Pasregler
Husk passet for en sikkerheds skyld!
Hvornår skal du have pas med?
Monday 03. December 2007
 

 

Her kan du læse nærmere om, hvornår du skal medbringe dit pas, og hvornår du ikke nødvendigvis behøver at have et pas med, når du rejser til udlandet. Reglerne er indviklede, så læs dem grundigt inden du rejser. Vi anbefaler dog at du altid medbringer dit pas på udlandsrejser - uanset hvilket land du rejser til. Da vi - i Danmark - ikke har noget nationalt ID-kort, er passet altid godt at have ved hånden når du skal identificere dig ved check-in eller i andre situationer.

Når du rejser i Norden (Norge, Sverige, Finland og Island)
Det er ikke nødvendigt, at du som dansk statsborger medbringer dit pas,hvis du rejser til andre lande i Norden. Du skal dog stadig kunneidentificere dig og skal derfor medbringe anden form for legitimation.Du kan bl.a. blive afkrævet et bevis på, hvem du er ved overnatning påhoteller og lignende.

Når du rejser udenfor Norden
Du skal som dansk statsborger medbringe dit pas, når du rejser tillande uden for Norden. Dette gælder også for rejser til de lande udenfor Norden, som er en del af Schengen-samarbejdet. Danmarks indtræden iSchengen-samarbejdet ændrer ikke på reglerne for, hvornår du skalmedbringe dit pas, når du rejser.

EU- eller nordisk statsborger bosat i Danmark
Er du EU-statsborger eller nordisk statsborger og bosat i Danmark, skaldu medbringe pas eller anden gyldig rejselegitimation, når du rejsertil et af de øvrige Schengen-lande. Nordiske statsborgere, som erbosiddende i Danmark, behøver ikke at medbringe pas, når de rejser tilandre nordiske lande. Man skal dog medbringe anden form forlegitimation (for eksempel et kørekort).

Pas til børn
Efter 1. oktober 2004 kan børn ikke længere optages i forældres ellerandre voksnes pas. Børn skal i stedet have deres eget pas. På denneside kan du læse nærmere om, hvordan du skal forholde dig, hvis dueller dit barn er under 18 år og skal ud at rejse.

Særlige regler
Hvis et barn er optaget i et pas før den 1. oktober 2004, kan barnetstadig rejse sammen med passets ejer, men kun til og fra de lande, derstadig accepterer indrejse af børn uden eget pas.

Børn skal kun have eget pas, hvis en af følgende betingelser er opfyldt:
- Barnet er fyldt 15 år.
- Barnet ikke er optaget i forældres eller andre voksne rejsefællers pas.
- I planlægger indrejse i et af de lande, der kræver, at barnet har eget pas.

Skal barnet have eget pas?:
Kan man rejse ind i landet med børn optaget i sit pas?
Belgien: Nej
Bulgarien: Nej
Cypern: Ja, under 13 år og kun i forældrenes pas
England: Ja, kun i forældrenes pas
Estland: Ja, under 7 år og kun i forældrenes pas
Finland: Ja
Frankrig: Ja
Grækenland: Ja, under 14 år
Holland: Ja, kun i forældrenes pas
Irland: Ja
Island: Ja
Italien: Ja
Kroatien: Ja
Letland: Ja , barnets fødselsattest skal medbringes
Litauen: Nej
Luxemborg: Ja
Malta: Ja
Norge: Ja
Polen: Ja
Portugal: Ja
Schweiz: Ja, kun i forældrenes pas
Slovakiet: Ja
Slovenien: Ja
Spanien: Ja Sverige: Ja
Thailand: Nej
Tjekkiet: Ja, kun i forældrenes pas
Tyrkiet: Ja
Tyskland: Ja, kun navngivne børn i forældrenes pas
Ungarn: Ja, under 14 år og kun i forældrenes pas
USA: Nej
Østrig: Ja

Hvis du ikke er sikker på, om et land vil acceptere, at dit barn eroptaget i dit eller en andens pas, bør du kontakte det pågældende landsambassade eller konsulat inden afrejsen

Rejsen går til USA ?
Her kan du læse om de særlige regler, der gælder for pas, hvis du ønsker at rejse til USA.

Krav om maskinlæsbare pas
Fra den 26. oktober 2004 kræver USA, at dit pas skal væremaskinlæsbart, hvis du ønsker at rejse ind i USA. De amerikanskemyndigheder stiller desuden krav om, at pas udstedt efter den 26.oktober 2006 skal være biometriske. Alle danske pas, som er udstedtefter 1. marts 1997, er maskinlæsbare, og Rigspolitiet forventer, atpåbegynde udstedelsen af biometriske pas den 1. august 2006.

Du skal altså i begge tilfælde kun have fornyet dit pas i forbindelsemed rejse til USA, hvis dit pas er udstedt før den 1. marts 1997. Etbiometrisk pas indeholder en elektronisk chip, som har lagretindehaverens pasbillede sammen med de oplysninger, som i dag står påden side i dit pas, der viser dit pasbillede.

Unavngivne børn
Rigspolitiet har kendskab til et enkelt tilfælde, hvor et unavngivetbarn er blevet nægtet indrejse i USA. Indrejsen blev nægtet underhenvisning til, at barnets navn ikke fremgik af passet. Den amerikanskeambassade har oplyst, at der i USA ikke kan udstedes pas, uden atbarnet er navngivet. Ambassaden kan på den baggrund ikke garantere, atder ikke vil opstå problemer, hvis et barn rejser til eller fra USAuden at være navngivet.

Leveringstid
Husk at leveringstiden på et nyt pas kan vare op til 14 dage.

Hvis du har brug for flere oplysninger, kan du kontakte den Amerikanske Ambassade i København.

 

Kilde: www.politi.dk

| Svar

Nyeste kommentarer

26.12 | 11:28

Jeg leder efter Jens Peter Birch, Nexø og Hans Christian Birch, Hasle.

09.09 | 10:56

ja

20.08 | 17:52

hej - jeg kunne tænke mig at stille et spørgsmål som er mere end 160 karakterer - er der mulighed for det?

15.08 | 23:07

https://www.youtube.com/watch?v=n6um4w3Euio