rasmusdatter, døbt 21.1.1753

                   3.                      Anna Cathrine Rasmusdatter, døbt 2.2.1755

                   4.                      Rasmus Rasmussen, døbt 2.3.1757, død 18.2.1839

 

164 (82)      Rasmus Andersen

                   Rasmus Andersen er ifølge alder ved begravelsen født ca. 1711 i Haarby, Baag herred, Odense amt. Han blev gift 9.11.1740 med Johanne Hansdatter og døde 21.1.1761 i Haarby.

                         Rasmus Andersen og Johanne Hansdatters vielse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 272):

                         1740 d. 9. dito [November] Ærlige og velagte Ungkarl Rasmus Andersen og ærlige og Gudfrygtige Pige Johanna Hans-Datter begge i Haarbye

                         Rasmus Andersens begravelse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 181):

                         1761 d. 21 Janu. kast Jord paa Rasmus Andersen af Haarbye, gammel 49 Aar

165 (82)      Johanne Hansdatter

                   Johanne Hansdatter er ifølge FS født ca. 1718 i Haarby, Baag herred, Odense amt. Hun blev begravet 27.2.1802 i Haarby. Efter Rasmus Andersens død i 1761 giftede hun sig med Peder Madsen. Vi har dem i FT-1787 og 1801.

                   Odense Amt, Baag Herred, Haarby, 27, FT-1787.

                         Peder Madsen                                                                                              53                                                                                                                   Gift                                                                                                             Hosbonde, Bonde og Gaardbeboer

                         Johanne Hansdatter                                                                                   69                                                                                                                   Gift                                                                                                             Madmoder

                         Lars Nielsen                                                                                                                               26                                                                                                                                                                                                                                           Tjenestefolk

                         Anders Larsen                                                                                              15

                         Karen Olesdatter                                                                                         23

                         Ane Mortensdatter                                                                                      15

                         Heinrich Andersen                                                                                      25                                                                                                                                                                                                                                                                    Landsoldat

 

                         Odense Amt, Baag Herred, Haarby, 31, FT-1801.

                         Niels Ipsen                                                                                                                                 45                                                                                                                   Gift                                                                                                             Husbonde, Gaardmand

                         Mette Pedersdatter                                                                                      29                                                                                                                   Gift                                                                                                             hans Kone

                         Jeppe Nielsen                                                                                                                              6                                                                                                                                                                                                                                                                     deres Søn

                         Karen Nielsdatter                                                                                          4                                                                                                                                                                                                                                                                     deres Datter

                         Peder Nielsen                                                                                                                               3                                                                                                                                                                                                                                                                     deres Søn

                         Lars Nielsen                                                                                                                                 1                                                                                                                                                                                                                                                                     deres Søn

                         Niels Povelsen                                                                                              35                                                                                                                   Ugift                                                                                                           Tjenestekarl

                             Jørgen Christensen                                                                                  15                                                                                                                   Ugift                                                                                                           Tjenestedreng

                         Giertrud Michelsdatter                                                  25                                                                                                                   Ugift                                                                                                           Tjenestepige

                         Peder Madsen                                                                                              67                                                                                                                   Gift                                                                                                             Husbondens Stedfarbroder, Aftægtsmand    Johanne Hansdatter                                                                               83                                                                                                                   Gift                                                                                                             hans Kone, Aftægtskone

 

                         Johanne Hansdatters begravelse (Haarby kirkebog 1730-1828, opslag 213):

                         1802 den 27de Febr. kast Jord paa Peder Madsens Hustrue Johanne Hansdatter i Haarbye, 84 Aar gammel

 

166 (83)      Mouritz Isachsen

                   Mouritz Isachsen er ifølge mormonerne på FS født ca. 1709 i Mygind, Holevad sogn, Baag herred, Odense amt, som søn af Isack Jørgensen og Karen Nielsdatter. Kirkebogen mangler desværre optegnelser for årene 1703-1709. Han blev gift med Christense Rasmusdatter ca. 1748. FS kender otte børn, alle født i Mygind og døbt i Holevad:

                   1.                      Anna Mouritzdatter, døbt 23.8.1750

                   2.                      Marie eller Maren Mouritzdatter, døbt 27.2.1752

                   3.                      Bodil Mouritzdatter, døbt 6.1.1754

                   4.                      Isaac Mouritzen, døbt 18.7.1756, død 16.12.1756

                   5.                      Karen Mouritzdatter, døbt 27.12.1757

                   6.                      Anna Marie Mouritzdatter, døbt 24.3.1759, død 9.11.1759

                   7.                      Isaac Mouritzen, døbt 14.9.1760

                   8.                      Rasmus Mouritzen, døbt 11.12.1763

 

                   Mouritz Isachsen bliver gammel; han når at komme med i FT-1787, hvor han bor på aftægt hos sønnen Isak, der har overtaget Mygindgaard.

 

                         Odense amt, Baag Herred, Mygind By, Mygindgaard, Mygindvej 8, 3, FT-1787.

                         Isak Mouritsen                                                                                            26                                                                                      Gift                                                                                Husbond                                                                          Gaardmand

                         Karen Jensdatter                                                                                         25                                                                                      Gift                                                                                Madmoder

                         Hans Jensen                                                                                                                              24                                                                                                                                                                                                          Tjenestefolk

                         Søren Jensen                                                                                                                             24

                         Maren Andersdatter                                                                                   25

                         Anna Madsdatter                                                                                        21

                         Mourits Isaksen                                                                                           79                                                                                      Enkemand         Husbonds Fader                           

 

                   Mouritz Isachsen døde 1794 i Mygind og blev begravet fra Holevad kirke.

                         Mouritz Isachsens begravelse (Sandager-Holevad kirkebog 1685-1801, opslag 397):

                         1794. 28 Martii begravet Mourits Isachsen af Mygind, 85 Aar gammel.

167 (83)      Christense Rasmusdatter

                   Christense er ifølge FS født 28.9.1720 i ”Skoerbock, Tagstrup, Svendborg” som datter af Rasmus Lauritzen og Anne Nielsdatter. Det stednavn forekommer i alle utænkelige varianter på FS, f.eks. Skoerbak-Tangerup. Der findes ikke noget, der ligner i mit atlas over Danmark. Måske menes der Tanderup, der ligger en 5 km nord for Holevad, men det er Odense amt, ikke Svendborg, eller Tranderup på Ærø. Her går kirkebogen kun tilbage til 1733, og i Tanderup kirkebog mangler siderne for 1720, så vi må igen stole på mormonerne. Christense døde 6.1.1765 – og ser man det! Hendes død afslører lidt af sognemysteriet. Skoerbock er ikke et sogn, men tilsyneladende en gård, der hedder Scherbek.

                         Christense Rasmusdatters død (Sandager-Holevad kirkebog 1685-1801, opslag 341):

                         1765 d. 6 Janu. om aftenen døde i Mygind Mouritz Isaachsens Hustru Cristence Rasmusdaatter født paa Scherbek 1720 d. 28 Sbr.

 

174 (87)      Lars Rasmussen

                   Lars Rasmussen er født ca. 1722, sandsynligvis i Sønder Broby sogn, Sallinge herred, Svendborg amt, hvor han i 1787 er sognefoged, gift med Johanne Jørgensdatter. Man ser, at det er barmhjertige mennesker, idet de har taget en ”besovet Qvinde” og hendes lille søn under tag.

                         Svendborg Amt, Sallinge Herred, Sønder Brobye Sogn, Sønder Brobye, 5, FT-1787.

                         Lars Rasmussen                                                                                                                       64                                                                                                                   Gift                                                                                                             Hosbonde, Bonde, Gaardbeboer og                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Sognefoged

                         Johanne Jørgensdatter                                                                               56                                                                                                                   Gift                                                                                                             Madmoder

                         Rasmus Larsen                                                                                                                         33                                                                                                                                                                                                                                                                    deres Børn af første Ægteskab

                         Jørgen Larsen                                                                                                                                                         19

                         Kirsten Larsdatter                                                                                                                    23

                         Marie Larsdatter                                                                                                                      15                                                                                     

                         Anders Hansen                                                                                                                         28                                                                                                                   Ugift                                                                                                           Tiænestefolk, National Soldat

                         Peder Hansen                                                                                                                                                         12

                         Magrethe Christensdatter                                             27                                                                                                                   Ugift                                                                                                           en besovet Qvinde, Inderste og nærer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 sig med at spinde

                         Christian Andreasen                                                                                                                  1                                                                                                                                                                                                                                                                     hende Søn avlet uden Ægteskab

175 (87)      Johannne Jørgensdatter

                   Johanne Jørgensdatter er født ca. 1730, sikkert også i Sønder Broby eller omegn. Hverken hun eller sognefogeden findes ved FT-1801, så de må være døde før det år.

 

5-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

256 (128)    Adser Madsøn

                   Jeg havde ret i min gamle antagelse: Der måtte være en Adser langt tilbage i Westergaardslægten. Adser Madsøn må være født ca. 1675. Den ældste kirkebog for Vodder sogn begynder 1684. Han blev gift i Vodder kirke 23.10.1701 med Karen Pedersdatter og bor ved sønnen Mikkel Adsersøns dåb i Gånsager, hvor han sikkert har været fæstebonde på en af de større gårde eller selvejerbonde.

                      Adser Madsøn og Karen Pedersdatters vielse (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 6):

                         Anno 1701. Dom. 22. p. Trinitat. [23.10] Adser Madsøn og Karen Pedersdatter.

257 (128)    Karen Pedersdatter

                   Karen Pedersdatter må også være født før kirkebogen begynder 1684.

                        

258 (129)    Anders Christensøn (Kimer)

                   Anders Christensøn er født 1684 eller 85 i Birkelev, Vodder sogn, døbt 2. søndag efter helligtrekonger 1685. Han blev gift 9.10.1712 med Maren Nielsdatter og kaldes da Kimer, et tilnavn han tilsyneladende har arvet fra faderen Christen Pedersen Kimer, der må have været klokker i Vodder.

                   Anders Christensøns dåb (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 61):

                         Anno 1685. Dom. 2. p. Epiph. Anders, Christen Ped. Kimers Søn af Birkløf. Fadderne. Troels Andersøn, Maren Christ. Gundersøns, Anders Hanssøn, Maren ...reds(?), Nis Brodersøn, Maren Pedersd.

                   Anders Christensøn og Maren Nielsdatters vielse (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 8):

                         Anno 1712. Dom. 20. p. Trinit. d. 9 Octobr. Anders Christensøn Kimers og Maren Nielsdaatter i Oved [Aaved].

 

                         Hans bror Hans Christensøns dåb (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 65):

                         Anno 1689. Dominica Lætare d. 10 Martii. Hans, Christen Pedersøn Kimers Søn af B. [Birkelev], Fadderne, Hans Andersøn, Præstekonen, Karen ....(?).

                         Hans bror Jap Christensøns dåb (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 67):

                         Anno 1691. D. 12 Septembr. Jap, Christen Ped. Kimers Søn af Birkløv. Fadderne, Peder Skow, Anna Peder Lauridsøns, Hans Smid, Elsbe(?) Christens, Nis Troelsøn, Anna Andersd., Laurids Niels., Malthe Willads., Troels Hans. – død d. 7. Febr. 1696. Opslag 28: Christen Ped. Kimers Søn af B, 4½ Aar.

 

                         Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 71:

                         1694, d. 3 Maii, en søn mere, navnet ulæseligt, måske Jens.

259 (129)    Maren Nielsdatter

                   Maren Nielsdatter er fra Oved, i dag Aaved. Hun er ikke at finde i Vodder kirkebog, måske født før 1684.

 

264 (132)    Hans Jessen

                   Hans Jessen er født 19.8.1699 i Gånsager, Vodder sogn. Gift 5.10.1732 med Anna Maria Hansdatter fra Birkelev. (Hun står på Schmidts anetavle som Jensdatter, og de skal være gift 19.10.1733, men begge dele er forkerte, er jeg ret sikker på). Hans Jessen døde i Birkelev 6.6.1764.

                         Hans Jessens dåb(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 79):

                         Hans, Jes Pedersøns Søn i Gaansager, fød d 19. Augusti. Fadderne: Præsten, Metthe Niels Jess., Jesper Hansøn, Maren Hans Jens., Anders Jessøn, Karen Laskone, Peder Laurids., Maren Hansd., Peder Laurids., Else Clausdatt., Adser Hansøn.

                         Hans Jessen og Anna Maria Hansdatters vielse(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 13):

                         1732. Dom: 17 post Trinit: [5.10.] Hans Jessen af Gaansager og Anna Maria Hansdaatter af Bircklef.

                         Hans Jessens død (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 320):

                         1764. Hans Jessen af B. døde d. 6. Junius. Ætat: 65 Aar 9 Maaneder 17 Dage. Blev begraven d. 11 ejusd. Festo 2da Pentacost. [2. påskedag].

265 (132)    Anna Maria Hans/Jensdatter

                   Anna Maria Hansdatter skal ifølge Schmidts anetavle på nettet være født 18.4.1715 i Birkelev, Vodder sogn, og hedde ikke Hansdatter, men Jensdatter. Jeg er sikker på, at hun hedder Hansdatter ved sit bryllup, men den person, der er døbt, ikke født, 18.4.1715, hedder ganske rigtigt Jensdatter. Spørgsmålet er, om det er hende. Kirkebogen er meget grumset og vanskelig at læse, men Jens som faderens navn står tydeligt. Jens og Hans er afledt af samme navn: Johannes, så det er muligt, at hun har kunnet hedde begge dele. Hun døde 1.10.1797 og blev begravet som Anna Maria Hanskone.

                   Anna Maria Hans/Jensdatters dåb(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 104):

                   1715.Die Viridium [skærtorsdag] d. 18 Aprilis, Ane Maria Jens Hansøns Datter .....(?).

                   Anna Maria Hans/Jensdatters død (Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 367):

                         1797. Anna Maria Hanskone i Birkelef døde d. 1ste Octobr. af Alderdom i hendes Alders 82 Aar og 4 Maaneder, og blev begraven Dom: 17. p. Trin: d. 8de Octobr.

 

266 (133)    Laurids Bennedsen

                   Laurids Bennedsen fra Gånsager, Vodder sogn, blev gift 21.9.1732 i Vodder kirke med Anne Nielsdatter, også fra Gånsager, og året efter fik de datteren Kirsten. Hvornår Laurids er født og hvem han er søn af, vides ikke med sikkerhed, men 1709 døbes en Claus, Benned Jebsøns Søn i Gaansager (opslag 94), og 1711 døbes en Peder, Benned Jebsøns Søn i Gaansager (opslag 99) og igen en Peder 1712 (opslag 100, barn nr. 9). Denne Claus og de to Pedere, hvoraf den første må være død som spæd, er højst sandsynlig hans brødre. Kirkebogen er temmelig beskadiget i netop de år, så Laurids’ dåb kan være spist af mus eller bogorm. Benned Jebsøn blev gift 1700 med Else Clausdatter (opslag 6). Jeg tør godt udnævne dem til Laurids Bennedsens forældre.

                   Laurids Bennedsen og Anne Nielsdatters vielse(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 13):

                         Anno 1732. Dom 15 post Trinit: [21.9.] Laurids Bennedsen af Gaansager og Anne Nielsdatter samme steds.

267 (133)    Anne Nielsdatter

                   Anne Nielsdatter angives ved sit bryllup at være fra Gaansager. Det betyder ikke, at hun er født i Gaansager. Jeg er ret sikker på, at det er hende, vi har her:

                   Anna Nielsdatters dåb(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 93):

                         Anno 1707. Dominica 10. post Trinitatis. d. 28. Augusti. Anna, Niels Hansøns Datter i Wodder. [Faddere] Mikkel Christensøn, Jens(?) Jensøn Lauridsøn(?), ....(?) Troels., Mikkel Jenss., Willads Nielssøn, .....(?) Madsøn, Anna Jensd. Biørn [præstens datter], Else Simonsd., Maren Peders., Buold Japes., Maren Jenskone, Methe Nisd., Margreth Hansd.

                   Samme Niels Hansøn i Vodder får 1700 og igen 1704 en datter døbt Anna (opslag 81 og 84). De må begge være døde som små.

 

272 (136)    Peter Jessen

                   Peter Jessens fødselsår kendes ikke; han døde 1739 uden aldersangivelse, men sikkert født ca. 1670, da hans kone er født 1676/77. Gårdejer i Vodder. Gift med Anna Pedersdatter, men tilsyneladende ikke i Vodder (kirkebog beskadiget).

                   Peders Jessens død(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 42):

                         Anno 1739. Festo ascensionis Christi [Kristihimmelfartsdag 7.5.] Peder Jessen af Vodder.             

273 (136)    Anna Pedersdatter

                   Anna Pedersdatter er født 1676/77 og døde 1749.

Anna Pedersdatters død(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 48):

                      Anno 1749 [Venustegn = fredag] d: 19 Januarii. Anna, Peder Jessens Encke aff Wodder 72 Aar gammel

 

274 (137)    Hans Pedersen

                   Hans Pedersen er født 1695, men så vidt det kan ses ikke i Vodder sogn; gårdejer i Birkelev et par km vest for Vodder. Gift med Maren. Han døde 1770.       

                         Hans Pedersens død(Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 328):

                         1770. Hans Pedersen fra B. døde d: 5te Februar: Ætat: 74 Aar 3 Maaneder nogle Dage. Blev begraven den 10. Februar.

275 (137)    Maren Hanskone

                   Kendes indtil videre kun som Maren Hanskone. Hun er 76 år ved sin død 7.1.1767 og må være født 1690, men tilsyneladende ikke i Vodder sogn (kirkebogen sine steder vanskelig at tyde).

                         Maren Hanskones død(Vodder kirkebog 1760-1822, opslag 323):

1767. Maren Hans Pedersens Kone af B. Døde d. 7. Januar: Ætat 76 Aar, blev begraven d. 11. ejusd. Dom. 1. post Epiphan.

 

276 (138)    Mathias Jensen

                      Mathias Jensen er født 1678 på Høgsbrogaard ved Hviding i marsklandet syd for Ribe,             en herregård, der på det tidspunkt tilhørte adelsslægten Rantzau, men i 14- og 1500-                         tallet var ejet af Rosenkrantzerne. Han omtales i ”Betragtninger over oprindelsen til de    sønderjyske Mærsk/Mersch-slægter” som ”gårdmand på Høgsbrogaard i Hviding sogn,              senere i Gjesing”. – Gjesing eller Gesing er en samling gårde i udkanten af Skærbæk.

277 (138)    Mette Jesdatter

                      Mette Jesdatter er født 1694 og døde 1746. På fredericiahuguenotter.dk, der er kilden til           denne Mærskhistorie, har hun i selve stamtavlen ”efternavnet” Matiasen, men det er                                uden tvivl en misforståelse. Hun er blevet kaldt Mette Mathias’ efter sin mand. Sådan     gjorde man dengang. I de efterfølgende ”Betragtninger over oprindelsen til de                                                                   sønderjyske Mærsk/Mersch-slægter” nævnes hun med sit rette navn: Jesdatter.    

                   Mette Jesdatters fødsel og dåb (Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 29):

                         ANNO MDCXCIV [1694]

                         Die Litan: d: 7 Martij [det astrologiske tegn for Merkur, dvs. onsdag]

                         Jess Andersens daatter døbt Mette.

                         Faddere

                         Peder Hansen i Giesing, Hans Andsen i Hiemsted, Margrethe Nissens, Bold Jacobs i Ullerup Lund, Karen Herr Jacobsd. i Skiaerb.

                         Mette Jesdatters død (Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 328):

                         1746. d. 2 Marti. 12) Mette Mathises R: M: æt: 52

 

                         Sidstnævnte ved dåben, Karen Herr Jacobsdatter, er datter af en præst. Det viser ”Herr”. Ifølge Wibergs Præstehistorie må det være sognekapellanen Jacob Olsen Lønne af Ribe, der var kapellan i Skærbæk fra 1668 til 1695. At kapellanens datter er fadder, tyder på, at Jess Andersen har været en mand med en vis status.

                         Margrethe Nissens er sandsynligvis søster til Mette Jesdatters mor Kirsten Nisdatter, ligesom Hans Andsen (det står der, men det må være Andersen) sikkert er en bror til Jess Andersen.

 

278 (139)    Laurids Brodersen

                   Laurids Brodersen er født 1698 i Gjesing, Skærbæk sogn, Hviding herred, Tønder amt som søn af Broder Nielsen og Maren Jensdatter. Trolovet 29.4.1728 og gift 24.10.1728 i Brøns med Karen Hansdatter. Han dør 1753 i Søndernæs, Brøns sogn.

                         Laurids Brodersens dåb (Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 57):

                         1698. Eod. Domin. [samme søndag = X. p. Trin.] blev Broder Nielsens Søn af Giesing døbt Laurs. Faddere: Hans Andersen i Hirmested, Jens Lauritsen, Peder Niss. i Giesing, Mads Nielsen ibid., Maren Lasskone ib., Chirsten Jenskone i Misthusum, Maren Lauridsd. i Giesing.

                         Laurids Brodersen og Karen Hansdatters trolovelse og vielse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 198 og 230):

                         1728. Torsdagen d 29 Aprilis blef Laurids Broersen af Syndernis trolofvet med Karen Hansdatter af Hafvervad.

                         1728. Dom. 22 p. Trin: d 24 Octobr: blef Laurids Broersen af Syndernis viet till Karen Hansdaatter af Hafvedvad.

                         Laurids Brodersens begravelse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 166):

                         1753. Dom: 5 p. Trinit: d: 21 Juli blev Laurids Broersen af Synd: begr: æt: 56 Aar mindre 2½ Maaned

279 (139)    Karen Hansdatter

                   Karen Hansdatter er født 1699 i Havervad, Brøns sogn, Hviding herred, Tønder amt som datter af Hans Lauridsen og Maren Jensdatter. Hun dør 1765 i Søndernæs, Brøns sogn.

                   Karen Hansdatters dåb(Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 16):

                         1699. Dom: Læt: blef Karen Hans Lauridsens Daatter døbt. Fadd: Bertel(?) Matthisen, Niels Hans., Obl. Maren Troelsis, Karen Hanskone i S. og Meta(?) Andersdatter.

                         Karen Hansdatters begravelse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 172):

                         1765. Dom: 15 p. Trinit: d: 15 Sept: blev Karen Laust Broersens Enke i Synd: begrav: æt: 67 Aar

 

332 (166)    Isaach Jørgensen

                   Isaach Jørgensen er ifølge FS født 29.8.1665 i Wygind, Holevad. Det kræver ikke stor skarpsindighed at se, at det rigtige er Mygind, Holevad sogn, Baag herred, Odense amt. FS har også hans dødsdato: 14.11.1756. Det passer fint med dette skifte fra Brahesborg Gods:

                         Uddrag af Brahesborg Gods’ skifteprotokol 1719-43; 1723-62, side 123

                         Isak Jørgensen i Mygind, den 4 januar 1757

                         Enken: Karen Nielsdatter, lavværge Laurs Jensen i Karup

                         Børn:

                         Mourids Isaksen som i 1726 har fæstet den halve gård

                         Jørgen Isaksen

                         Niels Isaksen

                         Gertrud Isaksdatter, gift med Hans Simonsen i Stupperup

                         Karen Isaksdatter, gift med Niels Jørgensen i Eggerup [Egerup]

                         Kirsten Isaksdatter, gift med Peder Jørgensen i Bæring

 

                   Nu fandt jeg Isaachs død i Sandager-Holevad kirkebog, og mormonerne har fuldstændig ret. Fordi han blev så gammel, at det nærmest er et mirakel, er også hans fødselsdato noteret. Lige nedenunder står hans barnebarn Isaac Mouritzens død. Han blev kun fem måneder.

                         Isaach Jørgensens død (Sandager-Holevad kirkebog 1685-1801, opslag 323):

                         1756 d. 14. Novembr. døde i Mygind Isaac Jørgensen, fød ibidm Aar 1665 d. 29 Augti [Augusti].

                         Barnebarnet Isaac Mouritzens død (Sandager-Holevad kirkebog 1685-1801, opslag 323):

                         1756 d. 16. Decembr. døde i Mygind Isaac Mouritzen, døbt Dom. 5. p. Trinit. [18.7.] dette Aar.

333 (166)    Karen Nielsdatter

                   Karen Nielsdatter kendes kun fra FS og fra skiftet efter Isaach Jørgensen, begge steder nævnt uden yderligere oplysninger. Hvis Karen er hans første og eneste kone, er hun nok født ca. 1680.

 

334 (167)    Rasmus Lauritzen

                   Rasmus Lauritzen er ifølge FS født 1645 i det mystiske sogn ”Skoerbak-Tangerup”, Svendborg amt, som sandsynligvis er en gård, Scherbek, i Tanderup sogn, Baag herred, Odense amt, eller Tranderup på Ærø (se under 167). Gift med Anne Nielsdatter, som man må tro har været hans 2. eller 3. kone, da hun er betydelig yngre end ham. Rasmus blev begravet 17.3.1729 i ”Skoerbak-Tangerup”. Han har således avlet børn til det sidste. FS kender fire i ægteskabet med Anne Nielsdatter, alle født i ”Skoerbak”:

                   1.                      Christense Rasmusdatter, født 28.9.1720, død 6.1.1765

                   2.                      Laurs Rasmussen, født ca. 1725

                   3.                      Rasmus Rasmussen, født ca. 1727

                   4.                      Marie Rasmusdatter, født ca. 1728

335 (167)    Anne Nielsdatter

                   Anne Nielsdatter kendes kun fra FS, hvor hun menes født ca. 1700.

                        

6-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

516 (258)    Christen Pedersøn Kimer

                   Christen Pedersen må ud fra tilnavnet at dømme have været klokker i Vodder, men måske samtidig gårdmand i Birkelev. Han er født, før Vodder kirkebog begynder 1684, og dør 1708. Desværre nævner præsten ikke hans alder ved begravelsen, men han er nok født ca. 1640-50. Hans kone kendes ikke

                      Christen Pedersøn Kimers død (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 32):

                         Anno 1708. Chresten Peder. Kimer af B. [Birkelev].

 

528 (264)    Jes Pedersen

                   Jes Pedersen er ifølge Schmidt født ca. 1671 i Vodder sogn, Hviding herred; forældre ukendte. Han skal også ifølge Schmidt være blevet gift 10.6.1688 i Vodder med Kirsten Hansdatter, men det er en fejl, for det er datoen, hvor Kirsten blev gift med sin første mand Hans Lauridsen. Jes døde 1740 i Gaansager, Vodder sogn, en måned efter Kirstens død.

                         Jes Pedersens begravelse (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 43):

                         1740. Dom: oculi [3. søndag efter fastelavn] Jess Pedersen af G. æt: 69.

529 (264)    Kirsten Hansdatter

                   Kirsten Hansdatter er ifølge Schmidt født ca. 1659 i Gjesing, Skærbæk sogn, Hviding herred, som datter af Hans Ocksen og Maren Pedersdatter. Gift 1. gang 1688 i Skærbæk med Hans Lauridsen. Hun døde 1740 i Gaansager, Vodder sogn.

                         Kirsten Hansdatter og hendes 1. mand Hans Lauridsens vielse (Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 3):

                         1688. Dom. 1. p. Trinit. [10.6.] Hans Lauridsøn af Gaansager og Kirsten Hansdatter af Giesing sammenviede udi Skiaerbek.

                   Kirsten Hansdatters begravelse(Vodder kirkebog 1684-1759, opslag 43):

                         Dom: septuagesima [2. søndag før fastelavn] Kiersten Jesskone af G. æt: 77.

 

530 (265)    Jens Hansen

                   Kendes kun fra datteren Anna Maria Jensdatters dåb 1715. Han må være født ca. 1685.

531 (265)    Ukendt

 

532 (266)    Benned Jebsøn

                   Benned Jebsøn må være født ca. 1670, sandsynligvis i Gaansager, Vodder sogn. Gift 13.6.1700 med Else Clausdatter.

                         Benned Jebsøn og Else Clausdatters vielse (Vodder kirkebog 1684-1759):

                         1700. Dom. 1. p. Trinitatis. Benned Jebsøn og Else Clausdaatter.

533 (266)    Else Clausdatter

                   Else Clausdatter er foreløbig kun kendt fra fra ovenstående vielse. Hun må være født ca. 1675.

 

554 (277)    Jes Andersen

Jes Andersen er født 8.5.1669 som søn af sognefoged og kirkeværge i Hjemsted, Anders Hansøn. Gårdmand i Gjesing ved Skærbæk, gift 1693 med Kirsten Nisdatter. Han har ikke været nogen ligegyldig person. Ved sin død 25.6.1699 får han en hel lille nekrolog i kirkebogen. Han er død af brystsyge. Det mærkelige er, at hans bror Peder dør 11.9. samme år, ligeledes af brystsyge. De har også fulgtes ad i livet og er begge blevet uddannet hjemme og i Husum [educatus domi et Husum] hos regnemester Johannes Mohr.

Jes Andersen og Kirsten Nisdatters trolovelse og vielse(Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 27):

MDCXCIII [1693]. Trolovede. Die [Venustegnet = fredag] 17 Febr. Jes Andersen i Hiemsted, Chiesten Nissdaatter ibid.

MDCXCIII [1693]. Sammenviede. Dom. Exaudi. [6. søndag efter påske] Jes Andersen i Giesing, Chiesten Nissdaatter ibid.

Jes Andersens død(Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 71):

MDCXCIX [1699] In Festo Visit: Mar: [Visitatio Mariæ, Marias besøgelsesdag = 2. juli] begravet Jess Andersen af Giesing, Natus [født] 1669 d: 8 Maij. Par: [forældre:] Anders Hansen af Hiemsted, kongl: Sognefoged og Kkeværge [kirkeværge] – Mette Jesdaatter. Bapt: [døbt] Educatus domi et Husum, hvor hand var hos Regnemester Iohan: Mohr at lære skrive og regne udi 2 Aar, kom i Egteskab med El: [ærlig] og gudfr: [gudfrygtig] Møe Chiesten Nisd. af Gies. [Gjesing] 1693. Havde 1 Søn og 2 Døttre sammen, den 1 Søn og Daatter efterlever. Levede Christl: [kristeligt], døde efter udstanden 8 Ugers Brystsygdom Sal: [salig] i Herren d. 25 Jun. hor. 4 p. pomer. [kl. 4 eftermiddag]. Ætat: 32 Aar og 2 Uger. – Bene Preparatus.

Broderen Peder Andersens død(Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 71):

MDCXCIX [1699] Dom. XV p. Trin. begravet Peder Andersen af Giesing. Natus A. 1672. Par: Anders Hansen i Hiemsted, kongl. Sognefoged og Kkeværge. Bapt: Educatus domi et Husum, hvor hand var hos Ioh: Mohr Regnemester ibid. 1 Aar. Levede Christl. døde efter udstanden 4 Aars Brystsygdom Sal. i Herren Mandag [månetegnet] d: 11 Sept: hor. 11 p. pomer. Ætat 27½ Aar. – Bene Preparatus.

 

Det er en familie, der rammes hårdt i de år. Nu fandt jeg disse begravelser:

 

Sønnen Nis Jessens død(Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 78):

MDCC [1700]. Dom. III p. Trin. [27.6.] begr. Nis Jessen af Giesing. Par: Jess Andersen – Chiesten Jeskone. Døde af Smaapokkerne d. 23 Jun. [merkurtegnet = onsdag] hor. 11 pom. Ætat. 4 Aar og 16 Uger.

 

Jes og Peder Andersen har en storebror, Hans Andersen, der har overtaget hvervet som sognefoged og kirkeværge i Hjemsted efter faderen Anders Hansen. Han og hustruen Maren Hansdatter får to børn lagt i graven af småpokker to søndage efter hinanden:

 

Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 78:

MDCC [1700]. Dom. VI p. Trin: [18.7.] begr. Anders Hansen af Hiemsted. Par: Hans Andersen kongl. Sognefoged og Kierke-værge – Maren Hansd. Bapt: døde af Smaapokkerne d. 14 Jul. [merkurtegnet = onsdag] Morg. Ætat. 1 Aar og 25 Uger 2 Dage.

MDCC [1700]. Dom. VII p. Trin: [25.7.] begr. Margrethe Hansd. af Hiemsted. Par: Hans Andersen kongl. Sognefoged og Kierkeværge – Maren Hansd. Bapt: døde af Smaapokkerne som sloge ind d. 21 Jul. hor. 5 pom. Ætat. 3½ Aar 2 Uger og 3 Dage.

555 (277)    Kirsten Nisdatter

                   Kirsten Nisdatter er født ca. 1670. Efter Jes Andersens død 1699 gifter hun sig året efter med Christen Christensen Mærsk, født ca. 1665-70, død før 1740. Ifølge ”Betragtninger over oprindelsen til de sønderjyske Mærsk/Mersch-slægter” er det fra ham, Mærsk-navnet kommer ind i familien, idet hans steddatter Mette Jesdatter opkalder sin søn Christen Mathiasen Mærsk efter ham. – I stamtavlen på Fredericiahuguenotter.dk er der et mellemled, Wilhelm Adolf Mathiasen, men det må være en fejl. Nogen har kludret i det og gjort Wilhelm Adolf Mathiasen og Christen Mathiasen Mærsk til far og søn, hvor de i virkeligheden er brødre. Sådan tror jeg, det hænger sammen. Jeg har også en mistanke om, at både Kirsten Nisdatter og Jes Andersen er beslægtede med de oprindelige ejere af ”de såkaldte fire mærskgårde” i 1500-tallet og begyndelsen af 1600. Navnene Anders og Niels går igen, og Nis er en form af Niels. Dengang giftede man sig ofte ”tæt på”, med naboer eller slægtninge i tredje-fjerde led. Når Kirsten gifter sig med en Mærsk, er det sandsynligvis, fordi hun selv er en Mærsk, eller hendes afdøde mand var det.

                         Kirsten Nisdatter og Christen Christensen Mærsks trolovelse og vielse (Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 76):

MDCC [1700] Trolovede. 23. Sept. Chresten Chrestensen Mersk, Chiesten S. [salig] Jess Andersens af Gies.

MDCC [1700] Copulerede. Dom. XX p. Tr. 24. Oct.. Chresten Chrestensen Mersk, Chiesten S. [salig] Jess Andersens af Gies.

 

556 (278)    Broder Nielsen

                   Broder Nielsen er ifølge Schmidt født ca. 1660/70 i ukendt sogn som søn af Niels Nielsen og Anne Brodersdatter. Han blev gift 1697 ligeledes i ukendt sogn med Maren Jensdatter og er død efter 1711 i Gjesing, Skærbæk sogn, Hviding herred.

557 (278)    Maren Jensdatter

                   Maren Jensdatter er født ca. 1662 i Misthusum af ukendte forældre. Hun døde 1746 i Gjesing, Skærbæk sogn, Hviding herred.

                         Maren Jensdatters begravelse (Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 328):

                         1746. D: Palm: [Palmesøndag] Maren Broders af Gjs: æt: 84.

 

558 (279)    Hans Lauridsen

                   Hans Lauridsen er født 1669 i Havervad, Brøns sogn, Hviding herred, Tønder amt, som søn af Laurids Hansen og Karen Lasdatter. Han blev gift 26.10.1698 i Brøns med enken Maren Jensdatter og døde 1740 i Havervad, Brøns sogn.

                         Hans Lauridsens dåb (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 5):

                         1669. Dom 6 p Trin d 18 Julij blef Hans Laurids Hanses Søn i Hfvad [Hafvervad] døb og i..fadder(?).

                         Hans Lauridsen og Maren Jensdatters trolovelse og vielse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 192 og 223):

                         1698. Dom. XVII p. Trinit: om morgenen .....(?) af Hans Lauridsen af Hafvervad trolofvet(?) Niels Michelsens Enke ibid:

                         1698. Dom. 22 p. Trinit: blef Hans Lauridsen copuleret med Sl. Niels Michelsens Enke af Hafvervad.

                         Hans Lauridsens begravelse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 160):

                         1740. Tissdagen d 26 April blef gammel Hans Lauridsen af Hafvervad begrafvet i hans Alders 71 ringere 2 Maaneder.

559 (279)    Maren Jensdatter

                   Maren Jensdatter er født 1654 i Vester Vedsted, Ribe herred, Ribe amt, af ukendte forældre. Gift 1. gang med Niels Michelsen. Gift 2. gang 1698 med Hans Lauridsen. Hun dør 1730 i Havervad, Brøns sogn.

                         Maren Jensdatters begravelse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 156):

                         Dom. 18 p. Trin. d. 8 Octobr blef Hanss Lauridsens Hustru af Hafvervad Marens Jensdtr. begrafvet i hendes Alders 76 Aar.

 

7-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

1058 (529)  Hans Ocksen

                   Hans Ocksen er født ca. 1638 i Gjesing som søn af Ock Nielsen og Gunder Eriksdatter. Gift ca. 1658 med Maren Pedersdatter. Han døde 1703 i Gjesing, Skærbæk sogn, Hviding herred.

                         Hans Ocksens død og begravelse (Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 107):

                         1703. Die 11 Julij [Merkurtegnet = onsdag] begravet Hans Oksen i Giesing. Par: Ock Nielsen i Gies. Gunder. Kom i Egteskab med Tit.(?) Pige Maren Pedersda. af Gies. Levede i 42 Aar og havde 4 Døttre sammen, af hvilke de 3 efterlever. Døde bene præparati [velberedt] d: 8 Jul. O.(?) hora 4 pomer. [kl. 4 om eftermiddagen] Ætatis 65½.

1059 (529)  Maren Pedersdatter

                   Maren Pedersdatter er født ca. 1638 i Gjesing, Skærbæk sogn, som datter af Peder Lassen og Karen Lauridsdatter.

 

1108 (554)  Anders Hansen

                   Anders Hansen må være født ca. 1640. Sognefoged og kirkeværge i Hjemsted, Skærbæk sogn, ved sine sønner Jes og Peder Andersens død i 1699. I ”nekrologen” over Jes Andersen får vi også hans kones navn, Mette Jesdatter. Jes Andersen er med andre ord opkaldt efter morfaderen og kan opkalde sin datter med sin mors fulde navn.

1109 (554)    Mette Jesdatter

                   Mette               Jesdatter må være født ca. 1645.

 

1112 (556)  Niels Nielsen

                   Niels Nielsen er ifølge Schmidt født ca. 1635 i ukendt sogn. Gift ca. 1659 med Anne Brodersdatter. Efter hendes død ca. 1674 gift 2. gang ca. 1676 med Maren Hansdatter. Han døde 1698 i Gjesing, Skærbæk sogn, Hviding herred. Nogle præster er meget kortfattede. Det er præsten i Skærbæk sidst i 1600-tallet ikke. Niels Nielsen får en hel nekrolog.

                   Niels Nielsens død og begravelse(Skærbæk kirkebog 1690-1778, opslag 63):

                         1698. Domin. Invocav. [1. søndag i fasten] blev lill(?) Niels Nielsen af Giesing begravet. Par: [forældre] Niels Lauridsen i Giesing – Gunder Nielskone, i Egteskab først med Sl. [salig] Pige Anne Brodersdatter af Astrup – levede med hende i 15 Aar. Avlede tilsammen 4 Sønner og En Daatter, som efterlever. Sad efter hendes død Enkemand 2 Aar. Kom Anden Gang i Egteskab med Erlig Pige Maren Hansd. af Mosbøl(?). Levede med hende udj 21½ Aar, og avlede tilsammen 2 Sønner som efterlever. Levede christelig og døde efter udstaaet nogle Dages Sygdom ....(?) og vis(?) paa sin Salighed ....(?) salig i Herren, Ætat: 63 Aar og nogle Uger.

1113 (556)  Anne Brodersdatter

                   Anne Brodersdatter er født ca. 1630/35 i Astrup, Brøns sogn, Hviding herred, som datter af Broder Lauridsen Beyerholm og NN Feddersdatter. Hun dør ca. 1674 i Gjesing, Skærbæk sogn.

 

1116 (558)  Laurids Hansen

                   Laurids Hansen er født ca. 1631 i Brøns sogn, Hviding herred, som søn af Hans Lauertsen og Mette NN. Gift 12.6.1664 i Brøns med Karen Lasdatter. Samme dag blev hans søster Karen Hansdatter gift med Karen Lasdatters bror Anders Lassen. Laurids døde 11.11.1682 i Havervad, Brøns sogn.

                         Laurids Hansen og Karen Lasdatters trolovelse og vielse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 181 og 215):

                         1663. Samme dag [30. Octob.] trolofvede ieg Lauritz Hansen og Karen Lassdaatter Hafverved.

                         1664. Samme Dag [Dominica 1 post Trinitatis den 12. Junii] bleffve Lauritz Hansen og Karen Lasdaatter i Haffverved sammenviede.

                         Laurids Hansens død og begravelse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 133):

                         1682. Den 15. Novemb. bleff Lauritz Hansen i Haffvervad begraffvet, døde d 11. Dito, ætas 51 A.

1117 (558)  Karen Lasdatter

                   Karen Lasdatter er født 1634 i Brøns sogn, Hviding herred, som datter af Las Andersen og Kirsten Jesdatter. Hun døde 1720 i Havervad, Brøns sogn.

                         Karen Lasdatters begravelse (Brøns kirkebog 1663-1781, opslag 151):

                         1720. Dom: Judica d 17 Martij blef gammel Karen Lasdatter af Hafvervad begravet i hendis Alders 86 Aar 2 Maaneder.

 

8-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

2116 (1058)    Ock Nielsen

                        Ock Nielsen i Gjesing, gift med Gunder NN, kendes fra sønnen Hans Ocksens begravelse 1703 i Skærbæk. På en fransksproget side på nettet, Arbre généalogique Janet Kruger, fandt jeg Hans Ocksens forældre Ock Nielsen, født ca. 1608, og Gunder Eriksdatter, også født ca. 1608, datter af Erik Nielsen og ukendt hustru.

2117 (1058)    Gunder Eriksdatter

                        Gunder Eriksdatter kendes kun fra sønnens dåb og Janet Krugers franske Arbre généalogique.

 

2118 (1059)    Peder Lassen*

                        Peder Lassen er født ca. 1600, sandsynligvis i Skærbæk sogn. Forældrene kendes ikke. Gårdmand i Gjesing. Gift ca. 1630 med Karen Lauridsdatter. Han døde i Gjesing, men året kendes ikke.

2119 (1059)    Karen Lauridsdatter*

                        Karen Lauridsdatter er født ca. 1600 på gården Ulleruplund i Skærbæk sogn som datter af Laurids Hansen Lund og Anne NN. Dødsår ukendt. Hos Svend Jacobsen stammoder til Linie 7: 1. Skærbæk-linje

 

2224 (1112)    Niels Lauridsen

                        Niels Lauridsen i Giesing kendes kun fra præstens nekrolog over sønnen Niels Nielsen. Han må være født ca. 1600-10

2225 (1112)    Gunder Nielskone

                        Kendes også kun fra nekrologen over sønnen.

 

2226 (1113)    Broder Lauridsen Beyerholm*

                        Født ca. 1600, formodentlig i Skast sogn, Højer herred. Gårdmand i Astrup, Brøns sogn, Hviding herred.; død 1648/50 i Astrup. Forældre ukendte.

2227 (1113)    NN Feddersdatter*

                        Født ca. 1605 som datter af Fedder Nielsen og Anne NN. Hos Svend Jacobsen stammoder til Linje 9: 1. Brøns-linje.

 

2232 (1116)    Hans Lauertsen

                        Født ca. 1590 af ukendt forældre, ukendt sted og år.

2233 (1116)    Mette NN

                        Født ca. 1595. Intet vides om hende.

 

2234 (1117)    Las Andersen

                        Født ca. 1590, død 1660 i Brøns sogn, Hviding herred.

2235 (1117)    Kirsten Jesdatter

                        Født ca. 1596 i Havervad, Brøns sogn. Hun døde ifølge Schmidt 28.10.1681 i Havervad, men jeg kan ikke finde hende i Brøns kirkebog.

                       

9-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

4234 (2117)    Erik Nielsen

                        Erik Nielsen er ifølge Arbre généalogique Janet Kruger født ca. 1578, sandsynligvis i Gjesing, Skærbæk sogn, Hviding herred.

4235 (2117)    Ukendt

 

4238 (2119)    Laurids Hansen Lund*

                        Laurids Hansen Lund er født ca. 1550 på Ulleruplund, Skærbæk sogn, som søn af Hans Pedersen og ukendt hustru. Ejer af Ulleruplund, tingholder i Hviding herred, gift med Anne NN. Laurids er død efter 1611.

4239 (2119)    Anne NN*

                        Kun fornavn kendes. Svend Jacobsen skriver i PT 2007, at hun muligvis var gift 1. gang med Laurids’ bror, delefoged og ridefoged Anders Hansen Lund, der døde ca. 1587.

                       

4454 (2227)    Fedder Nielsen*

                        Født ca. 1550/60 i Astrup, Brøns sogn, Hviding herred, som søn af Niels Pedersen og Ingeborg Frodsdatter. Gårdmand på den vestlige del af Astrupgård. Død 1626/35 i Astrup.

4455 (2227)    Anne NN*

                        Født ca. 1577, død 1665. Tilsyneladende fortsatter hun som enke med at styre den vestlige Astrupgård i mange år, til den blev overtaget af en dattersøn Fedder Pedersen Beyer.

 

10-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

8476 (4238)    Hans Pedersen*

                        Hans Pedersen er født ca. 1510/20 på Astrupgård, Brøns sogn, Hviding herred, som søn af Peder Troelsen og Kirstine Mathiasdatter/Nielsdatter. Nævnes første gang 1541, hvor han i nødværge har dræbt en mand. Får arvefæste på Ulleruplund 1552. Ifølge Svend Jacobsen en stridbar herre ligesom broderen Niels Pedersen (nr. 8908). Han er tidligst død 1578. Gift med NN Madsdatter

8477 (4238)    NN Madsdatter*

                        Ifølge Svend Jacobsen hedder Hans Pedersens svoger Frands Madsen, hvorfor konen må være en Madsdatter.

 

8908 (4454)    Niels Pedersen*

                        Født ca. 1510/20 på Astrupgård, Brøns sogn, som søn af Peder Troelsen og Kirstine Mathiasdatter/Nielsdatter. Ejer af Astrupgård. Død 1579 i Astrup. Gravsten på Brøns kirkegård: ”Heir leger begraven salige Niels Persen som boede i Astrup Anno 1579”.

8909 (4454)    Ingeborg Frodsdatter(?)*

                        Født ca. 1520, død mellem 1579 og 1592. Nævnes ofte som datter af Andreas Frodsen på gården Toftum, Emmelsbüll sogn, Wiedenharde, men det betvivles af Svend Jacobsen (PT, 2007, s. 41), idet Andreas og Ingeborg snarere synes at have været jævnaldrene. Regnestykket går imidlertid op, hvis man antager, at de er søskende og således begge to børn af Frodde Brodersen. Men det er et gæt. På hendes gravsten på Brøns kirkegård kaldes hun Nils Kun (kone): ”Heir leger begr[aven] salige Engeb .... Nils Kun som [boede i] Astrup Anno ....”

 

11-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

16952 (8476)       Peder Troelsen*

                            Peder Troelsen er født ca. 1470/75 på Astrupgård, Brøns sogn, Hviding herred, som søn af Troels Winther og Mette NN. Herredfoged i Hviding herred. Slægtens store mand. Udvidede gårdens jordtilliggender adskillige gang og var ved skatteansættelsen i 1542 den rigeste mand i Tørning Len. Død 1560. Gravsten på Brøns kirkegård: ”Heir leger begraven salige Peder Troelsen som boede i Astrup Anno 1560”.

16953 (8476)       Kirstine Mathiasdatter/Nielsdatter(?)*

                            Kirstine er født ca. 1480. Hos Schmidt kaldes hun Mathiasdatter, men Svend Jacobsen mener, at der er større sandsynlighed for, at hun er en Nielsdatter. Hun dør 1553. Gravsten på Brøns kirkegård: ”Heir leger begraven salige Kerstin Pers som boede i Astrup Anno 1553”.

 

17816 (8908)       Peder Troelsen*

                            Samme som nr. 16952.

17817 (8908)       Kirstine Mathiasdatter/Nielsdatter(?)*

                            Samme som nr. 16953.

                                     

17818 (8909)       Frodde Brodersen

                            Født ca. 1470 på gården Toftum i Emmelsbüll sogn, Wiedenharde, som søn af Broder Froddensen og ukendt. Død i Emmelsbüll 1519.

17819 (8909)       Ukendt

 

12-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

33904 (16952)     Troels Winther*

                            Troels Winther er født ca. 1425, død mellem 1503 og 1514. Ejer af Astrupgård, Brøns sogn, Hviding herred. Nævnes i alt 22 gange i løbet af årene 1470-1503, indtil 1492 som herredsfoged, tingholder eller tinghører i Hviding herred, derefter som sandemand. Nævnes sidste gang 14.8.1503. Med sikkerhed død før 7.3.1514, hvor hans enke Mette nævnes.

33905 (16952)     Mette NN*

                            I PT 2007, s. 35. fremsætter Svend Jacobsen den teori, at Mette er en Pedersdatter Juel fra en gammel Ribeslægt Juel-Vibe.

 

35632 (17816)     Troels Winther*

                            Samme som nr. 33904.

35633 (17816)     Mette NN*

                            Samme som nr. 33905.

 

35636 (17818)                    Broder Froddensen

                            Født ca. 1430 på gården Toftum i Emmelsbüll sogn, Wiedenharde, af ukendte forældre. Død i Emmelsbüll efter 1480.

35637 (17818)     Ukendt

 

13-TIPOLDEFORÆLDRE:

 

67808 (33904)     Svend Winther*

67809 (33904)     Anna Troelsdatter af Sønderjylland(???)*

 

71364 (35632)     Svend Winther*

71365 (35632)     Anna Troelsdatter af Sønderjylland(???)*

                            Det endelige bevis for, at Troels Winthers far hedder Svend Winther foreligger ikke, men selv den meget kritiske Svend Jacobsen er næsten sikker på, at det er tilfældet. Derimod stiller han sig meget tvivlende an over for den videre afstamning gennem Svend Winthers kone fra slægten Jul af Sønderjylland. På adskillige tavler på nettet kan man læse, at Svends kone hedder Anna Troelsdatter Jul af Sønderjylland. Dermed åbnes en linje ned til Hvideslægten og kongerne, som jo er alle slægtsforskeres ønskedrøm! I dette tilfælde er det vist kun en drøm. Men hvis nu Svend Jacobsen tager fejl, og det er de andre, der har ret, og disse andre er ikke tilfældige fantaster, men bl.a. den anerkendte slægtsforsker Carl Langholz, så kan man med Troels Winther som proband, men med fortsættelse af tipoldenummereringen  opstille følgende anetræ:

 

 

| Svar

Nyeste kommentarer

26.12 | 11:28

Jeg leder efter Jens Peter Birch, Nexø og Hans Christian Birch, Hasle.

09.09 | 10:56

ja

20.08 | 17:52

hej - jeg kunne tænke mig at stille et spørgsmål som er mere end 160 karakterer - er der mulighed for det?

15.08 | 23:07

https://www.youtube.com/watch?v=n6um4w3Euio